• Leusden
 • Bachelor - HBO
 • 38 uur
 • schaal 9
  €3.583 - €5.010 (bruto)
 • Techniek / productie
 • Solliciteer voor 2 juni 2024 Nog 6 dagen
 • Tijdelijke aanstelling
Kenmerk: 479276, Plaatsingsdatum: 16 mei 2024

De Landmacht kent een grote diversiteit aan rijdend materieel, zoals gevechtsvoertuigen, transportvoertuigen, voertuigen met specifieke taken voor bijvoorbeeld de mariniers, voertuigen met een arctische inzet etc. Die voertuigen worden allemaal getest en vragen ook het nodige onderhoud om de inzetbaarheid te waarborgen. Ook niet-rijdend materieel, zoals containers en aggregaten vallen hieronder.
Als Technisch Specialist/Projectleider Onderhoudsonderzoek hou jij je vooral met het laatste aspect bezig. Het gaat vaak om gecompliceerde systemen die specifieke kennis vragen en het onderhoudsonderzoek is van cruciaal belang voor de troepen te velde – als daar niet de goede acties worden uitgevoerd kan het voertuig of systeem onbruikbaar worden en dat mag niet gebeuren.
De functie kent een internationaal karakter omdat meerdere landen dezelfde voertuigen en systemen gebruiken, en natuurlijk ook een regelmatige interactie met de leverancier/producent.

 1. Functionaris is verantwoording verschuldigd aan het hoofd cluster Operationeel Onderzoek voor wat betreft de kwaliteit bij het optreden als leider van onderzoeksprojecten, het uitvoeren van toegewezen onderzoek- en onderzoeksactiviteiten, de inhoud en kwaliteit van adviezen en het verlenen van steun met betrekking tot zijn vakgebied.
 2. Kaders waarbinnen wordt gewerkt zijn voorschriften, procedures, met name op kwaliteitsgebied en overige regel- en wetgeving en door de planning in het onderzoeksplan van belang.
 3. Functionaris neemt beslissingen over de toe te passen methoden en technieken, de wijze van beproeven of onderzoek, de inzet van middelen en de coördinatie van de inzet van de overige bij de beproeving betrokken clusters en over de noodzaak tot tussentijdse evaluatie van onderzoeksresultaten
 4. Is als leider van onderzoeksprojecten autonoom in zijn overleg met de bij de onderzoeken betrokken clusters, opdrachtgevers, materiedeskundigen, zowel binnen als buiten MatlogCo en is verantwoordelijk voor het onderzoeksproces.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Materieellogistiek Commando

Het Materieellogistiek Commando van de Koninklijke Landmacht is verantwoordelijk voor het inzetbaar houden van al het landmaterieel van de krijgsmacht, zoals (pantser)voertuigen, vrachtwagens, wapens, generators, tenten en communicatiemiddelen. Dit werk wordt voornamelijk uitgevoerd door niet-militaire medewerkers. Samen wordt voortdurend gewerkt aan het verbeteren van onderhouds-, logistieke-, inkoop- en financiële processen.

Afdeling Techniek

De Afdeling Techniek verricht specialistisch onderhoud aan (pantser)voertuigen en ander groot materieel van de krijgsmacht. Dit gebeurt voornamelijk vanuit de werkplaats in Leusden, maar ook in nevenlocaties in Dongen, Almelo, Woensdrecht, Stroe en Amersfoort. De Afdeling ontwikkelt ook nieuwe (wapen)systemen en producten, levert technische expertise en advies aan gebruikers en begeleidt de instroom van nieuwe systemen.
Hiernaast zijn er nog een aantal bijzondere specialismes, zoals het maken van maquettes en instructiemiddelen en het testen en beproeven van voertuigen. Ook is het expertisecentrum voor Additive Manufacturing ondergebracht bij de Afdeling Techniek.

Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (CLAS)

Commando Landstrijdkrachten

De Landmacht is het grootste krijgsmachtdeel van Defensie. We kennen het voornamelijk van de verschillende (vredes)missies die het de afgelopen jaren uitvoerde, zoals in Afghanistan, Mali en momenteel in Litouwen. Bij de Landmacht werken naast beroepsmilitairen veel niet-militaire medewerkers, de zogenaamde burgerfuncties. Als burger bij de Landmacht ondersteun je de militairen vanuit jouw expertise. Zo draag je bij aan wereldwijde vrede en veiligheid. Jouw werkzaamheden lijken veel op de werkzaamheden binnen het bedrijfsleven; denk aan functies zoals projectmanager, engineer, analist of inkoper. Binnen de Landmacht kun jij door middel van jouw persoonlijke inzet bijdragen aan internationale impact.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Hfd Cluster Operationeel Onderzoek Arjan de Boer

06-57681807

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw I. Janssen Lok, P&O adviseur Afdeling Techniek

06-10296982

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Specialist Techniek

Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (CLAS)
 • Stand­plaats Leusden
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 2 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

1e Medewerker DMPO

Commando Landstrijdkrachten
 • Stand­plaats Stroe
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 4
 • Reageren voor 14 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Medewerker compliance

Ministerie van Defensie, Commando Landstrijdkrachten (CLAS)
 • Stand­plaats Leusden
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 16 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon