Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Teammanager Schadeafhandeling

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

 • Stand­plaats Hoogezand/Groningen
 • Werkplekken 2
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.740 - €5.559
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, Documentatie en Informatievoorziening
 • Reageren voor 20 september Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer RVO_20190702_12f
 • Plaatsingsdatum 6 september 2019
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Functie­omschrijving

De projectdirectie Tijdelijke Mijnbouwschade Groningen levert de ambtelijke ondersteuning voor de uitvoering van het Besluit mijnbouwschade Groningen. Daarbij gaat het om het beoordelen van vele duizenden verzoeken om schadevergoeding. In de Projectdirectie Groningen werk je als manager van het team Schadeafhandeling in een omgeving die zich kenmerkt door grote maatschappelijke en politieke druk en gevoeligheid. De focus ligt op het recht doen aan de Groningers met hun schade en hun historie. Dit voeren we op voortvarende en zorgvuldige wijze uit.

Het team Schadeafhandeling maakt onderdeel uit van de afdeling Schade-expertise en Afhandeling. Het team is verantwoordelijk voor het voorbereiden van de primaire besluiten die door de deelcommissie mijnbouwschade worden genomen. Het conceptbesluit kent twee verschijningsvormen: het besluit op de aanvraag en het besluit op de bijkomende kosten.

Jouw team bereidt het besluit administratief, financieel, inhoudelijk en juridisch voor. Ook handelt ze de financiële afwikkeling af en rapporteert hierover voor de verantwoording. Daarnaast is het team verantwoordelijk voor de inrichting van het ICT-systeem BAS en de bijbehorende inrichting van de processen. De doelstelling van het team is om - in een goede balans tussen zorgvuldigheid en snelheid - te komen tot het opleveren van grote aantallen conceptbeschikkingen en het uitbetalen van schadebedragen.

Vanwege het aantal medewerkers bestaat het onderdeel Schadeafhandeling uit twee teams van zo’n 25 medewerkers, elk met een teammanager. Het team kent de volgende functietypen:

 • Financieel-economische afhandelaar (FEA)

Deze collega houdt zich onder meer bezig met het opstellen van conceptbesluiten, het opstellen en verzorgen van afwijzingsbrieven bij negatieve besluiten, en het uitvoeren van de noodzakelijke checks en controles om te borgen dat alle benodigde gegevens voorhanden zijn. Ook het verzorgen van het proces voor uitbetaling van de vastgestelde schadevergoeding valt onder het takenpakket.

 • Coördinator (COO)

De coördinator beoordeelt de conceptbesluiten die door de FEA zijn opgesteld op kwaliteit. De toetsing ziet toe op bouwkundige, financiële en juridische aspecten. Denk daarbij aan het analyseren en beoordelen op basis van de vergewisplicht (voldoen aan het Besluit mijnbouwschade Groningen en aan de Algemene wet bestuursrecht, inclusief de algemene beginselen van behoorlijk bestuur). Hierbij wordt afgestemd met de diverse geledingen binnen de complete Projectdirectie Groningen. Daarnaast behandelt de coördinator zienswijzen die door de aanvragers zijn ingediend, en analyseert de gevolgen voor de uitvoering van wijzigingen of aanpassingen in het Besluit mijnbouwschade Groningen of aanpalende regels. Daarnaast stelt de coördinator via notities voor hoe aanpassingen kunnen worden verwerkt in de werkstromen.

 • Superuser

Deze collega is de procesdeskundige en ICT-deskundige die de gehele organisatie ondersteunt. Ook treedt de superuser op als functioneel aanspreekpunt voor het gebruikte zaakbehandelingssysteem, ook voor incidenten en incidentregistratie.

Jouw rol als teammanager
Jij bent de ervaren manager die het team van 25 medewerkers aanstuurt. Voor je team draag je de personele, inhoudelijke en financiële verantwoordelijkheid. Je vervult hierbij een inspirerende en coachende rol. Je begeleidt medewerkers in hun taakuitvoering en hun professionele en persoonlijke ontwikkeling, en stuurt bij waar dat nodig is.

Jouw taken

 • Je maakt deel uit van het managementteam (MT) van de afdeling Schade-expertise en Afhandeling en draagt bij aan de koers van de afdeling.
 • Je implementeert besluiten van het MT van de Projectdirectie Groningen.
 • Je geeft - naast het managen op de inhoud - richting aan de afdeling en je behandelt zaken.
 • Je treedt actief op als eerstverantwoordelijke voor de overallplanning en uitvoering van primaire en ondersteunende processen binnen het team en draagt daarbij zorg voor borging van kwaliteit, kennis en expertise voor de werkprocessen van het team.
 • Je draagt zorg voor het personeelsmanagement, onder andere door het voeren van voortgangs- en evaluatiegesprekken over individuele werk- en ontwikkelplannen.
 • Je staat in nauw contact met de overige onderdelen van de projectdirectie en weet samen met het andere team Schadeafhandeling te zorgen voor een goede positionering van het team.
 • Je hebt het totaaloverzicht over de verschillende terreinen en bent persoonlijk adviseur voor het hoofd van de afdeling Schade-expertise en Afhandeling.

Goed ondernemerschap, tevreden en goed functionerende werknemers en goed werkende systemen en processen zijn de doelen die de directie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) zich stelt, in lijn met het strategiehuis RVO.nl en de agenda 2022. Als teammanager zorg jij dat de doelen die binnen de directie gesteld worden, worden vertaald naar de medewerkers. Daarnaast stimuleer je ze om hier een bijdrage aan te leveren. Daarbij koppel je creatief denkvermogen aan het vermogen verandering overtuigend vorm te geven. Je bent een echte teamspeler, een ketendenker en je kunt verbindingen leggen.

Functie-eisen

 • Je beschikt over een afgeronde academische opleiding en een enthousiasmerende en coachende stijl van leidinggeven.
 • Je koppelt aantoonbare kwaliteiten op het gebied van het aansturen van professionals aan ervaring met het managen in een opbouwende organisatie die uit een pioniersfase komt. Daarbij koppel je creatief denkvermogen aan het vermogen verandering overtuigend vorm te geven.
 • Je hebt leidinggevende ervaring en bent daarin aantoonbaar succesvol.
 • Je bent een stevige gesprekspartner voor - en hebt ervaring met - advisering aan directie(leden) en (departementale en interdepartementale) counterparts.
 • Je hebt diepgaand inzicht in en ervaring met ketenprocessen en organisatorische vraagstukken.
 • Je bent vaardig in het hanteren van en omgaan met tegengestelde belangen.
 • Je bent proactief en kunt oplossingsgericht denken en handelen.
 • Je bent bij voorkeur 32 tot 36 uur per week beschikbaar, maar hebt geen negen-tot-vijfmentaliteit.
 • Je bent organisatie- en bestuurssensitief, omgevingsbewust en een echte netwerker.
 • Je kunt zowel een organisatie als een team aansturen.
 • Je bent goed in het ontwikkelen van medewerkers en kunt reflecteren.
 • Je hebt empathisch vermogen en bent communicatief vaardig.
 • Je hanteert een coachende stijl van leidinggeven.
 • Je bent analytisch en doortastend.
 • Je bent zelfstartend en in staat om zowel in teamverband als zelfstandig te werken.
 • Je bent zeer stressbestendig.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.740 Max. €5.559 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden

 • Je bent bereid te reizen tussen de twee werklocaties in Groningen en Hoogezand.
 • Het gaat om twee vacatures waarvan één vast en één tijdelijk tot en met 31 december 2019.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De projectdirectie Tijdelijke Mijnbouwschade Groningen levert de ambtelijke ondersteuning voor de uitvoering van het Besluit mijnbouwschade Groningen. Het gaat om het beoordelen van vele duizenden verzoeken om schadevergoeding. De schadevergoeding kan worden toegekend in geld, maar ook in de vorm van een betaling van facturen van een aannemer. Ook sommige bijkomende kosten worden vergoed.

De besluitvorming over schadetoekenningen is belegd bij de externe Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen. Deze bestaat uit de deelcommissie Mijnbouwschade en de deelcommissie Bezwaar. De deelcommissie Mijnbouwschade neemt de primaire besluiten, de deelcommissie Bezwaar handelt eventuele bezwaren af en waakt over de bestuursrechtelijke rechtsbescherming. De inspectie en beoordeling van een besluit over de schades gebeurt ruimhartig en rechtvaardig; op een betrouwbare, duidelijke en zo eenvoudig mogelijke wijze.

Het managementteam van de projectdirectie bestaat uit een projectdirecteur en drie managers: Frontoffice, Schade-expertise en Afhandeling en Juridische Zaken, Advies en Ontwikkeling. Daarnaast zijn er tijdelijke afdelingen Communicatie en ICT. Het managementteam draagt zorg voor de uitvoering van de schadeafhandeling en stelt de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen in de gelegenheid om te besluiten over de schade-afhandeling. Binnen de projectdirectie wordt gewerkt in een keten. Kernwaarden zijn: persoonlijk, realistisch, daadkrachtig en samenwerken.

Afdeling Schade-expertise en Afhandeling
De afdeling Schade-expertise en Afhandeling neemt de schades op. Wij handelen acuut onveilige situaties af en zorgen – als de commissie hiertoe besluit – voor herstel in natura. Ook bereiden wij de besluitvorming van de commissie voor.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever en innovatiever en maakt het werk leuker.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert ondernemers bij duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen. Met subsidies, het vinden van zakenpartners, kennis en het voldoen aan wet- en regelgeving. Het doel is om kansen van ondernemers te vergroten en hun positie te versterken.

RVO.nl werkt in opdracht van ministeries en de Europese Unie en is onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De organisatie bestaat sinds 2014 en is ontstaan uit een fusie van Agentschap NL en Dienst Regelingen.

Dienstverlening aan de ondernemer staat centraal bij RVO.nl. Door slimme organisatie en digitale communicatie zorgt de rijksdienst voor een soepele en optimale dienstverlening. RVO.nl werkt in binnen- en buitenland samen met overheden, kennisinstellingen, internationale organisaties en tal van andere partnerorganisaties.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw Tini Fokkens (Afdelingsmanager)

06-2152 2626

De heer Johan van Hoof

06-5330 9111

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Patent Examiner (Technisch Adviseur) werktuigbouw of elektrotechniek

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 9 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Inkoopspecialist

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 20 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Juridisch Beoordelaar Erkenning GMO-Productenorganisaties

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 30 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon