Teammanager Zeevisserij

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

 • Stand­plaats Den Haag, Utrecht, Assen, Zwolle, Roermond
 • Contractduur 1 jaar (met optie tot verlenging mogelijk)
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.551 - €6.786
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Agrarisch, Natuur / milieu
 • Reageren voor 22 augustus Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer RVO_20220622_13
 • Plaatsingsdatum 23 juli 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wil jij leidinggeven in een organisatie waar overheid en bedrijfsleven elkaar tegenkomen en aan de slag voor ondernemend Nederland? Dan zoekt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) jou voor de positie van teammanager Zeevisserij.

Bij de afdeling Vergunningen & Handhaving van KPEU zijn wij op zoek naar een ervaren en enthousiaste teammanager voor het team Zeevisserij (VIR).
Jouw team bestaat uit zo'n 20 medewerkers en je maakt - vanzelfsprekend - deel uit van het Managementteam van V&H. Jouw team is gehuisvest in Den Haag.

Naar wie zijn wij op zoek?
Wij zijn op zoek naar een teammanager die aansluit bij het profiel van de RVO-manager. De RVO manager is proactief en resultaatgericht, handelt vanuit vertrouwen en het gemeenschappelijke belang, kan zich verbinden en ook onderscheiden, inspireert en disciplineert, creëert ruimte voor samenwerking en vernieuwing, is transparant, integer en durft feedback te geven en te vragen. Als manager toon je voorbeeldgedrag: vanuit de kernwaarde ‘íedere dag beter’ reflecteert de manager op eigen handelen en is zij kritisch op eigen functioneren en dat van haar collega’s, is daarop aanspreekbaar en benut verbetermogelijkheden. Uiteraard breng je jouw eigen kennis en ervaring mee, maar je weet ook optimaal de kennis en ervaring uit jouw team te benutten. Je weet als geen ander jouw teamleden uit te dagen, aan te moedigen en biedt een luisterend oor wanneer dat nodig is.

Als teammanager Zeevisserij zorg je voor een uitvoerbaar visserij beleid en een optimale samenwerking met ketenpartners om de opgaven die spelen op het gebied van de visserij vorm te geven. Het team dat onder jouw leiding staat onderhoudt daarvoor nauwe banden met beleid en de vissector, waarin sprake is van veel politiek gevoelige dossiers. Als manager werk je zeer nauw samen met je collega teammanager Kust & Binnenvisserij. De beide visserij teams bestaan uit ieder ca 20 overwegend senior medewerkers en zijn beide kennis intensief. Jouw team ondersteunt vanuit hun kennisrol zowel het beleidsdepartement LNV bij het formuleren van beleid als het faciliteren van de vissector en andere externe partijen (o.a. nVWA, WER) met rapportages en advies en vergunningverlening. De vissector staat voor een belangrijke transitie o.a. als gevolg van het Noordzeeakkoord, de Brexit en de brandstofcrisis, wat vraagt om een participerende rol en zorgvuldig en veelvuldig schakelen van RVO in deze actuele en complexe opgaven.

Een andere belangrijke taak voor jou als teammanager is de invulling van het deelportefeuillehouderschap van verschillende opdrachten van het ministerie van LNV op het gebied van visserij. Je onderhoudt de relatie met de opdracht gevende beleidsdirecties en volgt de uitvoering van werkzaamheden door RVO. Op basis van gesprekken met LNV en met collega's binnen RVO bereid je offertes en rapportages voor. Waar nodig pas je de werkzaamheden van RVO aan op nieuwe beleidswensen of knelpunten in de uitvoering.

We hebben binnen V&H de ambitie om als publieke dienstverlener een stevige plek in te nemen tussen beleid en klant. Wij zijn op zoek naar een manager die staat voor zijn/haar team en de resultaten die het behaalt, ook als het soms tegenzit. Je legt prioriteit in het faciliteren van de medewerkers zodat zij maximaal kunnen presteren. Zeer belangrijk is een goed ontwikkelde politiek-bestuurlijke antenne. Je communiceert in maximale openheid, weet te motiveren en maakt duidelijke afspraken waaraan je over en weer commitment weet te hechten. Daarnaast is het voor je rol als deelportefeuillehouder goed dat je affiniteit met beleid en financiën hebt.

Taken:

 • Je draagt de managementverantwoordelijkheid voor de aan het team opgedragen werkzaamheden en de te behalen resultaten.
 • Je bewaakt de capaciteit en faciliteert de medewerkers zodat het mogelijk is om de vereiste productie te leveren, zowel kwantitatief als kwalitatief.
 • Daarnaast vertegenwoordig je je team in verschillende overleggen binnen RVO en daar buiten.
 • Je werkt constructief samen in verschillende ketens binnen RVO.
 • Je bent deelportefeuillehouder voor het cluster Visserij.
 • Je bent lid van het MT van de afdeling V&H en levert vanuit die rol een actieve bijdrage aan afdeling brede (beleids)onderwerpen en activiteiten en werkt op een constructieve manier samen met de andere MT-leden.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

RVO voert beleid uit om de economie te versterken en de maatschappij duurzamer te maken. We werken voor ondernemend Nederland: bedrijven, kennisinstellingen en andere overheden binnen de terreinen duurzaamheid, landbouw, innovatie en internationale samenwerking.

De afdeling Vergunningen en Handhaving (V&H) valt binnen de directie Kernprocessen EU. Deze directie voert vooral regelingen uit die direct of indirect voortkomen uit Europees beleid. De afdeling V&H voert regelingen uit in opdracht van het ministerie van LNV op de beleidsterreinen natuur, visserij, landbouw en dierenwelzijn. We geven aan klanten voorlichting en advies. We beoordelen aanvragen voor vergunningen en ontheffingen. We handhaven en nemen planten, dieren en goederen in bewaring. Ook ondersteunen we netwerken op ons werkterrein.

Doordat V&H vaak contact heeft met klanten, komen we veel te weten over hun wensen, verwachtingen en mogelijkheden. In de uitvoering van het werk en in contact met beleidsmakers wordt dat meegenomen. Onze medewerkers zijn betrokken bij elkaar en bij het werk. We vinden het belangrijk dat medewerkers zich kunnen ontplooien en dat het werk met plezier gedaan wordt

De afdeling V&H bestaat uit 2 afdelingen en 11 teams die nauw met elkaar samenwerken.

V&H 1

 • Team Waterkwaliteit (1, 2 & 3).
 • Team Handhaving Dier, Natuur & Handhavingsregie (1 en 2).
 • Team Ondersteuning Bureau Dierproeven en Alternatieven.

V&H2

 • Team Vergunningen Natuur (1 en 2).
 • Team Visserijregelingen (1 en 2).
 • Team In beslag genomen goederen en dieren en administratie.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

RVO is een inclusieve werkgever die diversiteit omarmt. We maken ons hard voor gelijke kansen voor iedereen, ongeacht huidskleur, afkomst, religie, nationale afkomst, seksuele geaardheid, leeftijd, staatsburgerschap, burgerlijke staat, beperking of genderidentiteit. We streven ernaar om onze verschillen optimaal te benutten zodat we creativiteit, innovatie en talentontwikkeling kunnen stimuleren.

Kansen voor Nederland, kansen voor jou.

Een duurzame, economisch sterke samenleving: daar werken we aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Met nationale en internationale programma’s, van de energietransitie en voedselproductie tot ontwikkelingsprojecten in Afrika. Met voorlichting, advies, financiering, subsidies en hulp bij het vinden van zaken- of kennispartners. Door slim organiseren en maximaal gebruik van digitale communicatie zorgen we voor een soepele en optimale dienstverlening. Door elkaar op te zoeken en verbindingen te leggen bieden we nieuwe inzichten en mogelijkheden. Voor en achter de schermen zetten 4500 mensen zich in voor een economisch sterk, innovatief en duurzaam Nederland, op verschillende vestigingen in Nederland. Ook voor jou zijn er kansen!

Onze adviseurs weten als geen ander wat er nodig is om ondernemende Nederlanders vooruit te helpen. Beoordelaars nemen subsidie- en andere verzoeken onder de loep en helpen de aanvragers om nieuwe stappen te zetten. Inkopers benutten de inkoopkracht van de Rijksoverheid, ook om maatschappelijke doelen te bereiken. De medewerkers van de frontoffice staan iedereen te woord die vragen heeft. Functioneel beheerders ontwikkelen en onderhouden digitale loketten. Projectmanagers onderzoeken wat de mogelijkheden van big data zijn. Juristen adviseren over de toepassing van wet- en regelgeving en handelen bezwaar en beroepen af binnen de ruimte die wet- en regelgeving biedt. Ook zijn ze betrokken bij het opstellen van nieuwe wet- en regelgeving.

En communicatieadviseurs ontwikkelen toegankelijke websites voor voorlichting en advies.

Wie ondernemend Nederland een warm hart toedraagt, kan bij onze organisatie dus alle kanten op.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Evelien Schrijver, afdelingsmanager

06-48137327

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Ecoloog voor soortenonderzoek aanvragen Wet Natuurbescherming

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Utrecht, Den Haag, Assen, Zwolle, Roermond
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 25 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Administratieve duizendpoot

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Utrecht, Den Haag, Assen, Zwolle, Roermond
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 29 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Teammanager Team Opdrachten

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Utrecht, Den Haag, Assen, Zwolle, Roermond
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 18 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon