Technisch Medewerker Bovenwater Wapentechnologie

Ministerie van Defensie / Defensie Materieel Organisatie (DMO)

 • Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur 3 jaar
 • Uren per week 36 - 38
 • Maand­salaris €3.727 - €5.118
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau HBO oude stijl
 • Vakgebied Techniek / productie
 • Reageren voor 30 mei Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer 544931
 • Plaatsingsdatum 30 april 2022
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling

Functie­omschrijving

Werken bij het ministerie van Defensie, maar niet als militair?

Word technisch Medewerker Bovenwater Wapentechnologie!

Als je kiest voor een baan bij Defensie, dan kies je voor maatschappelijk relevant werk. Je draagt echt bij aan een veilig Nederland.
Naast 40.000 beroepsmilitairen werken er 16.000 burgers bij Defensie. Wil jij in je eigen vakgebied als burger bijdragen aan vrede en veiligheid in binnen- en buitenland?

Als technisch Medewerker Bovenwater Wapentechnologie draag je nationaal en internationaal bij aan de ontwikkeling van geleide wapensystemen en de integratie ervan aan boord van bestaande en toekomstige schepen van de Koninklijke Marine.

Wat ga je doen?

“Bij mijn functie ben ik als backoffice verantwoordelijk voor de technisch functionele eisen aan de kanonsystemen van de Koninklijke Marine. Hierbij is samenwerking met de leveranciers en de verschillende stakeholders binnen de krijgsmacht een belangrijk onderdeel. Ieder project is weer anders en komt met zijn eigen uitdagingen. Dat maakt het werk afwisselend en interessant. Het is gaaf om als burger binnen een militaire organisatie je steentje bij te dragen aan de veiligheid van het land en het personeel aan boord van onze schepen,” vertelt Rick, Junior Medewerker Bovenwater Wapentechnologie bij Afdeling Maritieme Systemen (AMS), hét ingenieursbureau voor de marine.

Meewerken aan de ontwikkeling en instandhouding van geleide wapensystemen voor de nieuwe en bestaande generatie schepen en onderzeeboten van de Koninklijke Marine om zo de veiligheid van Nederland en partnerlanden te verbeteren? Dat doe je als Technisch Medewerker Bovenwater Wapentechnologie bij het Bureau Bovenwater Wapentechnologie (BWT) van de Defensie Materieel Organisatie (DMO). BWT werkt, nationaal en internationaal, samen met kennisinstituten en industrie aan geleide wapen- en vuurleidingsystemen voor de huidige en toekomstige generaties schepen van het Commando Zeestrijdkrachten (CZSK). De volgende werkzaamheden behoren tot je takenpakket:

 • Het opdoen en in stand houden van de technische kennisbasis op het gebied van geleide wapen- en vuurleidingsystemen. Hierbij gaat het zowel om kennis binnen het bureau als om kennis bij kennisinstituten. Je geeft hierbij input voor de Roadmap van het bureau, neemt deel aan conferenties en onderhoud contacten met kennisinstituten, industrie en buitenlande defensieorganisaties.
 • Het initiëren en begeleiden van (wetenschappelijk) onderzoek.
 • Het ondersteunen van behoeftestellingen voor nieuwe systemen door de Defensiestaf en het begeleiden van projecten voor de verwerving en/of ontwikkeling van nieuwe systemen. In de voorbereiding gaat het hierbij onder andere om het opstellen van (technische en functionele) eisen in samenspraak met de eindgebruiker, contact hierover met de fabrikanten, het analyseren van ontvangen specificaties en offertes. Bij de uitvoering van projecten gaat het om het bewaken van de realisatie, rapporteren omtrent de voortgang en het coördineren van besprekingen. Tot slot begeleid je beproevingen om te controleren of systemen voldoen aan de gestelde eisen. Bij al deze activiteiten voer je regelmatig overleg met kennisinstituten en industrie.
 • Het adviseren over en ondersteunen van de exploitatie en instandhouding van systemen die in gebruik zijn bij het CZSK. Hieronder valt tevens het bewaken van de performance.
 • Het bijdragen aan normstelling van materieel door het vaststellen van toegestane configuraties van materieel, inclusief exploitatieaspecten zoals benodigde opleidingen, onderhoudstaken en voorzieningen aan de wal.
 • Gevraagd en ongevraagd advies geven aan collega’s binnen en buiten Defensie.

Als Technisch Medewerker Bovenwater Wapentechnologie bij het Bureau Bovenwater Wapentechnologie werk je zelfstandig en krijg je veel verantwoordelijkheid. Bij contact met partijen buiten Defensie treed je op als vertegenwoordiger van Defensie. Je krijgt veel vrijheid bij de uitvoering van je werkzaamheden, uiteraard passend binnen het werkpakket en planning van het bureau.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Waar ga je werken?

Je verricht je werkzaamheden binnen de Sectie Wapen- en Sensortechnologie (WST) van de Afdeling Maritieme Systemen (AMS). WST valt onder de Directie Wapensystemen & Bedrijven (DWS&B) van DMO.

AMS is de technische maritieme afdeling binnen DMO en fungeert als engineering bureau c.q. backoffice voor de directies Projecten en Inkoop. AMS treedt op als normsteller en smart specifier voor grote Maritieme Wapensystemen, zoals fregatten, onderzeeboten en lanceerinstallaties, en vervult de rol van militaire zeewaardigheidautoriteit voor alle maritieme platformen. Bij AMS werken momenteel circa 200 personen.

De sectie WST levert militaire en technische kennis en expertise ten behoeve van het op doelmatige, doeltreffende en veilige wijze specificeren, introduceren, realiseren, instandhouden en borgen van de militaire maritieme capaciteiten en de afstoting ervan. De sectie heeft een sterke focus op innovatie en weet deze verankerd in intensieve samenwerking met nationale en internationale kennisinstituten, internationale organisaties, kennisnetwerken, industrieën en partnerlanden.

WST bestaat uit vier bureaus, te weten: Onderwater Gevechtstechnologie, Bovenwater Surveillance Technologie, Bovenwater Wapentechnologie en Intergrated Air & Missile Defence.

BWT bestaat momenteel uit twaalf medewerkers, variërend in leeftijd, zowel burgers als militairen. Het is een dynamische groep met een goede cohesie en werksfeer. Dit vinden we belangrijk om gezamenlijk de schouders onder de soms drukke en uitdagende werkzaamheden te kunnen zetten.

De Defensie Materieel Organisatie bevindt zich op de Kromhoutkazerne in Utrecht en dit zal de hoofdlocatie van de werkzaamheden zijn, waarbij deels thuiswerken wordt ondersteund. Regelmatig reizen binnen Nederland (o.a. naar het Ministerie van Defensie in Den Haag of de Marinebasis in Den Helder) en internationaal is noodzakelijk om je werkzaamheden goed uit te kunnen voeren.

Ministerie van Defensie / Defensie Materieel Organisatie (DMO)

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 56.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

Voor Defensie is het helder: gelijke kansen voor iedereen en een open organisatie waar mensen zich prettig en veilig voelen. We zijn ervan overtuigd dat we met een inclusieve organisatie onze taak, Beschermen wat ons dierbaar is, het beste kunnen uitvoeren en voorbereid zijn op ontwikkelingen in maatschappij en de wereld. Als het gaat om de afkomst, geloofsovertuiging, sekse of gender van onze militairen en burgermedewerkers willen we zoveel mogelijk een afspiegeling zijn van ons veelzijdige land.

Defensie Materieel Organisatie

De Defensie Materieel Organisatie (DMO) ondersteunt de verschillende krijgsmachtonderdelen bij de aan- en verkoop van materiaal, instandhouding, logistiek en IT-dienstverlening. Denk daarbij aan aanschaf en instandhouding van onderzeeboten, vliegtuigen en landvoertuigen, maar ook het aanleveren van brandstof, munitie en kleding.
Wil je meer weten over DMO? Bekijk de video van DMO hier: https://www.defensie.nl/organisatie/dmo.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

KLTZ H.M. (Dolf) Verhoeven, Hoofd Bureau Bovenwater Wapentechnologie

06-10310912

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

De heer J.F.G. (Jordi) Sleiderink, Recruitment Adviseur

06-13005677

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

1e Ontwerper ICT

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Maasland
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 29 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Projectinkoper

Ministerie van Defensie / Defensie Materieel Organisatie (DMO)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36-38
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 20 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Projectleider CAT-2

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 5 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon