Toezichthouder Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.279 - €5.710
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 2 maart Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer AZ-2021-003
 • Plaatsingsdatum 16 februari 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Bij de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) toetsen we of de inlichtingen- en veiligheidsdiensten zich aan de wet houden. Jij onderzoekt en toetst de operationele activiteiten van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD), draagt bij aan het ontwikkelen van toetsingskaders en adviseert de Commissie. De CTIVD wil zo een goede balans vinden tussen de bescherming van de nationale veiligheid en het waarborgen van fundamentele rechten.

Jij bent degene die onderzoekt of de AIVD en MIVD rechtmatig werken. Die onderzoeken richten zich op alle facetten van het werk van de AIVD en MIVD. Het kan hierbij gaan om de activiteiten met een technologische dimensie, zoals de inzet van interceptie- en hackbevoegdheden en de daarop volgende (geautomatiseerde) gegevensverwerking en -analyse. Maar het onderzoek kan zich bijvoorbeeld ook richten op agentoperaties of de verstrekking van persoonsgegevens aan samenwerkingspartners binnen en buiten Nederland.

Je stelt een onderzoeksvoorstel en een plan van aanpak op en doet voornamelijk in teamverband onderzoek naar de praktijk en toetst deze praktijk op rechtmatigheid. De digitale systemen en bestanden van de AIVD en de MIVD vormen voor jou de eerste bron van onderzoek. Met het onderzoeksteam voer je gesprekken met personen die voor het onderzoek relevant zijn. Het toetsingskader leid je af uit (internationale) wet- en regelgeving, jurisprudentie, parlementaire documenten en beleidsstukken. In het toezichtrapport breng je de bevindingen, conclusies en aanbevelingen tot uitdrukking.

De CTIVD is bezig met het verder professionaliseren van haar toezicht. Daarbij is er aandacht voor het verder uitbouwen van systeemtoezicht en de ontwikkeling van toetsingskaders. Jij hebt kennis en ervaring op het gebied van toezicht, bijvoorbeeld omdat je bij een andere toezichthouder hebt gewerkt. Je wilt deze kennis en ervaring graag inzetten om mee te denken over het nog effectiever maken van het toezicht van de CTIVD.

Functie-eisen

 • Je hebt een universitaire master in een relevante richting, bijvoorbeeld rechten, criminologie of bestuurskunde.
 • Je staat sterk in je schoenen, houdt van een stevige discussie en staat tegelijkertijd open voor de ideeën en meningen van anderen.
 • Je wacht niet tot het werk naar je toe komt, maar neemt zelf initiatief.
 • Je bent creatief en vindt het leuk om na te denken hoe het toezicht van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten nog effectiever kan worden.
 • Je hebt ervaring met het doen van onderzoek en/of het uitvoeren van risicoanalyses, bijvoorbeeld bij een toezichthouder, een inspectiedienst, de accountancy, de opsporing of in de wetenschap.
 • Je kunt goed analyseren en een gewogen oordeel vormen en je hebt goede schriftelijke vaardigheden.
 • Je bent integer en je bewust van de omgeving waarin je werkt.
 • Je kunt omgaan met strikte geheimhouding, ook in je eigen omgeving.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.279 Max. €5.710 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Een assessment maakt deel uit van de sollicitatieprocedure.
 • Het werk bij de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) is in het bijzonder uitdagend omdat het een hoog niveau van integriteit vergt onder meer omdat je in hoofdzaak omgaat met staatsgeheime informatie. Je bent gebonden aan strikte geheimhoudingsregels- en procedures. Thuiswerken is in deze functie niet of nauwelijks mogelijk.
 • Voorwaarde voor je aanstelling is een gunstige uitslag van een veiligheidsonderzoek categorie A. Als je wordt aangesteld, dan vraagt de CTIVD dit onderzoek bij de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst aan. Een dergelijk onderzoek duurt gemiddeld twee maanden.

Meer over de functiegroep Senior Inspecteur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

De Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) houdt toezicht op de rechtmatigheid van de uitvoering van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017) en de Wet veiligheidsonderzoeken (Wvo). De CTIVD toetst het handelen van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) aan juridische kaders. De CTIVD is een onafhankelijke toezichthouder.

De AIVD en MIVD mogen onder stringente voorwaarden activiteiten uitvoeren die een beperking vormen op grondrechten, zoals onder meer vastgelegd in de Grondwet en het EVRM. Het doel van de CTIVD is onafhankelijk en onpartijdig onderzoek doen naar de rechtmatigheid van deze activiteiten. Op basis van dat onderzoek doet de CTIVD aanbevelingen aan de betrokken ministers. Van de bevindingen van de onderzoeken doet de Commissie verslag in de vorm van openbare rapporten. Deze worden via de desbetreffende minister naar de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal gestuurd. Via een jaarverslag legt de CTIVD rechtstreeks verantwoording over haar werkzaamheden af aan de Eerste en Tweede Kamer.

De CTIVD ziet het als haar taak om te zorgen voor inzicht in een goede balans tussen de bescherming van de nationale veiligheid en fundamentele rechten. Daarnaast behandelt de CTIVD klachten van burgers over de AIVD en de MIVD. Ook kan zij de betrokken ministers gevraagd en ongevraagd advies geven.

De CTIVD heeft twee afdelingen, Toezicht en Klachtbehandeling. De Commissie bestaat uit vier leden, de drie leden van de afdeling Toezicht onder wie de voorzitter, en de voorzitter van de afdeling Klachtbehandeling. De CTIVD wordt ondersteund door de secretaris, onderzoekers met juridische, beleidsmatige en technische deskundigheid, een ondersteunend medewerker en een secretaresse. In het totaal omvat de ondersteuning vijftien personen.

De CTIVD heeft een breed netwerk aan contacten in binnen- en buitenland.

Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Kristel Koese, Secretaris CTIVD

070-3155820

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Hoofd Bestuurlijke Ondersteuning AIVD

AIVD
 • Stand­plaats Zoetermeer
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 7 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Operator breedbandinterceptie

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
 • Stand­plaats Eibergen
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 14 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

IT-specialist bulkinterceptie

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
 • Stand­plaats Zoetermeer
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 14 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon