Teammanager Visum

Ministerie van Buitenlandse Zaken

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 12 maanden muo vast
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.045 - €4.848
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Niveau HBO oude stijl, Bachelor - HBO
 • Vakgebied Facilitair / dienstverlening
 • Reageren voor 25 september Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer 1341
 • Plaatsingsdatum 1 september 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De Consulaire Service Organisatie (CSO) is een wereldwijde backoffice waar visumaanvragen en aanvragen voor Nederlandse reisdocumenten centraal worden verwerkt.

Binnen de CSO is het visumcluster de grootste afdeling waarbij focus ligt op het kwalitatief hoogwaardig en efficiënt afhandelen van visumaanvragen (KVV Schengen, KVV Carib en MVV). Het visumcluster kent een registratieteam en een zevental beslisteams. Deze teams worden aangestuurd door teammanagers (coördinatoren). Wij zijn op zoek naar een ervaren teammanager!

• Als leidinggevende van een team van 15-20 beslismedewerkers ben je – samen met een aantal andere collega’s – verantwoordelijk voor het aansturen van de operationele werkzaamheden binnen het visum cluster.
• Als teammanager ligt de focus op het goed laten functioneren en steeds verder verbeteren van je team en je medewerkers. Je staat voor de balans tussen mens- en resultaatgerichtheid: je hebt oog voor de resultaten en KPI’s, én voor de vaardigheden en het gedrag van medewerkers.
• Je zorgt dat medewerkers kwaliteit en productiviteit leveren conform de geldende processen en processtappen. Door de gesprekken die jij met de medewerkers voert, weten zij wat er van hen verwacht wordt en waar hun ontwikkelingsmogelijkheden liggen. Jij staat hen bij in het realiseren van de ontwikkelingsmogelijkheden.
• Tijdens de dagstart sta je met jouw team stil bij de kwalitatieve en kwantitatieve doelen van de dag en ontwikkelingen die van belang zijn en maak je afspraken over de te realiseren doelen.
• Met je medewerkers voer je individuele gesprekken, zoals de wekelijks bilateralen en kwartaalgesprekken in het kader van de p-cyclus (start- voortgangs- en functioneringsgesprekken). Je zorgt dat de p-cyclus nauwgezet wordt gevolgd.
• De CSO is voortdurend in ontwikkeling. Als teammanager neem je jouw team mee in deze veranderingen en ga je hier actief het gesprek over aan.
• Als teammanager ben je verantwoordelijk voor het implementeren van operational excellence binnen jouw team.
• Vanuit jouw ervaring met operational excellence, ben jij een ambassadeur en aanjager van deze waardestrategie. Binnen de CSO betekent dit dat we toewerken naar een hoge mate van standaardisatie en voorspelbaarheid. Een goede kwaliteit geleverd op de meest efficiënte wijze met continu oog voor efficiëntie, een gestroomlijnde operatie, waardeketen-management en volume.
• Je creëert een prettig samenwerkingsklimaat binnen het team, waarbij coaching en begeleiding voorop staan. Het is essentieel dat de medewerkers van de afdeling duurzaam en breed inzetbaar zijn.
• Je bent onderdeel van het management van het visumcluster en draagt het beleid van het visumcluster en de CSO actief uit. Tevens werk je actief samen met de collega-leidinggevenden binnen het visumcluster en met collega’s buiten het visumcluster.

Gezocht wordt naar een energieke, initiatief nemende, flexibele en integere teammanager met:
• Hbo-werk- en -denkniveau;
• Ruime leidinggevende ervaring op een gelijk niveau binnen een grote front- of backoffice of uitvoeringsorganisatie waar operational excellence de breed ingevoerde waardestrategie is waarbij kennis en ervaring in de private sector een pre is;
• Kennis van, ervaring en affiniteit met het implementeren van operational excellence binnen een team;
• Het vermogen om verandering te omarmen en medewerkers op een coachende manier hierin mee te nemen en te inspireren;
• Een hoge mate van stressbestendigheid;
• Het vermogen om overzicht te houden en te balanceren tussen individuele belangen en die van het collectief;
• Een echte teammentaliteit: je haalt plezier uit het steeds samen met de andere teammanagers en collega’s toewerken naar het resultaat;
• Een zelfstandige, innovatieve en creatieve werkhouding.

 • Salaris­niveau schaal 10
 • Maand­salaris Min €3.045 Max. €4.848 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 12 maanden muo vast
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

• We vragen je te solliciteren via de button ‘solliciteren op externe site’.
• De selectieprocedure bestaat uit een briefselectie, (een) selectiegesprek(ken) en een selectieassessment. Na elke fase bepalen we welke kandidaten doorgaan naar de volgende fase van de selectieprocedure.
• De selectiegesprekken vinden eind september/begin oktober 2023 plaats.

Meer over de functiegroep Operationeel Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Consulaire Service Organisatie is een wereldwijde backoffice waar visumaanvragen en aanvragen voor Nederlandse reisdocumenten centraal worden verwerkt en is onderdeel van de Hoofddirectie Consulaire en Visumzaken (HDCV) i.o..

Samen met de Hoofddirectie Consulaire zaken en Visumbeleid (HDCV) i.o. werkt de CSO aan de verbetering en verdere digitalisering van consulaire dienstverlening aan haar klanten. Er wordt gestreefd naar excellente dienstverlening met als belangrijke thema’s zichtbaarder, bereikbaarder, klantgerichter via meerdere kanalen. Daarbij wordt het klantcontact en de dienstverlening zo veel mogelijk digitaal ingericht en wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van Externe Dienstverleners (EDV’s) met een breed verspreid wereldwijd kantorennetwerk om aanvragen in ontvangst te nemen. De verwerking in de backoffice is centraal bij de CSO ingericht. Daarbij wordt zoveel mogelijk digitaal en informatie gestuurd gewerkt.

De CSO zit midden in een omvangrijk verandertraject waarin grote IT veranderingen, procesaanpassingen, herinrichting van het Haagse consulair domein en verregaande professionalisering van operationele aansturing samenkomen.

HDCV i.o. verleent consulaire diensten aan Nederlanders in het buitenland en levert een bijdrage aan de regulering van het vreemdelingenverkeer naar Nederland. Het consulaire vakgebied is zichtbaar voor publiek, pers en politiek en vormt daarmee een belangrijk visitekaartje voor het ministerie. De werkomgeving is dynamisch en gericht op verbetering en vernieuwing. HDCV i.o. bestaat uit vakkundige en betrokken medewerkers die zich op uitvoerend, beleidsmatig en technisch-inhoudelijk gebied inzetten voor goede consulaire dienstverlening wereldwijd, en de ondersteunende processen die daarvoor nodig zijn. De Hoofddirectie HDCV i.o. valt onder de Directeur-Generaal Europese Samenwerking (DGES).

HDCV i.o. bestaat uit een hoofddirecteur en plaatsvervanger, enkele afdelingen en twee uitvoeringsdirecties die elk vanuit hun verantwoordelijkheid onderscheiden en gelijktijdig samenhangende diensten leveren:

 • De afdeling Beleid (BE)
 • De afdeling consulaire bedrijfsvoering, incl. CU (CB)
 • Een stafbureau (SB)
 • De Consulaire Service Organisatie (CSO)
 • Nederland WereldWijd (NWW)

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken is de spil in de communicatie tussen de Nederlandse regering en de regeringen van andere landen én tussen de Nederlandse regering en internationale organisaties. Het ministerie coördineert het buitenlands beleid van de Nederlandse regering, inclusief de ontwikkelingssamenwerking, en voert dit uit. Naast het departement in Den Haag opereert het ministerie vanuit ambassades, permanente vertegenwoordigingen en consulaten-generaal, verspreid over de hele wereld.

Diversiteit en Inclusie

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken voert een actief diversiteitsbeleid en zet in op een inclusieve organisatie. We doen dit door de verschillen van mensen optimaal in te zetten en te benutten. En door een werkcultuur te scheppen waar iedereen zichzelf kan zijn en zich gewaardeerd voelt. We streven bij de samenstelling van teams en bij de aanname van nieuw talent naar diversiteit in, onder meer, leeftijd, gender(identiteit), cultuur, religie, achtergrond, geaardheid, (arbeids)beperking, kennis en competenties.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Nicole de Pineda, Plaatsvervangend Hoofd Visacluster

06-52751247

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Jessica Liem, Adviseur

+317-0344000

Solliciteren?

Ministerie van Buitenlandse Zaken nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Service Manager

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Rijnstraat 8 te Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Hoofd cluster informatiemanagement

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 2 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior Adviseur Risicomanagement, Compliance en Privacy

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Rijnstraat 8 te Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 2 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon