Teammanager Vakgroep Programma's en Projecten

Nederlandse Arbeidsinspectie

 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.092 - €6.045
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn, Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 14 oktober Nog 14 dagen
 • Vacaturenummer 61/22-137
 • Plaatsingsdatum 22 september 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen. Dat is waar de Nederlandse Arbeidsinspectie voor staat. En waar sta jij voor? Wij zoeken een teammanager met onder meer een inspirerende stijl van leidinggeven. Ben jij onze nieuwe collega?

Door het vertrek van een teammanager ontstaat er een vacature binnen het managementteam van de vakgroep Programma’s en Projecten. Deze vakgroep levert projectleiders en programmasecretarissen aan de programma's die het actieve toezicht van de Nederlandse Arbeidsinspectie vormgeven. In deze baan geef je leiding aan een team van programmasecretarissen (schalen 9 en 10). Jij zorgt ervoor dat zij de juiste kennis en vaardigheden in huis hebben om de uitdagingen van de inspectie op te kunnen pakken. Het is mogelijk dat je in de toekomst (ook) leiding gaat geven aan een team van projectleiders (schalen 12 t/m 14).

Jouw opdracht is om een vakmatige thuisbasis te creëren voor de 25-30 programmasecretarissen die het team sterk is. Zij werken vooral in hun programmakernteam en in projectteams en doen dat overwegend vanuit de kantoren in Den Haag en Utrecht en deels vanuit huis. Je bent verantwoordelijk voor de persoonlijke ontwikkeling van jouw medewerkers en zorgt (samen met je MT-collega's) voor de vakontwikkeling van de hele groep van programmasecretarissen en projectleiders. Je verzorgt zelfstandig de uitvoering van de personele aangelegenheden in de volle breedte voor je eigen team. Denk hierbij aan ziekteverzuim, functioneren, loopbaanbegeleiding, e.d.

Je bent voor je medewerkers het eerste aanspreekpunt en coacht en begeleidt hen. Je daagt je mensen graag uit om het beste uit zichzelf te halen. Daarnaast ben je ook verantwoordelijk voor het leveren van de afgesproken capaciteit aan de programma’s, waar het inhoudelijke werk van de programmasecretarissen plaatsvindt. Bij de toedeling gaat het niet alleen om het aantal medewerkers, maar ook om de juiste kennis en kunde. Je zorgt dan ook voor de borging van kennis en kwaliteit binnen het team en stemt functioneel af met collega teammanagers.

Samen met het vakgroephoofd en je collega-teammanagers geef je bovendien sturing aan de ontwikkeling van de koers op het gebied van programmatisch en projectmatig werken. Dit inclusief de vertaling naar de werkprocessen. Zo geef je met energie en bevlogenheid vorm aan ontwikkelingen, innovaties en mogelijkheden tot verbetering van het vakmanschap.

Inclusief samenwerken aan een belangrijke missie
Je komt in een organisatie te werken die zich inzet voor een belangrijke missie: eerlijk, gezond en veilig werk, en bestaanszekerheid voor iedereen. Om aan te sluiten bij de behoeften uit de samenleving, streven we naar diversiteit in de samenstelling van onze teams. En naar een cultuur waarin we verschillen zien, waarderen en benutten. Zo vergroten we onze denkkracht, blijven we van elkaar leren en verstevigen we contact met de mensen waarvoor we ons werk doen.
Met welk perspectief en vanuit welke levenservaring verrijk jij onze organisatie? En wat drijft jou om je in te zetten voor Nederland? We zijn benieuwd naar de ervaringen die jij meeneemt in jouw werk.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Nederlandse Arbeidsinspectie bestaat uit de directies Toezicht, Analyse, Programmering en Strategie, Informatievoorziening, Opsporing en Meldingen en Verzoeken. Jij maakt binnen de directie Toezicht deel uit van de vakgroep Programma- en Projectmanagement.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen zodat je zelf kan bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn.
Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving; werken nauw samen met partners, en spelen in op nieuwe ontwikkelingen, nationaal en internationaal. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Maar ook over de vergrijzingproblematiek en de veiligheid op de werkplek.

We stimuleren de naleving van regels en als er misstanden zijn, treden we op. Het ministerie geeft als werkgever het goede voorbeeld.

Nederlandse Arbeidsinspectie

De Nederlandse Arbeidsinspectie staat voor eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen. De Arbeidsinspectie is de toezichthouder op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dat toezicht is gericht op de naleving van de wet- en regelgeving over arbeidsomstandigheden, de arbeidsmarkt, arbeidsverhoudingen en het sociale zekerheidsstelsel. Daarnaast onderzoekt ze de werking van het stelsel van sociale zekerheid en signaleert ontwikkelingen en risico’s op de beleidsterreinen van het ministerie van SZW. Ook werkt de Arbeidsinspectie op het gebied van pgb- en declaratiefraude als opsporingsorganisatie voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Zie voor meer informatie www.nlarbeidsinspectie.nl

Nederlandse Arbeidsinspectie

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Erik Sons, vakgroephoofd Programma's en Projecten

06 111 43 876

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Nederlandse Arbeidsinspectie nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Projectleider Toezicht Bestaanszekerheid

Nederlandse Arbeidsinspectie
 • Stand­plaats Den Haag / Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 7 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Teamleider loket Vragen en Verzoeken

Nederlandse Arbeidsinspectie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 10 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Projectleider Toezicht

Nederlandse Arbeidsinspectie
 • Stand­plaats Den Haag / Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 7 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon