Toezichthouder

Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.503 - €6.786
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12, schaal 13
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied ICT, Juridisch, Onderzoek / wetenschap, Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 20 oktober
 • Vacaturenummer AZ-2022-027
 • Plaatsingsdatum 20 september 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) toetst of de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) zich aan de wet houden. De CTIVD wil zo een goede balans vinden tussen de bescherming van de nationale veiligheid en het waarborgen van fundamentele rechten.

Er komt een nieuwe wet die de AIVD en MIVD de mogelijkheid geeft hun bevoegdheden flexibeler in te zetten wanneer het gaat om landen met een offensief cyberprogramma. Het toezicht hierop krijgt een dynamisch karakter. Met deze wet krijgt de CTIVD op bepaalde onderdelen ook de bevoegdheid om bindende oordelen te vellen, die vatbaar zijn voor beroep bij de Raad van State. Wij zoeken meerdere Toezichthouders, die de vertaalslag kunnen maken van technische bevindingen naar de rechtmatigheidstoets die door de CTIVD wordt gedaan.

Ben je een ervaren, ondernemende onderzoeker die houdt van afwisseling en dynamiek? Ben jij in staat de inzet van aftap- en hackbevoegdheden en geautomatiseerde gegevensverwerking real time te toetsen aan juridische kaders? Sta je stevig in je schoenen om in gevallen van onrechtmatigheid de benodigde interventies uit te voeren? Werk je graag samen en zoek je een uitdagende functie bij een unieke organisatie waar de lijnen kort zijn en de professionele standaarden hoog? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wat ga je doen?

 • Door onderzoek in de systemen van de AIVD en de MIVD en het toepassen van juridisch transparante beoordelingskaders, houd je dynamisch toezicht op het werk van deze veiligheidsdiensten.
 • Je stelt rapportages op over je bevindingen, conclusies en aanbevelingen/interventies en stemt deze, voor ze naar de commissieleden van de CITVD gaan, af met de Jurist Bestuursrecht.
 • Je onderhoudt contacten met de TIB om te zorgen dat er een goede informatie-uitwisseling kan plaatsvinden tussen beide organisatie voor effectief dynamisch toezicht.
 • Je draagt bij aan het verder professionaliseren van het toezicht, waarbij je aandacht hebt voor het uitbouwen van systeemtoezicht en het helpen door ontwikkelen van het juridisch toetsingskader.
 • Je initieert en stimuleert kennisontwikkeling binnen de eigen organisatie.

Bij de CTIVD stap je in een bijzondere en besloten werkomgeving. Medewerkers van de CTIVD kenmerken zich door hun juridische en/ of technische expertise en hun vermogen om, onder tijdsdruk, kwalitatief hoge adviezen en inhoudelijke ondersteuning te leveren aan de leden van de CTIVD. Je doet dit binnen een hecht team van professionals, die elk hun eigen expertise hebben en belang hechten aan een gezonde dosis humor tijdens het werk.

Als Toezichthouder functioneer je onder aansturing van de secretaris, maar ben je goed in staat om eigenstandig de leden te adviseren.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD)

De CTIVD is een onafhankelijke toezichthouder. De bevoegdheden en taken van de CTIVD zijn voornamelijk geregeld in de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017). Ook kan zij de betrokken ministers gevraagd en ongevraagd advies geven. De bevindingen van de CTIVD zijn zoveel mogelijk openbaar en worden onder meer ter kennis gebracht van betrokken ministers en het parlement.

De CTIVD is een kleine, platte organisatie die bestaat uit vier leden, die worden ondersteund door een secretariaat dat bestaat uit zo’n 15 medewerkers. Zij hebben vaak een juridische achtergrond, maar zijn gezien de aard van de werkzaamheden ook uit andere – onder meer technische – expertisevelden afkomstig.

Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD)

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Kristel Koese, secretaris CTIVD

070-3155820

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Ouafa Boulâouane, personeelsadviseur

06-21603097

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Cyber Security Specialist

Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 20 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior jurist/toezichthouder

Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 20 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior juridisch-bestuurlijk adviseur CTIVD

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 11 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon