• Utrecht
 • HBO bachelor
 • 38 uur
 • schaal 11
  €4.545 - €6.237 (bruto)
 • Techniek / productie
 • Solliciteer voor 1 juli 2024 Nog 8 dagen
 • Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
Kenmerk: 579983, Plaatsingsdatum: 12 juni 2024

Werken bij het ministerie van Defensie maar niet als militair?

Technisch Manager Wapensystemen

Als je kiest voor een baan bij Defensie, dan kies je voor maatschappelijk relevant werk. Je draagt echt iets bij aan een veilig Nederland.
Naast 48.000 beroepsmilitairen werken er ook nog zo’n 21.000 burgers bij Defensie. Wil jij als Technisch Manager Wapensystemen bijdragen aan een professionele defensieorganisatie en daarmee aan vrede en veiligheid in binnen- en buitenland?

Wat ga je doen?

Als Technisch Manager Wapensystemen lever je zelfstandig bijdragen aan de realisatie van projecten/systeemmanagement, door modificaties van materieel op grond van door de klant aangegeven gebruikerseisen, inclusief de voorraden, opleidingsleermiddelen, componenten en de daaraan gerelateerde veiligheid-, kwaliteitszorg-, milieu- en ARBO-aspecten. Dit doe je door het verrichten van bijvoorbeeld marktonderzoek, beproevingen, evalueren van offertes, begeleiden productieprocessen en introductie niet materieel. Ook zal je je bezig houden met configuratiebeheersing, projectplanning en het begeleiden van wetenschappelijk onderzoek.

In deze functie zullen de beschreven werkzaamheden uitgevoerd gaan worden op het gebied van klein kaliber wapens.

De functie zal onder andere de volgende verantwoordelijkheden bevatten:

 • Je adviseert en doet voorstellen inzake technische en logistieke aspecten van projecten/systeemmanagement;
 • Het doen van onderzoek naar en het geven van aanbevelingen inzake uit te voeren basisonderhoud, modificaties, danwel vervanging van een systeem;
 • Het initiëren en uitvoeren van onderzoeken naar de defecten of kwaliteitsafwijkingen;
 • Heeft een leidinggevende taak op technisch (-logistiek) vakgebied binnen projecten/systemen door:
 • Het op aanwijzing ontwikkelen en borgen van kennis op een of meerdere specifieke technologie gebieden;
 • Het (laten) verrichten van die werkzaamheden welke gezien de laatste informatiestand en/of actuele situatie noodzakelijk zijn;
 • Het initiëren da uitvoeren van onderzoek naar de oorzaak van defecten danwel kwaliteitsafwijkingen.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Waar ga je werken?

Hoe leuk het werken bij Defensie ook is, wij vinden het ook belangrijk dat je dit met jouw privéleven kunt combineren. Diverse verlofregelingen (bijvoorbeeld 75% betaald ouderschapsverlof) en flexibele werktijden dragen bij aan een goede balans. En als dat niet genoeg is, dan is het ook nog mogelijk je werktijd (tijdelijk) enkele uren per week te verkorten en extra verlofuren en/of ADV-uren op te bouwen.
De afdeling Grondgebonden Wapensystemen (GWS) zorgt op kosteneffectieve wijze voor veilig en kwalitatief hoogwaardig materiaal ten behoeve van alle operationele gebruikers van de Krijgsmacht, gedurende de gehele levensduur.
De afdeling stelt zich transparant op en deelt informatie continue met de klanten, zodat wederzijdse verwachtingen op elkaar zijn afgestemd. De wensen van de operationele commando's en hun prioriteiten staan daarbij cen

Visie

Het Commando Materieel & IT (COMMIT) ondersteunt de transitie naar een informatiegestuurde en technologisch hoogwaardige krijgsmacht met het beste materieel en de beste IT. Ons COMMITment is groot om de cruciale rol te versterken als strategisch partner van de Commandant der Strijdkrachten, van de operationele onderdelen en van internationale partners. COMMIT vergroot de impact van de ondersteuning door een integrale en innovatieve aanpak van materieel- en IT-projecten, (wapen)systeemmanagement en ketenlogistiek.
Wij investeren in de kwaliteit van onze mensen en de flexibiliteit en diversiteit van het personeelsbestand. De belangrijkste capaciteiten van COMMIT zijn de kennis en ervaring van ons personeel. Om de krijgsmacht sneller te voorzien van materieel en IT zetten wij naast technologische innovatie in op proces- en sociale innovatie op het gebied van projectvoering, inkoop en afstoting van defensiematerieel en personele en logistieke ondersteuning.
Het uitvoeren van innovatieve projecten vraagt om meer samenwerking met het bedrijfsleven, kennisinstituten en andere overheidsorganisaties en maatschappelijke instanties. Onder de vlag van C-COMMIT als National Armaments Director (NAD) ontwikkelen en versterken wij ook de internationale samenwerking op het gebied van materieel en IT (NAVO, EU, multinationaal en bilateraal).

Missie

COMMIT levert de krijgsmacht het beste materieel en de beste IT.

Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 69.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit het Commando Materieel & IT (COMMIT), de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO).

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Erik van Trigt, Recruitment Adviseur

06-47822419

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior Medewerker Kwalificatie

Ministerie van Defensie
 • Utrecht
 • Bachelor - HBO
 • 38
 • schaal 10
  €3.430 - €5.475 (bruto)

Senior Medewerker Kwalificatie

Ministerie van Defensie
 • Utrecht
 • Bachelor - HBO
 • 38
 • schaal 10
  €3.430 - €5.475 (bruto)

Senior Medewerker Kwalificatie

Ministerie van Defensie
 • Utrecht
 • Bachelor - HBO
 • 38
 • schaal 10
  €3.430 - €5.475 (bruto)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon