Toezichthouder ICT & Recht

Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.662 - €5.586
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch, Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 30 april Nog 10 dagen
 • Vacaturenummer AZ-2024-016
 • Plaatsingsdatum 14 maart 2024
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Bij de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) toetsen we of de inlichtingen- en veiligheidsdiensten zich aan de wet houden. Jij onderzoekt en toetst de operationele activiteiten van de AIVD en de MIVD, draagt bij aan het ontwikkelen van toetsingskaders en adviseert de Commissie. De CTIVD wil zo een goede balans vinden tussen de bescherming van de nationale veiligheid en het waarborgen van fundamentele rechten.

Jij bent degene die onderzoekt of de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) rechtmatig werken. Die onderzoeken richten zich op alle facetten van het werk van de AIVD en de MIVD. Het kan hierbij gaan om de activiteiten met een technologische dimensie, zoals de inzet van interceptie- en hackbevoegdheden en de daarop volgende (geautomatiseerde) gegevensverwerking en -analyse. Maar het onderzoek kan zich bijvoorbeeld ook richten op agentoperaties of de verstrekking van persoonsgegevens aan samenwerkingspartners binnen en buiten Nederland.

Als toezichthouder bij de CTIVD gebruik je jouw expertise om risico’s op onrechtmatigheden te signaleren, verricht je in teamverband diepgaand onderzoek in de systemen van de AIVD en de MIVD, voer je gesprekken met medewerkers van de beide diensten en doe je waar nodig gerichte voorstellen voor interventies.

Je hebt een juridische achtergrond en je heb affiniteit met ICT vraagstukken. Je vindt het leuk om met collega’s met een technische achtergrond na te denken over vraagstukken die zowel juridische aspecten als technische aspecten hebben. Bijvoorbeeld ten aanzien van de inzet van de hackbevoegdheid en de inzet van kabelinterceptie door de AIVD en de MIVD. Je bent in staat de vertaling te maken van de technische feiten naar een juridisch oordeel.

Er komt bovendien een nieuwe wet aan die de AIVD en MIVD de mogelijkheid geeft hun bevoegdheden flexibeler in te zetten wanneer het gaat om landen met een offensief cyberprogramma. Het toezicht hierop krijgt een dynamisch karakter. Je denkt vanuit jouw achtergrond en expertise creatief mee hoe wij ons toezicht zo effectief en efficiënt mogelijk kunnen inrichten.

Meer over de functiegroep Senior Inspecteur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

De CTIVD houdt toezicht op de rechtmatigheid van de uitvoering van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017) en de Wet veiligheidsonderzoeken (Wvo). De CTIVD toetst het handelen van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) aan juridische kaders. De CTIVD is een onafhankelijke toezichthouder.

De AIVD en MIVD mogen onder stringente voorwaarden activiteiten uitvoeren die een beperking vormen op grondrechten, zoals onder meer vastgelegd in de Grondwet en het EVRM. Het doel van de CTIVD is onafhankelijk en onpartijdig onderzoek doen naar de rechtmatigheid van deze activiteiten. Op basis van dat onderzoek doet de CTIVD aanbevelingen aan de betrokken ministers. Van de bevindingen van de onderzoeken doet de Commissie verslag in de vorm van openbare rapporten. Deze worden via de desbetreffende minister naar de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal gestuurd. Via een jaarverslag legt de CTIVD rechtstreeks verantwoording over haar werkzaamheden af aan de Eerste en Tweede Kamer.

De CTIVD ziet het als haar taak om te zorgen voor inzicht in een goede balans tussen de bescherming van de nationale veiligheid en fundamentele rechten. Daarnaast behandelt de CTIVD klachten van burgers over de AIVD en de MIVD. Ook kan zij de betrokken ministers gevraagd en ongevraagd advies geven.

Zie voor meer informatie de website van de CTIVD: www.ctivd.nl

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Toezichthouder ICT & Recht

Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 30 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Dataspecialist met software engineering ervaring

Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 30 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior juridisch-bestuurlijk adviseur

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 29 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon