Teammanager Proces & Financiering

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.092 - €6.045
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 30 maart Nog 9 dagen
 • Vacaturenummer RVO_20230307_12c
 • Plaatsingsdatum 16 maart 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wil jij leidinggeven in een organisatie waar overheid en bedrijfsleven elkaar tegenkomen en aan de slag voor ondernemend Nederland? Dan zoekt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) jou voor de positie van Teammanager.

Naar wie zijn wij op zoek?
Wij zijn op zoek naar een Teammanager die aansluit bij het profiel van de RVO-manager. De RVO manager is proactief en resultaatgericht, handelt vanuit vertrouwen en het gemeenschappelijke belang, kan zich verbinden en ook onderscheiden, inspireert en disciplineert, creëert ruimte voor samenwerking en vernieuwing, is transparant, integer en durft feedback te geven en te vragen. Als manager toon je voorbeeldgedrag: vanuit de kernwaarde ‘íedere dag beter’ reflecteert de manager op eigen handelen en is zij kritisch op eigen functioneren en dat van haar collega’s, is daarop aanspreekbaar en benut verbetermogelijkheden. Uiteraard breng je jouw eigen kennis en ervaring mee, maar je weet ook optimaal de kennis en ervaring uit jouw team te benutten. Je weet als geen ander jouw teamleden uit te dagen, aan te moedigen en biedt een luisterend oor wanneer dat nodig is.

De afdeling PROF is op zoek naar een teammanager Proces & Financiering voor een team in Utrecht. Voor dit team zijn we op zoek naar een manager die samen met het team de procesmatige en financiële afhandeling van subsidieverleningen verzorgt. Het team richt zich op algemene (internationale) innovatie en duurzaamheid. Als teammanager ben je verantwoordelijk voor een team van 20 tot 25 medewerkers. Het is jouw taak om ervoor te zorgen dat er voldoende capaciteit in het team is en dat de medewerkers voldoende zijn toegerust om de opgedragen werkzaamheden onder de juiste omstandigheden te kunnen doen. Dit komt enerzijds tot uiting in het voeren van de jaarlijkse gesprekken van de P-cyclus (WOG, voortgangs- en evaluatiegesprek) en anderzijds in het coachen van de medewerkers bij zijn/haar persoonlijke ontwikkeling.

Belangrijke stuurfactoren voor jou als manager zijn:

 • Kwaliteit (tijdigheid, goed toegeruste medewerkers, goed gemotiveerde medewerkers, vormgeving opleidingsplan)
 • Efficiency (fte-inzet/budget, proces-optimalisatie, goede match met de vraag, doorlooptijden)
 • Medewerkerstevredenheid
 • Ketentevredenheid

Het team is in formele zin een afsplitsing is van een bestaand team maar dat in de praktijk heel nauw samenwerkt met het andere team. Er is in de praktijk dus sprake van één team bestaande uit 40 tot 50 medewerkers dat door twee teammanagers wordt aangestuurd. Dus hoewel jullie allebei een eigen deel van het team aansturen, staan julllie gezamenlijk aan de lat om te zorgen voor een goed draaiend, professioneel team. Een uitstekende samenwerking met de andere teammanager is dus van groot belang. Het is mooi als jullie elkaar aanvullen. We zijn daarom niet alleen op zoek naar iemand die goed kan samenwerken, maar ook naar een manager die een natuurlijk talent heeft om anderen te motiveren en inspireren. Een manager die het beste uit zijn of haar medewerkers wil halen en op die manier stuurt op het beste resultaat.

Daarnaast werk je als teammanager intensief samen met het team van procescoördinatoren, de andere teammanagers binnen PROF en met de ketenpartners zoals Nationale Programma’s. In samenwerking met de procescoördinatoren zorg je voor een goede werksfeer, evenwichtige werkverdeling en hoge kwaliteit van uitvoering. Met de andere teammanagers PROF werk je aan de verdere ontwikkeling van de afdeling, zoals het vergroten van de uitvoeringskennis en het stimuleren van een klantgerichte uitvoering. Met de ketenpartners zorg je voor een optimale invulling van de opdrachten van RVO en help je elkaar om de doelen van de keten te realiseren.

Wat hebben wij te bieden?
De afdeling PROF maakt (kleinschalige) subsidieprocessen en voert ze uit. Onze maatschappelijke impact hierbij is groot, zoals bij duurzame innovaties in bijvoorbeeld de landbouw of internationale ontwikkelingssamenwerking. Wij bieden jou de mogelijkheid om hier ook aan bij te dragen vanuit de rol van Teammanager. Ons managementteam is transparant, zoekt naar oplossingen en stelt de mens centraal. Samenwerking tussen de teams is belangrijk en ruimte voor feedback en humor de norm. Wij kijken er naar uit om een teammanager te verwelkomen die samen met ons PROF op de kaart wil zetten en onze medewerkers weet te inspireren!

 • Bovenal wil je graag aan de slag in deze rol, heb je een intrinsieke motivatie om samen met jouw teamleden te werken aan de doelstellingen en sluiten jouw drijfveren aan bij datgene wat wij van RVO managers vragen.
 • Wij vragen coachend leidinggeverschap met een manager die meedenkt in plaats van ‘denkt voor’. Je geeft vertrouwen, maar grijpt in waar nodig en stuurt op resultaat.
 • Je bent sociaal vaardig en sensitief c.q. omgevingsbewust. Je kijkt breder dan alleen jouw domein, hebt oog voor het RVO belang en volgt relevante (politieke) ontwikkelingen.
 • Als je nog weinig ervaring hebt met de inhoudelijke componenten, dan heb je op zijn minst affiniteit en/of een grote nieuwsgierigheid naar de inhoudelijke thema’s waar jouw teamleden zich mee bezighouden.
 • Je brengt niet alleen kennis en ervaring uit het verleden mee, maar beschikt ook over leer- en aanpassingsvermogen zodat je niet alleen nu maar ook in de toekomst samen met jouw team een verschil kan maken.
 • HBO werk- en denkniveau

Competenties:

 • Relatie: samenbindend leiderschap, organisatiesensitiviteit
 • Richting: bestuurssensitiviteit, omgevingsbewustzijn
 • Ruimte: netwerkvaardigheid, innovatief handelen en ontwikkelen van medewerkers
 • Rekenschap: organisatiegericht aansturen
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €4.092 Max. €6.045 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

RVO ondersteunt het ‘hybride werken’. Ons uitgangspunt is, dat je vanaf iedere locatie je werk kunt doen (vanuit huis, op kantoor of elders). Jouw aanwezigheid op de RVO-vestiging in Utrecht zal in nader te omschrijven situaties echter gewenst kunnen zijn. Voor deze functie zal dat naar verwachting gemiddeld 1 dag per week zijn.

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (met proeftijd).

Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Bij afdeling Project en Organisatiefinanciering (PROF) maken we subsidieprocessen én voeren we ze uit. Dat doen we op zo’n manier dat de burger, opdrachtgever en klant gerechtvaardigd vertrouwen heeft in de dienstverlening van de overheid. Door ons werk maken wij wendbaarheid van RVO mogelijk. Met kennis van de kaders denken we met beleid mee over proces en inregeling. Onze mensen maken maatwerk voor de klant mogelijk.

Binnen onze afdeling worden kleinschalige regelingen uitgevoerd. De afdeling PROF is onderverdeeld in twee teams met procescoördinatoren en negen teams met administratieve en financiële medewerkers. De regelingen die we uitvoeren kunnen zowel een nationaal als een internationaal kader hebben en worden uitgevoerd voor diverse ministeries. Onze regelingen stimuleren onder andere duurzaam, innovatief en internationaal ondernemen door middel van subsidies en financiering.

Inclusie is voor PROF geen loze term. We vinden het belangrijk dat een ieder haar/zijn eigen potentieel kan benutten. Wij kijken niet alleen naar opleiding en werkervaring maar ook naar de unieke bijdrage die jij aan het team kan toevoegen. We nodigen je daarom uit om jouw talenten en de specifieke bijdrage die jij wilt leveren aan ons team terug te laten komen in jouw sollicitatie.

PROF maakt samen met twee afdelingen waar grootschalige regelingen worden uitgevoerd, deel uit van de directie Kernprocessen NL. Onze directie draagt bij aan de missie van RVO door zorg te dragen voor efficiënte ketens met optimale inzet van kennis ondersteund door een adequate ICT-architectuur.
Dit realiseren we door:

 • Te werken met optimaal gestroomlijnde en zoveel als mogelijk geüniformeerde procesinrichting.
 • Kennis te bundelen en flexibel in te zetten, met behoud van kwaliteit en continuïteit van kritische programma’s.

Belangrijke uitgangspunten daarbij zijn:

 1. Maatschappelijke impact en strategie;
 2. Klantgerichte dienstverlening;
 3. Balans tussen werkpakket en menselijk kapitaal;
 4. Excellente bedrijfsprocessen;
 5. ICT en data gedreven.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

RVO is een inclusieve werkgever die diversiteit omarmt. We maken ons hard voor gelijke kansen voor iedereen, ongeacht huidskleur, afkomst, religie, nationale afkomst, seksuele geaardheid, leeftijd, staatsburgerschap, burgerlijke staat, beperking of genderidentiteit. We streven ernaar om onze verschillen optimaal te benutten zodat we creativiteit, innovatie en talentontwikkeling kunnen stimuleren.

Kansen voor Nederland, kansen voor jou

Een duurzame, economisch sterke samenleving: daar werken we aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Met nationale en internationale programma’s, van de energietransitie en voedselproductie tot ontwikkelingsprojecten in Afrika. Met voorlichting, advies, financiering, subsidies en hulp bij het vinden van zaken- of kennispartners. Door slim organiseren en maximaal gebruik van digitale communicatie zorgen we voor een soepele en optimale dienstverlening. Door elkaar op te zoeken en verbindingen te leggen bieden we nieuwe inzichten en mogelijkheden. Voor en achter de schermen zetten 6000 mensen zich in voor een duurzame, economisch sterke samenleving, binnen en buiten Nederland. Dit doen wij vanuit verschillende vestigingen in Nederland. Ook voor jou zijn er kansen!

Onze adviseurs weten als geen ander wat er nodig is om ondernemende Nederlanders vooruit te helpen. Beoordelaars nemen subsidie- en andere verzoeken onder de loep en helpen de aanvragers om nieuwe stappen te zetten. Inkopers benutten de inkoopkracht van de Rijksoverheid, ook om maatschappelijke doelen te bereiken. De medewerkers van de frontoffice staan iedereen te woord die vragen heeft. Functioneel beheerders ontwikkelen en onderhouden digitale loketten. Projectmanagers onderzoeken wat de mogelijkheden van big data zijn. Juristen adviseren over de toepassing van wet- en regelgeving en handelen bezwaar en beroepen af binnen de ruimte die wet- en regelgeving biedt. Ook zijn ze betrokken bij het opstellen van nieuwe wet- en regelgeving. Communicatieadviseurs ontwikkelen toegankelijke websites voor voorlichting en advies.

Wie ondernemend Nederland en de rest van de wereld een warm hart toedraagt, kan bij onze organisatie dus alle kanten op.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Barry Velders

06-11754508

Solliciteren?

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Financieel Economisch Medewerker

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 8,schaal 9
 • Reageren voor 27 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Beoordelaar Agro Subsidies

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Utrecht, Den Haag, Assen, Zwolle, Roermond
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 29 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Financieel Adviseur

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Den Haag, Utrecht, Assen, Zwolle, Roermond
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 30 maart
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon