• Utrecht
 • Universitair Master
 • 32 - 36 uur
 • schaal 12
  €4.278 - €6.320 (bruto)
 • Orde / vrede / veiligheid
 • Solliciteer voor 18 juni 2024 Nog 5 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: NLA-649, Plaatsingsdatum: 24 mei 2024

Eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen. Dat is ‘the big picture’ waar jij als teammanager bij de Nederlandse Arbeidsinspectie aan werkt. Dat doe je door inspirerend leiding te geven aan een team van arbeidsinspecteurs en te zorgen dat zij de kennis in huis hebben om de uitdagingen op hun vakgebied op te pakken.

Als teammanager geef je leiding aan een team van arbeidsinspecteurs binnen de Nederlandse Arbeidsinspectie. Op dit moment heeft de vakgroep Arbeidsomstandigheden een vacature voor teammanager met standplaats Utrecht.

Het is als teammanager jouw opdracht een veilige thuisbasis te creëren voor de inspecteurs in het team. Deze inspecteurs hebben een ambulante status en werken vooral vanuit huis. Je bent verantwoordelijk voor de persoonlijke ontwikkeling van de inspecteurs, voor de vakontwikkeling van de groep en voor de uitvoering van de personele aangelegenheden in de volle breedte, waaronder ziekteverzuim, functioneren en loopbaanbegeleiding. Je bent voor je medewerkers het eerste aanspreekpunt en coacht en begeleidt hen. Als leidinggevende stimuleer je mensen graag het beste uit zichzelf te halen.

In de functie van teammanager (personeel leidinggevende) werk je nauw samen met de projectleider (functioneel leidinggevende). Samen zijn jullie verantwoordelijk voor het leveren van de afgesproken capaciteit aan de programma’s, waar het inhoudelijke werk van de inspecteurs plaatsvindt. Bij de toedeling gaat het niet alleen om de benodigde hoeveelheid mensen, maar ook om de juiste kennis en kunde. Je zorgt dan ook voor de borging van kennis en kwaliteit binnen het team en stemt functioneel af met collega-projectleiders waar je aan levert. Op die manier bereiken we binnen de Nederlandse Arbeidsinspectie een optimale inzet van mensen in programma’s, een uniforme wijze van aansturen, kennismanagement en netwerkbeheer over de programma's heen.

Tot slot — en net zo belangrijk — geef je met energie en bevlogenheid vorm aan ontwikkelingen, innovaties en mogelijkheden tot verbetering van het vakmanschap. Deze vertaal je naar de werkprocessen van de vakgroep.

Inclusief samenwerken aan een belangrijke missie
Je komt in een organisatie te werken die zich inzet voor een belangrijke missie: eerlijk, gezond en veilig werk, en bestaanszekerheid voor iedereen. Om aan te sluiten bij de behoeften uit de samenleving, streven we naar diversiteit in de samenstelling van onze teams. En naar een cultuur waarin we verschillen zien, waarderen en benutten. Zo vergroten we onze denkkracht, blijven we van elkaar leren en verstevigen we contact met de mensen waarvoor we ons werk doen. Met welk perspectief en vanuit welke levenservaring verrijk jij onze organisatie? En wat drijft jou om je in te zetten voor Nederland? We zijn benieuwd naar de ervaringen die jij meeneemt in jouw werk.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Nederlandse Arbeidsinspectie is de toezichthouder op het terrein van het ministerie van SZW. Wij werken aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen. Op basis van risico- en omgevingsanalyses zetten wij toezicht en opsporing in waar de meest hardnekkige problemen voorkomen en waar de kans op effect groot is. Daarnaast signaleren we de risico’s en relevante ontwikkelingen op de beleidsterreinen van het ministerie van SZW en geven die door aan onze minister en beleidsambtenaren. Binnen de Nederlandse Arbeidsinspectie wordt in programma’s en projecten gewerkt.

We houden onder andere toezicht op de naleving van wet- en regelgeving op het terrein van arbeidsomstandigheden, productveiligheid van professionele producten, het verbod op illegale tewerkstelling en betaling onder het wettelijk minimumloon. We sporen fraude en georganiseerde criminaliteit binnen de keten van werk en inkomen op. Het inhoudelijke werk wordt risicogericht vormgegeven en via programma's aangestuurd.

Naast de directies Toezicht, Analyse, Programmering en Strategie, Opsporing en Informatievoorziening kent de Nederlandse Arbeidsinspectie de directie Meldingen en Verzoeken. Binnen deze directie komen onder meer de vakgroepen Arbeidsomstandigheden (Arbo) en Arbeidsmarktfraude (AMF) voor. Deze onderdelen zijn de afgelopen periode al fors uitgebreid en deze ontwikkeling zet zich de komende periode nog verder door.

Nederlandse Arbeidsinspectie

De Nederlandse Arbeidsinspectie staat voor eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen. De Arbeidsinspectie is de toezichthouder op het terrein van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dat toezicht is gericht op de naleving van de wet- en regelgeving over arbeidsomstandigheden, de arbeidsmarkt, arbeidsverhoudingen en het sociale zekerheidsstelsel. Daarnaast onderzoekt ze de werking van het stelsel van sociale zekerheid en signaleert ontwikkelingen en risico’s op de beleidsterreinen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Ook werkt de Nederlandse Arbeidsinspectie op het gebied van pgb- en declaratiefraude als opsporingsorganisatie voor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

In 2012 zijn de Arbeidsinspectie, de Inspectie Werk en Inkomen en de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) samengevoegd. Eerst onder de naam Inspectie SZW en sinds 1 januari 2022 onder de naam: Nederlandse Arbeidsinspectie. Zie voor meer informatie www.nlarbeidsinspectie.nl

Contact

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Team P&O/Instroom

06-11493650

Team Recruitment SZW

070-3336680

Solliciteren?

Nederlandse Arbeidsinspectie nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Inspecteur blootstelling gevaarlijke stoffen, regio Zuid West

Nederlandse Arbeidsinspectie
 • Stand­plaats woonplaat is standplaats
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 9,schaal 10
 • Reageren voor 17 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Inspecteur blootstelling gevaarlijke stoffen, regio Midden

Nederlandse Arbeidsinspectie
 • Stand­plaats woonplaats is standplaats
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 9,schaal 10
 • Reageren voor 17 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Inspecteur blootstelling gevaarlijke stoffen, regio Zuid Oost

Nederlandse Arbeidsinspectie
 • Stand­plaats woonplaats is standplaats
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 9,schaal 10
 • Reageren voor 19 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon