• Maasland
 • Bachelor - HBO
 • 38 uur
 • schaal 11
  €4.545 - €6.237 (bruto)
 • ICT
 • Solliciteer voor 23 juni 2024 Nog 5 dagen
 • Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
Kenmerk: 570590, Plaatsingsdatum: 2 juni 2024

Werken bij het ministerie van Defensie maar niet als militair?

Test Engineer
Als je kiest voor een baan bij Defensie, dan kies je voor maatschappelijk relevant werk. Je draagt echt iets bij aan een veilig Nederland.
Naast 48.000 beroepsmilitairen werken er ook nog zo’n 21.000 burgers bij Defensie. Wil jij in je eigen vakgebied als burger bijdragen aan een professionele defensieorganisatie en daarmee aan vrede en veiligheid in binnen- en buitenland?

Wat ga je doen?

Je werkzaamheden bestaan uit het voorbereiden, specificeren, opzetten, uitvoeren en onderhouden van (geautomatiseerde) test cases t.b.v. nieuw te realiseren functionaliteiten en regressie op bestaande software.

Je stelt testrapportages op en rapporteert over de kwaliteit van de software. Ook het signaleren en aandragen van concrete verbetervoorstellen hoort bij het werk.

Je zult deelnemen aan een Scrum-team, waarin samenwerking centraal staat. Het is essentieel dat je goed kunt werken in teamverband, maar ook dat je zelfstandig je taken kunt uitvoeren wanneer dat nodig is. Dit betekent dat je zowel de teamdoelen als je persoonlijke verantwoordelijkheden goed in balans kunt houden.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Waar ga je werken?

Standplaats: Maasland Kantorencomplex
Het JIVC en de afdeling Luchtgebonden & Joint IT

Hoe leuk het werken bij Defensie ook is, wij vinden het ook belangrijk dat je dit met jouw privéleven kunt combineren. Diverse verlofregelingen (bijvoorbeeld 75% betaald ouderschapsverlof) en flexibele werktijden dragen bij aan een goede balans. En als dat niet genoeg is, dan is het ook nog mogelijk je werktijd (tijdelijk) enkele uren per week te verkorten en extra verlofuren en/of ADV-uren op te bouwen.

De werkzaamheden worden verricht binnen de afdeling Luchtgebonden & Joint IT van het Joint Informatievoorziening Commando (JIVC) wat onderdeel uitmaakt van het Commando Materieel en IT (COMMIT). Het JIVC is dé leverancier van IT-producten en diensten voor Defensie, zowel voor operationele, bestuurlijke als ondersteunende processen en levert daarmee een substantiële bijdrage aan de waardeketen van Defensie.

De afdeling Luchtgebonden & Joint IT is dé defensieleverancier van complete systemen, applicaties, trainers en simulatoren voor de Luchtmacht. De afdeling draagt op basis van kennis van operationele gebruikers- en instandhoudingsprocessen bij aan de vertaling van eisen en wensen naar concrete specificaties, hetzij t.b.v. een eigen software-ontwikkeltraject dan wel t.b.v. een extern aan te besteden ontwikkelopdracht. De afdeling voert daarnaast het systeemmanagement over alle in stand te houden systemen, trainers en simulatoren. De afdeling levert tevens (ook on site) support op de door de afdeling geleverde systemen en levert technische assistentie bij de implementatie en vervanging van deze systemen.

De afdeling bestaat uit drie secties; plannen & business IT-alignment (plan), projecten & ontwikkeling (change) en systeemmanagement & beheer (run). Je komt te werken binnen de sectie SPO maar je expertise wordt breed binnen de afdeling ingezet.

Sectie Projecten & Ontwikkeling
De Sectie Projecten en Ontwikkeling (SPO) zet IT-behoeftes via (agile) projecten om in werkende informatiesystemen. Dit betekent de realisatie/ontwikkeling, integratie en implementatie van nieuwe applicaties en systemen maar ook wijzigingen op bestaande applicaties en systemen in de betreffende domeinen. Tot slot is de sectie verantwoordelijk voor het uitfaseren van IT-oplossingen (applicaties). Deels gaat het om projecten die door de markt worden gerealiseerd en waarbij de sectie verantwoordelijk is voor de projectvoering en deels gaat het om projecten waarbij ook de software-ontwikkelactiviteiten door de sectie zelf worden uitgevoerd, of een combinatie van beide.

De sectie projecten en ontwikkeling bestaat uit een sectiehoofd (luchtdomein) en een plaatsvervangend hoofd (jointdomein, IT-manager). Onder deze functionarissen ressorteren project- en ontwikkelteams. Projectleiders, software testers, UX/UI designers, developers (software ontwikkelaars) en software architecten maken deel uit van deze project- en ontwikkelteams.

Ministerie van Defensie

Over Defensie
Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.
Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 69.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit het Commando Materieel & IT (COMMIT), de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO).

Visie

Het Commando Materieel & IT (COMMIT) ondersteunt de transitie naar een informatiegestuurde en technologisch hoogwaardige krijgsmacht met het beste materieel en de beste IT. Ons COMMITment is groot om de cruciale rol te versterken als strategisch partner van de Commandant der Strijdkrachten, van de operationele onderdelen en van internationale partners. COMMIT vergroot de impact van de ondersteuning door een integrale en innovatieve aanpak van materieel- en IT-projecten, (wapen)systeemmanagement en ketenlogistiek.
Wij investeren in de kwaliteit van onze mensen en de flexibiliteit en diversiteit van het personeelsbestand. De belangrijkste capaciteiten van COMMIT zijn de kennis en ervaring van ons personeel. Om de krijgsmacht sneller te voorzien van materieel en IT zetten wij naast technologische innovatie in op proces- en sociale innovatie op het gebied van projectvoering, inkoop en afstoting van defensiematerieel en personele en logistieke ondersteuning.
Het uitvoeren van innovatieve projecten vraagt om meer samenwerking met het bedrijfsleven, kennisinstituten en andere overheidsorganisaties en maatschappelijke instanties. Onder de vlag van C-COMMIT als National Armaments Director (NAD) ontwikkelen en versterken wij ook de internationale samenwerking op het gebied van materieel en IT (NAVO, EU, multinationaal en bilateraal).

Missie
COMMIT levert de krijgsmacht het beste materieel en de beste IT.

COMMIT is van iedereen en voor iedereen, we zijn ervan overtuigd dat we met een diverse en inclusieve organisatie onze taak, verbinding maken tussen willen en

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Jennifer Manuela, Plaatsvervangend hoofd Sectie Projecten & Ontwikkeling

06-22948316

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Manon Strijland, Recruitment Adviseur

06-33037527

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Software Engineer

Ministerie van Defensie
 • Utrecht
 • HBO bachelor
 • 38
 • schaal 11
  €4.545 - €6.237 (bruto)

Systeemmanager Cat 2

Commit
 • Utrecht
 • Bachelor - HBO
 • 38
 • schaal 11
  €4.545 - €6.237 (bruto)

Solution Architect

Miniseterie van Defensie
 • Utrecht
 • WO bachelor
 • 38
 • schaal 12
  €5.475 - €7.073 (bruto)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon