Technisch informatieanalist voor de iWlz-standaard

Zorginstituut Nederland

 • Stand­plaats Diemen
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.503 - €5.343
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap
 • Reageren voor 19 augustus Nog 1 dag
 • Vacaturenummer 2022028797
 • Plaatsingsdatum 19 juli 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Team Informatiestandaarden zoekt een nieuwe collega als technisch informatieanalist. Wil jij ons helpen met het beheer van iStandaarden in de rol van technisch informatieanalist? Wil je een bijdrage leveren aan de innovatie van de landelijke gegevensuitwisseling in de Wet Langdurige Zorg? Dan maken we graag kennis met je.

“Ik werk bij het Zorginstituut om bij te kunnen dragen
aan een goede zorgverlening. In mijn werk voor het Zorginstituut
draag ik bij aan de standaardisatie van de gegevensuitwisseling.
Door standaardisatie wordt de diversiteit beperkt en dat draagt bij
aan het verminderden van de administratieve last.
Hierdoor kunnen zorgpartijen zich focussen op wat écht belangrijk is,
de zorgverlening aan de cliënt.”

– Collega informatieanalist, team iStandaarden

Wat ga je doen?

Als informatieanalist in het team iStandaarden houd je je bezig met het ontwikkelen, opzetten en uitwerken van functionele en technische specificaties van de iWlz-standaard. Samen met je collega’s werk je aan de iStandaarden om de processen van ketenpartijen goed te ondersteunen. Als informatieanalist heb je contacten met verschillende ketenpartijen, zoals zorgkantoren en zorgaanbieders. Je onderzoekt hun functionele wensen en je werkt deze in technische oplossingen uit, passend binnen de ontwerprichtlijnen van de informatiestandaard. Je kan de functionele en technische impact inschatten voor de hele keten en biedt ondersteuning bij de implementatie van de iStandaarden.

Daarnaast werk je samen met het Actieprogramma iWlz (www.istandaarden.nl/iwlz/actieprogramma). Dit is een programma dat een duurzaam informatiestelsel in de zorg ontwikkelt, waarbij ketenpartijen in de Wlz gegevens registreren en ophalen bij de bron (netwerkmodel) in plaats van gebruik te maken van het uitwisselen van berichten (estafettemodel).

Meer over jouw toekomstige afdeling

Over het team

Het team Informatiestandaarden is verantwoordelijk voor het beheer en de doorontwikkeling van de informatiestandaarden (iStandaarden) voor de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet (Jw) en het Persoonsgebonden budget (pgb). iStandaarden (www.istandaarden.nl) bevorderen een snelle en soepele informatieoverdracht in de zorg. Dit levert minder administratieve lasten en meer aandacht voor de patiënt op. Bij alles wat we doen geldt dat we de cliënt centraal stellen, bijdragen aan administratieve lastenvermindering in de zorg, domeinoverstijgend te werk gaan en inzetten op een toekomstbestendige informatievoorziening.

Je wordt onderdeel van een zeer divers team dat bestaat uit ongeveer 20 enthousiaste, deskundige en gedreven collega’s. De sfeer binnen het team is informeel en uitnodigend. We staan allemaal voor de resultaten die we moeten opleveren en werken hier met veel energie en passie aan. Daarnaast word je uitgedaagd om je competenties verder te ontwikkelen. Het team Informatiestandaarden is 1 van de 7 teams van de afdeling Fondsen & Informatiemanagement. Deze afdeling bestaat uit ongeveer 200 medewerkers.

Team Informatiestandaarden

Zorginstituut Nederland

Werken bij Zorginstituut Nederland
Onze belangrijkste taak is het samenstellen van het basispakket van de zorgverzekering voor iedereen in Nederland. Zodat we allemaal – jong of oud, arm of rijk, gezond of ziek – goede zorg kunnen krijgen wanneer we die nodig hebben. De opgave voor de toekomst is groot: we worden ouder, er is minder zorgpersoneel, er komen steeds meer dure medicijnen en er wordt een groter beroep gedaan op de langdurige zorg. Het Zorginstituut waakt erover dat onze zorg goed en betaalbaar is én blijft. Dit alles om ons geld voor de zorg alleen te besteden aan waardevolle behandelingen waarvan vaststaat dat die écht werken. Deze ingewikkelde keuzes maken we uiteindelijk voor en namens 17,5 miljoen Nederlanders. Zodat iedereen ook in de toekomst toegang houdt tot goede en betaalbare zorg.

De kerntaken van het Zorginstituut zijn:

 • Adviseren aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn & Sport (VWS) over de inhoud van het basispakket en het innemen van standpunten daarover.
 • Bevorderen van de kwaliteit en inzichtelijkheid van de zorg.
 • Ontwikkelen van informatiestandaarden om de informatie-uitwisseling binnen de zorg te stimuleren.
 • Beheren van de fondsen Zorgverzekeringswet (Zvw) en Wet langdurige zorg (Wlz) en het verstrekken van informatie over de kosten in de zorg.
 • Uitvoeren van de risicoverevening.

Het Zorginstituut heeft veel contact met de wereld om ons heen. Denk aan zorgaanbieders, zorgverzekeraars, wetenschappers, universiteiten, patiënten (-verenigingen) en professionals, zoals artsen, verpleegkundigen, verzorgenden, fysiotherapeuten en apothekers. Eigenlijk met de hele samenleving! We zijn daarbij sterk in beweging en volgen een duidelijke koers de komende jaren. Verbinden, inspireren en richting geven zijn daarbij belangrijke pijlers. Het Zorginstituut is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) en legt verantwoording af aan de minister van VWS. Er werken ruim 450 mensen vanuit huis én vanuit ons mooie kantoor in Diemen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Richard Trigg

06-43470545

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Projectmanagementondersteuner Zorg

Zorginstituut Nederland
 • Stand­plaats Diemen
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 19 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

IT Adviseur en dienstbeheerder

Zorginstituut Nederland
 • Stand­plaats Diemen
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 22 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Coördinator Evalueren & Monitoren

Zorginstituut Nederland
 • Stand­plaats Diemen
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon