• Apeldoorn  -  route
 • Master/doctoraal
 • 32 - 36 uur
 • schaal 13
  €5.212 - €7.747 (bruto)
 • ICT
 • Solliciteer voor 28 juli 2024 Nog 4 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: 4859, Plaatsingsdatum: 6 juli 2024

Wil jij het beste in anderen naar boven halen? Jouw medewerkers in het team inspireren, vertrouwen en waarderen, en ook richting geven? Een sparringpartner zijn voor collega's en management? 
Samen met jouw collega teammanagers en ketenregisseurs werk je aan de doorontwikkeling van jouw teams, draag je zorg voor de vraagstukken van vandaag en werk je mee aan de veranderingen die nodig zijn voor ontwikkelingen van morgen. 

Dit doe je bij de Belastingdienst

Je vormt onder leiding van het afdelingshoofd met collega-teamleiders het afdelingsmanagement van de afdeling CAP/Gegevens/Inwinnen en Beschikbaar stellen Gegevens (IBG).
Deze afdeling staat voor een grote verander opgave. Gegevens zijn het hart van de organisatie en zijn altijd in beweging. Wij moeten als IBG actief bijblijven bij bestaande wetgeving en beleid, de actualiteit van gegevens borgen, transparant zijn over het gebruik van gegevens en flexibel  inspelen op (technische) ontwikkelingen. Als teammanager loods jij jouw teams door deze opgaves, zet je collega’s in op hun talenten, weet jij de lange lijnen te bewaken, kansen te incasseren, resultaten te behalen en teams te motiveren. 
IBG wint gegevens in van binnen en buiten de belastingdienst en stelt deze beschikbaar aan de dienstonderdelen. Ons stakeholder veld is groot en divers. Wij werken binnen strikte kaders vanuit wet- en regelgeving, beleid en afspraken binnen de belastingdienst. Uitvoering hiervan vindt plaats in nauwe samenwerking met alle dienstonderdelen zoals Toeslagen en IV. 
Je gaat leiding geven aan 2 teams die zich ontfermen over handhavingsgegevens: Support en Data Analyse. Het team Support (Apeldoorn) is 16 fte groot en het Data Analyse team (Utrecht) bestaat uit 11 fte.
Het Supportteam ondersteunt gegevensleveranciers bij het aanleveren van bestanden. Denk hierbij aan kinderopvanginstanties die maandelijks bestanden aan Toeslagen leveren, zodat Toeslagen de informatie kan vergelijken met wat zij van ouders hebben ontvangen. Het team haalt de bestanden binnen, controleert deze en zet de bestanden klaar voor de eindgebruikers. Ook hebben zij contact met instanties als het aanleveren niet lukt, als zij dit niet op tijd doen of als er na het aanleveren nog vragen zijn. Er is in het team ook een klant contact centrum (6 personen) die voor circa 16 verschillende processen het eerste aanspreekpunt is, als er vanuit instanties vragen zijn over het aanleveren. 
Het Data Analyseteam voert kwaliteitswerkzaamheden uit voor, hoofdzakelijk, de vooringevulde aangifte. Het team analyseert en beoordeelt vooraf en achteraf de kwaliteit van de aangeboden gegevens. Zij adviseren of vrijgave verantwoord is en welke verbeteringen waardevol zijn. Ook voeren zij specifieke onderzoeken uit voor het management van CAP Gegevens en rapporteren daarover. Verder helpen zij de ketenregisseurs met de impact te bepalen van ontwikkelingen, zoals nieuwe wetgeving, op de vooringevulde aangifte.

Een bijzondere baan, omdat...

 • we aan een grote veranderopdracht werken: de vernieuwing op gegevens. Deze transitie heeft impact op zowel de techniek; we migreren van diverse applicaties naar één dataplatform, als op de wijze waarop IBG werkt. Jij kunt daar aan bijdragen.
 • je continue te maken krijgt ontwikkeling: door wetgeving of beleid, door technische ontwikkeling of door keten gedreven verbeterinitiatieven.
 • je teams aanstuurt waarvan hun werkzaamheden direct impact hebben op burgers en instanties, resultaten zijn heel tastbaar.
 • je met jouw teams actief bijdraagt aan de kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen van de afdeling IBG.
 • je jouw skills als people manager en resultaatgerichtgerichtheid maximaal kunt inzetten.

Dit zegt een collega over jouw werkomgeving

“Het inwinnen en beschikbaar stellen van gegevens is cruciaal voor het heffen en innen van belastingen. Dat we op een zorgvuldige manier omgaan met gegevens binnen de Belastingdienst is cruciaal voor de burgers en bedrijven. Beide teams dragen actief bij aan de kwaliteit van de gegevens. Daarnaast is de transitie naar een wendbare gegevensorganisatie een prachtige uitdaging en biedt veel ontwikkelpotentieel, zowel voor medewerkers als voor jezelf.” Sjoukje, Teammanager.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Centrale Administratieve Processen (CAP) is het kloppend hart van de Belastingdienst. Iedereen in Nederland heeft met ons te maken. Jaarlijks versturen en verwerken wij meer dan 316 miljoen brieven, e-mails, aanslagen en aangiften. De verantwoordelijkheid voor de ontvangst, verwerking en verzending van alle fiscale gegevens van én aan burgers en bedrijven ligt bij ons. CAP is georganiseerd in vier onderdelen: Gegevens, Heffing, Inning en Centrale Functies. 

Samen zorgen zij ervoor dat iedereen in Nederland een aanslagbiljet krijgt, aangifte kan doen of een toeslag ontvangt. Om al deze gegevens op een verantwoordelijke en juiste manier te kunnen verwerken voert CAP miljoenen handelingen door, grotendeels geautomatiseerd. Onze ambitie? Massaal persoonlijk maken. Door zoveel mogelijk te digitaliseren, optimaliseren en slim gebruik te maken van data kunnen we dit mogelijk maken. Dit vraagt om medewerkers die mee- en vooruitdenken, nieuwsgierig zijn en zichzelf continu willen blijven ontwikkelen. Kijk voor meer info: https://werken.belastingdienst.nl/centrale-administratieve-processen-cap

Belastingdienst

Bij de Belastingdienst werken ongeveer 25.000 mensen verspreid over het hele land aan een financieel gezond Nederland. Dit doen we door eerlijk en zorgvuldig belastingen en premies volksverzekeringen te heffen, te innen en te controleren en fraude op te sporen. De Belastingdienst maakt het burgers en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk om verplichtingen na te kunnen komen en gebruik te kunnen maken van rechten. Dat gebeurt met passende dienstverlening, door massale processen juist en tijdig uit te voeren én door adequaat toezicht uit te oefenen. De Belastingdienst is sterk in ontwikkeling en heeft de ambitie om de beste Belastingdienst voor Nederland te zijn met focus op fiscale taken en vakmanschap. Lees meer over de Belastingdienst op: https://over-ons.belastingdienst.nl

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Petra Weijman 06-12542277

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Tess van Kampen, adviseur Werving en Selectie 06-11796330

Solliciteren?

Belastingdienst nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon