Teammanager Internationale Organisaties (TIO)

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

 • Stand­plaats Den Haag, Utrecht, Assen, Zwolle, Roermond
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.688 - €6.989
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Inkoop / verkoop, Internationaal
 • Reageren voor 30 november Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer RVO_20231107_13
 • Plaatsingsdatum 16 november 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wil jij leidinggeven in een organisatie waar overheid en bedrijfsleven elkaar tegenkomen en aan de slag voor ondernemend Nederland? Dan zoekt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) jou voor de positie van teammanager bij Internationaal Ondernemen.

Naar wie zijn wij op zoek?
In 2025 staat RVO intern en extern bekend als een geweldige plek om te werken, waarbij werken aan de maatschappelijke transities als drijfveer centraal staat. Met andere woorden: werken bij RVO betekent werken met betekenis voor de samenleving, goede arbeidsvoorwaarden, werken met moderne IT-systemen, een inclusieve organisatie, autonomie en ruimte in het dagelijks werk en samenwerken als één RVO. Wil jij sturing geven aan het realiseren van deze doelstellingen? Wij zijn op zoek naar een ervaren Teammanager.

Integraal leiderschap is het fundament onder RVO. Als leidinggevende geef je in het hier en nu sturing aan het realiseren van zichtbare impact op de maatschappelijke transities waar RVO mede voor aan de lat staat. Dat doe je in samenwerking met je collega’s en met een open houding naar de buitenwereld. Tegelijkertijd kijk je vooruit naar de langere termijn en over je eigen onderdeel heen. Dit doe je op een manier die kenmerkend is voor RVO: ondernemend, eigentijds en waardevol. Je stimuleert je medewerkers om zich te verbinden, zich te ontwikkelen en door te groeien. Daarbij omarm je nieuwe werkwijzen die nieuwe en andere kennis en vaardigheden vragen: denk daarbij aan opgavegericht, hybride, digitaal, data gedreven en transparant werken. Van belang daarbij is dat je zorgt voor een omgeving waarin medewerkers veilig, inclusief, vitaal en gewaardeerd werken aan hun talenten en het verschil kunnen maken.

Het leiderschap is steeds dynamisch in balans, tussen aandacht voor de mens en betrokkenheid bij de inhoud. Je snapt de inhoud, spart erover en ondersteunt de mensen uit je team om hun beste werk te leveren.

Als teammanager ben je verantwoordelijk voor het subteam Internationale Organisaties, het subteam sectoraccounts en de aansturing van verschillende programmatische activiteiten inclusief het programmatisch ondersteuningsteam. Je bent dan ook een veelzijdig manager, die graag vernieuwing doorvoert en actief meedenkt om programmatisch werken binnen de afdeling naar een hoger niveau te brengen. De subteams werken dwarsdoorsnijdend in de volle breedte met partners binnen en buiten de afdeling. Je stuurt dan ook op samenwerking, ontwikkelen van netwerken en bent omgevingssensitief. Je bent een goede gesprekspartner voor de opdrachtgever en voor private branches en bedrijven.

Je weet hoe je invulling moet geven aan de 'partner in beleid'-rol. Je bent vernieuwend, initiatiefrijk en denkt strategisch na. Je bent sterk in het verder door ontwikkelen van nieuwe programma's, het leggen van externe en interne verbindingen op alle niveau’s en kunt vooral op veel borden tegelijk schakelen.

Je geeft leiding aan de volgende subteams:

 • Het team Team Internationale Organisaties, gericht op het ondersteunen van NL bedrijven om zich succesvol te positioneren voor investeringen van de Internationale Financiële Instellingen zoals bv de Wereldbank, waardoor met Nederlandse kennis en kunde bijgedragen wordt aan het oplossen van de Sustainable Development Goals
 • Het team Sectoraccounts, gericht op een goede aansluiting bij kansrijke NL exportsectoren én het ondersteunen van bedrijven uit deze sectoren bij het benutten van kansen in landen wereldwijd.
 • Het team Programmatische Ondersteuning, dat diverse programma’s ondersteund o.a. met projectwerkzaamheden en financiële taken

Naast bovengenoemde teams is tevens het programmateam economische weerbaarheid/China opdracht in het team p- matig ondergebracht. Dit subteam wordt aangestuurd door een programma coördinator.

Het externe netwerk waarmee je contacten onderhoudt betreft bv. overheidsinstanties, banken, Nederlandse bedrijven, kennisinstellingen en het postennetwerk.
Ben je een people manager die naast richting ook ruimte durft te geven aan een team van professionals en hen betrekt in de ontwikkelingen van (nieuwe) programma's en opdrachten. In de functie van teammanager laat je coachend leiderschap zien. Je bent verantwoordelijk voor de functionele aansturing van medewerkers binnen je pakket, daarnaast vallen er op dit moment ruim 20 medewerkers onder jouw rechtstreekse P-verantwoordelijkheid. Verwachting is dat dit in de loop der tijd nog zal uitbreiden.

Het management team van Internationaal Ondernemen werkt als een collegiaal MT. Dat betekent dat elke teammanager ook een afdelingsbrede taak/ verantwoordelijkheid oppakt. Bij dit pakket hoort o.a. de taak om actief te kijken naar hoe vernieuwende MKB bedrijven het beste geholpen kunnen worden met het realiseren van hun internationaliseringsdoelen.

Dit team werkt nauw samen met andere teams binnen de afdeling, in het bijzonder het business development team en het partnership team. Je staat open voor het op termijn schuiven van taken tussen deze teams.

Als RVO manager geef je op integrale wijze leiding aan samenwerking, de opgaven, het team en digitalisering.

 • In lijn met het RVO leiderschapsprofiel Integraal Leiderschap ligt de nadruk op samenwerking, zowel binnen het eigen team als breder binnen RVO en daarbuiten. Je stimuleert een goede werkrelatie en respectvolle, inclusieve en duidelijke besluitvorming.
 • Je draagt bij aan maatschappelijke transities met excellente publieke dienstverlening en houdt oog voor de zichtbare maatschappelijke impact die RVO nastreeft. Je kijkt over je eigen onderdeel heen naar het groter geheel door opgaven te vertalen naar je eigen rol, het samenspel met klanten, opdrachtgevers, de samenleving en het team.
 • Door actief te streven naar diversiteit in perspectieven, denkwijzen en culturele achtergronden toon je inclusief leiderschap. Je geeft talentgericht leiding, brengt talent tot bloei en stimuleert de ontwikkeling van je team en de organisatie.
 • Je brengt niet alleen kennis en ervaring uit het verleden mee, maar beschikt ook over leer- en aanpassingsvermogen zodat je niet alleen nu maar ook in de toekomst samen met jouw team een verschil kan maken.
 • Je anticipeert proactief op technologische ontwikkelingen en de impact daarvan op medewerkers en organisatie om klaar te zijn voor de toekomst. Dit vereist leiderschap in een veranderende digitale wereld.
 • Je beschikt over een Academisch/ HBO werk- en denkniveau.
 • Aantoonbare ervaring en kennis van de netwerken binnen het domein Internationaal Ondernemen heeft een pré.
 • Aantoonbare ervaring als partner in beleid; geeft blijk van sterke politiek bestuurlijke gevoeligheid en omgevingssensitiviteit.
 • Gegeven de diversiteit binnen het team zoeken we een ervaren teammanager met leidinggevende kwaliteiten en ervaring.
 • Kennis en Ervaring met de opdrachtencyclus, interne inkoopprocessen en budgetten heeft een pré.
 • Sterke netwerkvaardigheden; extern accountmanagement.
 • Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.688 Max. €6.989 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

RVO ondersteunt het ‘hybride werken’. Ons uitgangspunt is, dat je vanaf iedere locatie je werk kunt doen (vanuit huis, op kantoor of elders). Jouw aanwezigheid op de RVO-vestiging in Den Haag zal in nader te omschrijven situaties echter gewenst kunnen zijn.

Voor deze functie is de verwachting gemiddeld 2-3 dagen per week.

Het betreft een:
Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (met proeftijd).

 

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Internationaal Ondernemen ondersteunt bedrijven bij het duurzaam zakendoen in het buitenland. Daartoe werken we vanuit de belevingswereld van de ondernemer én de stappen die hij zet om zaken te kunnen doen in het buitenland. Hiertoe bieden we een totaalpropositie die zijn stappen ondersteunen. De teams binnen de afdeling hebben de opdracht om bedrijven complexe buitenlandse markten te laten betreden door middel van informatie en advies, faciliteren van netwerken en contacten, economische diplomatie, positionering, ondersteunen van partnerships en het verlenen van subsidies. De adviseurs op deze afdeling werken nauw samen met de collega’s op de Ambassades en andere ministeries, en opereren als één-overheid richting het Nederlands bedrijfsleven. Deze samenwerking is gekoppeld aan een mix van instrumenten die bij RVO.nl en elders binnen de overheid beschikbaar is.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

RVO is een inclusieve werkgever die diversiteit omarmt. We maken ons hard voor gelijke kansen voor iedereen, ongeacht huidskleur, afkomst, religie, nationale afkomst, seksuele geaardheid, leeftijd, staatsburgerschap, burgerlijke staat, beperking of genderidentiteit. We streven ernaar om onze verschillen optimaal te benutten zodat we creativiteit, innovatie en talentontwikkeling kunnen stimuleren.

Kansen voor Nederland, kansen voor jou

Een duurzame, economisch sterke samenleving: daar werken we aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Met nationale en internationale programma’s, van de energietransitie en voedselproductie tot ontwikkelingsprojecten in Afrika. Met voorlichting, advies, financiering, subsidies en hulp bij het vinden van zaken- of kennispartners. Door slim organiseren en maximaal gebruik van digitale communicatie zorgen we voor een soepele en optimale dienstverlening. Door elkaar op te zoeken en verbindingen te leggen bieden we nieuwe inzichten en mogelijkheden. Voor en achter de schermen zetten 6000 mensen zich in voor een duurzame, economisch sterke samenleving, binnen en buiten Nederland. Dit doen wij vanuit verschillende vestigingen in Nederland. Ook voor jou zijn er kansen!

Onze adviseurs weten als geen ander wat er nodig is om ondernemende Nederlanders vooruit te helpen. Beoordelaars nemen subsidie- en andere verzoeken onder de loep en helpen de aanvragers om nieuwe stappen te zetten. Inkopers benutten de inkoopkracht van de Rijksoverheid, ook om maatschappelijke doelen te bereiken. De medewerkers van de frontoffice staan iedereen te woord die vragen heeft. Functioneel beheerders ontwikkelen en onderhouden digitale loketten. Projectmanagers onderzoeken wat de mogelijkheden van big data zijn. Juristen adviseren over de toepassing van wet- en regelgeving en handelen bezwaar en beroepen af binnen de ruimte die wet- en regelgeving biedt. Ook zijn ze betrokken bij het opstellen van nieuwe wet- en regelgeving.
En communicatieadviseurs ontwikkelen toegankelijke websites voor voorlichting en advies.

Wie ondernemend Nederland en de rest van de wereld een warm hart toedraagt, kan bij onze organisatie dus alle kanten op.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

A. Broesterhuizen

06-15364740

A. Wijering

06-38825346

Solliciteren?

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

CIO Adviseur

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Den Haag, Utrecht, Assen, Zwolle, Roermond
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 8 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Coördinator visserijregelingen

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Den Haag, Utrecht, Zwolle, Assen, Roermond
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 6 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Relatiemanager verduurzaming industrie Rotterdam Moerdijk

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Den Haag, Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 11 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon