Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Teammanager Juridische Zaken

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

 • Stand­plaats Groningen
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.168 - €6.249
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, Juridisch
 • Reageren voor 19 november Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer RVO_20190529_13
 • Plaatsingsdatum 5 november 2019
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Functie­omschrijving

Persoonlijk, realistisch en daadkrachtig. Voor de Projectdirectie Groningen zijn dat belangrijke kernwaarden. Samen de schouders eronder. Dat past ook bij jou. Door studie en ervaring ben jij de aangewezen persoon om het team Juridische Zaken te leiden en de projectdirectie te adviseren bij haar werk. 

Je geeft leiding aan het team Juridische Zaken van de afdeling Juridische Zaken, Advies en Ontwikkeling, onderdeel van de projectdirectie Groningen. Jouw team bestaat uit zo’n 25 medewerkers. Het is jouw taak die met elkaar te verbinden. Samen zijn jullie verantwoordelijk voor de juridische advisering, het voeren van juridische procedures en het uitvoeren van juridische kwaliteitszorg. Tevens onderhoud je contacten met andere leidinggevenden van de TCMG, onder meer over de kwaliteit van dienstverlening door de afdeling.

Jouw taken

 • Je stelt heldere doelen, kaders en prioriteiten en bespreekt die met je medewerkers.
 • Je realiseert randvoorwaarden om de gewenste doelen te behalen.
 • Je zorgt voor het personeelsmanagement, onder meer door het voeren van voortgangs- en evaluatiegesprekken over individuele werk- en ontwikkelplannen.
 • Je voert taken uit op financieel terrein, zoals begroting, jaarplan en capaciteitsraming.
 • Je bent eerstverantwoordelijke voor de overall planning en uitvoering van primaire en ondersteunende processen binnen de afdeling.
 • Je zorgt voor borging van kwaliteit, kennis en expertise voor de werkprocessen van de afdeling.
 • Je stimuleert je medewerkers om zich persoonlijk en professioneel te ontwikkelen en motiveert hen hierin initiatief en verantwoordelijkheid te nemen.
 • Je bent zelf inhoudelijk betrokken bij de behandeling van zeer complexe of controversiële juridisch-bestuurlijke zaken.
 • Je hebt totaaloverzicht over de verschillende terreinen en bent persoonlijk adviseur voor het hoofd van de afdeling en de commissie.
 • Je volgt juridische ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie op de voet en speelt hierop in met oog voor relevante gevoeligheden.
 • Je houdt extern contact met de landsadvocaat, (grote) advocatenkantoren en de gerechten.
 • Je bent lid van het managementteam en voert besluiten van de commissie
  en het managementteam uit en implementeert deze binnen jouw team.
 • Je bent persoonlijk juridisch adviseur van het hoofd van de afdeling.
 • Je produceert snel korte juridische adviezen op hoofdlijnen en werkt (in collegiale samenwerking) evenwichtige analyses met oplossingsrichtingen uit.

Functie-eisen

 • Je hebt een wo-diploma rechtsgeleerdheid en uitvoerige kennis van en ervaring met schadevergoedingsrecht en bestuursrecht.
 • Je hebt ervaring met leiding geven aan professionals en bent daarin aantoonbaar succesvol.
 • Je bent een stevige gesprekspartner voor commissieleden en collega-teammanagers en voor de (juridische) stakeholders van de projectdirectie Groningen.
 • Je hebt ruime ervaring met advisering in een bestuurlijk-politiek gevoelige
  omgeving.
 • Je hebt affiniteit met de essentie van de taken van de Projectdirectie Groningen en weet je die snel eigen te maken.
 • Je hebt de inhoudelijke kwaliteit en vaardigheden om in een team te zorgen voor kwalitatief goede afhandeling van de complexe schadeverzoeken.
 • Je hebt inzicht in politiek-bestuurlijke verhoudingen en kunt goed omgaan met tegengestelde belangen.
 • Je legt gemakkelijk contact, bent proactief en hebt belangstelling voor het werk van anderen binnen de Projectdirectie Groningen.
 • Je weet snel te analyseren waar deskundige inbreng gewenst is en maakt dit overtuigend duidelijk aan collega’s en rechtssubjecten.
 • Je bent organisatie- en omgevingssensitief en weet kwalitatief goed tot hoogwaardig werk af te leveren.
 • Je bent creatief en denkt en handelt oplossingsgericht.
 • Je kunt goed knopen doorhakken, bent een uitstekend netwerker en goed in het organisatiegericht aansturen van een team.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.168 Max. €6.249 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden

We verwachten van je dat je in staat bent tussen de twee vestigingen te pendelen.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De projectdirectie  Groningen geeft ambtelijke ondersteuning bij de uitvoering van het Besluit mijnbouwschade Groningen. Op grond van dit besluit beoordelen wij vele duizenden verzoeken om schadevergoeding. Deze kan worden toegekend in geld, maar ook in de vorm van een betaling van facturen van een aannemer. Ook sommige bijkomende kosten worden vergoed. Inspectie en beoordeling van een besluit over schades gebeurt ruimhartig en rechtvaardig op betrouwbare, duidelijke en zo eenvoudig mogelijke wijze.

Wij zijn een onafhankelijke, externe commissie en hebben twee deelcommissies: mijnbouwschade en bezwaar. De deelcommissie mijnbouwschade neemt de primaire besluiten. Bestuursrechtelijke rechtsbescherming daartegen staat open bij de deelcommissie bezwaar.

Ons managementteam bestaat uit een projectdirecteur en de drie managers van de afdelingen Frontoffice, Schade-expertise en –afhandeling, en Juridische Zaken, Advies en Ontwikkeling. Verder is er een tijdelijke afdeling Communicatie en een tijdelijke afdeling ICT. De afdeling Juridische Zaken, Advies en Ontwikkeling valt uiteen in het team Juridische Zaken en het team Advies en Ontwikkeling.

Team Juridische Zake

Ons team Juridische Zaken (JZ) is het centrum van de (bestuurlijk) juridische kennis van de ambtelijke organisatie Projectdirectie Groningen. JZ is de adviseur op juridisch terrein voor de hele Projectdirectie. In die hoedanigheid beschikt de afdeling over hoogwaardige juridische kennis en ervaring op alle terreinen van het recht waarmee wij als Projectdirectie Groningen te maken krijgen. Deels gaat het daarbij om kernactiviteiten van Projectdirectie Groningen waarbij brede kennis en ervaring van groot belang is. Daarnaast staat JZ in de adviestaak aan de lat voor de meer complexe schades (specials). Senior juristen zijn dossierbehandelaars die regie voeren op het afhandelen van de toegewezen dossiers. Tevens behandelt JZ bezwaar- en beroepsprocedures.

n

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever en innovatiever en maakt het werk leuker.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert ondernemers bij duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen. Met subsidies, het vinden van zakenpartners, kennis en het voldoen aan wet- en regelgeving. Het doel is om kansen van ondernemers te vergroten en hun positie te versterken.

RVO.nl werkt in opdracht van ministeries en de Europese Unie en is onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De organisatie bestaat sinds 2014 en is ontstaan uit een fusie van Agentschap NL en Dienst Regelingen.

Dienstverlening aan de ondernemer staat centraal bij RVO.nl. Door slimme organisatie en digitale communicatie zorgt de rijksdienst voor een soepele en optimale dienstverlening. RVO.nl werkt in binnen- en buitenland samen met overheden, kennisinstellingen, internationale organisaties en tal van andere partnerorganisaties.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer Olivier de Bruijne

06-15104072

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior adviseur bestuurszaken

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)
 • Stand­plaats Hoogezand / Groningen
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 22 november
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Teammanager Schadeafhandeling

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)
 • Stand­plaats Hoogezand/Groningen
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 29 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden

Teammanager Contract Schade-expertise

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)
 • Stand­plaats Hoogezand
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 6 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon