Teammanager Grootschalige Innovatie- en Duurzaamheidsstimulering

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

 • Stand­plaats Zwolle, Den Haag, Utrecht, Assen, Roermond
 • Werkplekken 2
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.688 - €6.989
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, Techniek / productie
 • Reageren voor 6 juni Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer RVO_20230509_13
 • Plaatsingsdatum 18 mei 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wil jij leiding geven in een organisatie waar overheid en bedrijfsleven elkaar tegenkomen en aan de slag voor ondernemend Nederland? Dan zoekt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) jou voor de positie van Teammanager Grootschalige Innovatie- en Duurzaamheidsstimulering (2x).

Naar wie zijn wij op zoek?

Wij zijn op zoek naar een teammanager die aansluit bij de kernkwaliteiten en het leiderschapsprofiel van RVO. Als leidinggevende geef je in het hier en nu leiding aan de maatschappelijke transities waar RVO voor staat. Dat doe je in samenwerking met je collega’s en met een open houding naar de buitenwereld. Tegelijkertijd kijk je vooruit naar de langere termijn en over je eigen onderdeel heen. Dit doe je op een manier die kenmerkend is voor RVO: ondernemend, eigentijds en waardevol. Je stimuleert je medewerkers om zich te verbinden, zich te ontwikkelen en door te groeien. Daarbij omarm je nieuwe werkwijzen die nieuwe en andere kennis en vaardigheden vragen: denk daarbij aan opgavegericht, hybride, digitaal, data gedreven en transparant werken. Van belang daarbij is dat je zorgt voor een omgeving waarin medewerkers veilig, inclusief, vitaal en gewaardeerd werken aan hun talenten en het verschil kunnen maken.

Als teammanager binnen de afdeling Grootschalige Innovatie- en Duurzaamheidsstimulering (GIDS1) draag je in de eerste plaats je steentje bij aan de uitvoering van de klimaat- en energie transitie waar Nederland voor staat. Op deze transitie willen we, samen met onze partners, meer impact maken en deze ook meer zichtbaar maken.

Je geeft daarbij leiding aan een team dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van één of meer grootschalige, kennisintensieve financiële stimuleringsregelingen, gericht op actuele maatschappelijke vraagstukken als Wonen, Verduurzaming en Klimaat. Denk bijvoorbeeld aan de ‘Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie’ (SDE++), de ‘Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing’ (ISDE), de Energie- en Milieu-investeringsaftrek (EIA, MIA) en diverse regelingen op het gebied van mobiliteit/emissieloos vervoer en woningmarkt.

Verschillende teams groeien de komende periode nog verder in omvang. Je geeft leiding aan een team van ongeveer 15-25 professionals. Voor deze groep draag je personele, inhoudelijke en financiële verantwoordelijkheid. Je stuurt het team aan samen met je collega teammanager(s) en gezamenlijk zetten jullie de koers uit.

Als teammanager heb je een belangrijke rol in de verbinding met de opdrachtgever, zowel inhoudelijk als financieel. Als deelportefeuillehouder ben je in staat om over grenzen van je eigen portefeuille te kijken. Samenwerken, het opbouwen van een intern en extern netwerk en beleidssensitiviteit zijn essentieel voor deze functie. Je treedt op als partner in beleid en resultaat en bent ook samen met collega’s en andere deelportefeuillehouders adviserend bij de ontwikkeling van nieuwe instrumenten en/of de aanpassing van bestaande instrumenten. Hiervoor weten jij en je medewerkers goed welke (on)mogelijkheden er zijn bij de uitvoering van beleid en hoe je hier creatief en innovatief mee om kunt gaan. Vanuit het zelfvertrouwen van de stevige publieke dienstverlener die RVO is, durf je alternatieven aan te dragen als die helpen om de maatschappelijke opgave effectiever te bereiken; bijvoorbeeld door samenwerking met andere regelingen die RVO uitvoert die dezelfde opgave en/of doelgroep hebben.

Het MT van de afdeling GIDS1 heeft een routekaart 2023-2024 opgesteld die voortvloeit uit de ambities van RVO. Als teammanager geef je samen met de collega managers vorm aan de RVO-ambities (agenda 2025) op het terrein van Klantgericht werken, Opgavegericht werken, Talentgericht werken en ICT.

We zoeken daarom ook een mensgerichte manager, die naast richting ook ruimte durft te geven aan een team van gedreven medewerkers, rekening houdend met hun talent. Je gaat met je team aan de slag met talentgericht werken, samen met de afdeling P&O van RVO. Je laat coachend leiderschap zien; bent toegankelijk en transparant. Je hebt het resultaat altijd helder voor ogen en geeft duidelijke doelen en kaders mee. Je hebt overzicht en houdt altijd scherp zicht op de langere termijn doelen, zonder te vervallen in rigiditeit.

 • Academisch werk- en denkniveau en een aantal jaar relevante werkervaring als leidinggevende.
 • Stressbestendig, je behoudt onder hectische omstandigheden overzicht.
 • Je bent sociaal vaardig en sensitief c.q. omgevingsbewust. Je kijkt breder dan alleen jouw domein, hebt oog voor het RVO belang en volgt relevante (politieke) ontwikkelingen.
 • Je brengt niet alleen kennis en ervaring uit het verleden mee, maar beschikt ook over leer- en aanpassingsvermogen zodat je niet alleen nu maar ook in de toekomst samen met jouw team een verschil kan maken.
 • Sterke affiniteit met de Klimaat-opgave is een pré, bij voorkeur in het domein energiebesparing en duurzame energie.
 • Kennis en ervaring met het zo klantvriendelijk en lean mogelijk uitvoeren van grootschalige financiële en administratieve processen, gevoel voor bedrijfsmatig werken.
 • Politiek bestuurlijke ervaring om te fungeren als partner in beleid/aantoonbare ervaring in/met beleid.
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.688 Max. €6.989 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Binnen RVO werken we hybride; je werkt thuis en op kantoor. Samen met je team en collega teammanagers van GIDS 1 geef je daar de komende periode verder vorm aan. Teams zijn werkzaam in Zwolle.

Het betreft een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (met proeftijd).

Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Grootschalige Innovatie en Duurzaamheidsstimulering (GIDS 1) heeft ca. 280 veelal hoogopgeleide medewerkers, deels met een technische achtergrond. Zij worden momenteel aangestuurd door 11 teammanagers. De teams zijn werkzaam in Zwolle, Den Haag en Roermond.
De afdeling GIDS 1 is verantwoordelijk voor de uitvoering van diverse grootschalige, kennisintensieve financiële stimuleringsregelingen, gericht op actuele maatschappelijke vraagstukken als Wonen, Verduurzaming en Klimaat. Wij voeren bijvoorbeeld regelingen uit als de ‘Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie’ (SDE++), de ‘Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing’ (ISDE), de Energie- en Milieu-investeringsaftrek (EIA, MIA) en diverse regelingen op het gebied van mobiliteit/emissieloos vervoer en woningmarkt.
De regelingen worden uitgevoerd in opdracht van de ministeries EZK, BZK en I&W.
GIDS 1 werkt nauw samen met beleidsdirecties bij de opzet van nieuw instrumentarium. En binnen RVO met bijvoorbeeld de directie Nationale Programma's, de directie Klantcontact en Informatie (KAI), de afdeling Juridische Zaken (JZ) en de afdeling Informatiemanagement en Procesontwerp (IMP).
De actuele beleidsdynamiek en het financiële belang zijn groot. Dit leidt tot de bijbehorende aandacht van pers, politiek, Accountdienst Rijk en de Algemene Rekenkamer.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

RVO is een inclusieve werkgever die diversiteit omarmt. We maken ons hard voor gelijke kansen voor iedereen, ongeacht huidskleur, afkomst, religie, nationale afkomst, seksuele geaardheid, leeftijd, staatsburgerschap, burgerlijke staat, beperking of genderidentiteit. We streven ernaar om onze verschillen optimaal te benutten zodat we creativiteit, innovatie en talentontwikkeling kunnen stimuleren.

Kansen voor Nederland, kansen voor jou!

Een duurzame, economisch sterke samenleving: daar werken we aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Met nationale en internationale programma’s, van de energietransitie en voedselproductie tot ontwikkelingsprojecten in Afrika. Met voorlichting, advies, financiering, subsidies en hulp bij het vinden van zaken- of kennispartners. Door slim organiseren en maximaal gebruik van digitale communicatie zorgen we voor een soepele en optimale dienstverlening. Door elkaar op te zoeken en verbindingen te leggen bieden we nieuwe inzichten en mogelijkheden. Voor en achter de schermen zetten 6000 mensen zich in voor een duurzame, economisch sterke samenleving, binnen en buiten Nederland. Dit doen wij vanuit verschillende vestigingen in Nederland. Ook voor jou zijn er kansen!

Onze adviseurs weten als geen ander wat er nodig is om ondernemende Nederlanders vooruit te helpen. Beoordelaars nemen subsidie- en andere verzoeken onder de loep en helpen de aanvragers om nieuwe stappen te zetten. Inkopers benutten de inkoopkracht van de Rijksoverheid, ook om maatschappelijke doelen te bereiken. De medewerkers van de frontoffice staan iedereen te woord die vragen heeft. Functioneel beheerders ontwikkelen en onderhouden digitale loketten. Projectmanagers onderzoeken wat de mogelijkheden van big data zijn. Juristen adviseren over de toepassing van wet- en regelgeving en handelen bezwaar en beroepen af binnen de ruimte die wet- en regelgeving biedt. Ook zijn ze betrokken bij het opstellen van nieuwe wet- en regelgeving. Communicatieadviseurs ontwikkelen toegankelijke websites voor voorlichting en advies.

Wie ondernemend Nederland en de rest van de wereld een warm hart toedraagt, kan bij onze organisatie dus alle kanten op.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Irmo Neijman, Afdelingsmanager GIDS1

06-38825130

Solliciteren?

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur ISDE (Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing)

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Utrecht, Den Haag, Assen, Zwolle, Roermond
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 13 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Accountmanager

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Utrecht, Den Haag, Assen, Zwolle, Roermond
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 13 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Informatie en/of Proces Analist

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Den Haag, Utrecht, Assen, Zwolle, Roermond
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 8 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon