Toezichthouder Informatie- en datatechnologie bij de CTIVD

De CTIVD

 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 24 - 36
 • Maand­salaris €2.811 - €5.825
 • Salaris­niveau schaal 10, schaal 11, schaal 12
 • Niveau Universitair oude stijl, Universitair Master, Master/doctoraal
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap
 • Reageren voor 10 december Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer AZ-2021-042
 • Plaatsingsdatum 25 november 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Bij de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) toetsen we of de inlichtingen- en veiligheidsdiensten zich aan de wet houden. De CTIVD wil zo een goede balans vinden tussen de bescherming van de nationale veiligheid en het waarborgen van fundamentele rechten.

Jij bent degene die onderzoekt of de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) rechtmatig werken. Onze onderzoeken richten zich op alle facetten van het werk van de AIVD en de MIVD. In toenemende mate kijkt de CTIVD naar activiteiten van de diensten met een technologische dimensie, zoals de inzet van interceptie- en hackbevoegdheden en de daarop volgende (geautomatiseerde) gegevensverwerking en -analyse. Daarnaast wil de CTIVD een beter beeld krijgen van het IT-landschap van de beide diensten om zo zicht te krijgen op (IT) risico’s en de beheersing daarvan door de diensten.

De CTIVD is daarom op zoek naar een medewerker met brede kennis van- en affiniteit met de technologische aspecten van data gedreven toezicht.

Binnen de CTIVD werken medewerkers met zowel juridische als technische expertises samen in multidisciplinaire teams onder leiding van een Commissielid, waarvan jij deel uit maakt. Je hebt een rol bij het inzichtelijk maken van systemen en datastromen en het beoordelen van daarbij gebruikte applicaties binnen de AIVD en MIVD. De digitale systemen en bestanden van de AIVD en de MIVD vormen voor jou de eerste bron van onderzoek. Met het onderzoeksteam voer je onder meer gesprekken met personen die voor het onderzoek relevant zijn. De bevindingen komen tot uitdrukking in rapporten en andere toezichtproducten.

De CTIVD is bezig met het verder professionaliseren van haar toezicht. Daarbij is er onder andere aandacht voor het verder uitbouwen van systeemtoezicht en het versterken van het data gedreven toezicht. Jij draagt bij aan de innovatie van het toezicht van de CTIVD met ideeën over het versterken van het toezicht vanuit uit jouw expertise. Je houdt nadrukkelijk de vinger aan de pols bij ontwikkelingen op jouw vakgebied.

De CTIVD

De CTIVD is een onafhankelijk orgaan dat toezicht houdt op naleving van de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Wiv 2017), in het bijzonder waar het betreft de rechtmatigheid van de werkzaamheden van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD). De CTIVD omvat een afdeling toezicht en een afdeling klachtbehandeling. De CTIVD bestaat uit vier leden, onder wie de voorzitter. Drie leden, onder wie de voorzitter, worden benoemd in de afdeling toezicht. De voorzitter van de CTIVD is tevens voorzitter van de afdeling toezicht. Een lid wordt benoemd als lid, tevens als voorzitter van de afdeling klachtbehandeling. De CTIVD is een kleine, platte organisatie die naast de commissieleden bestaat uit zo’n 15 medewerkers, die aangestuurd worden door een secretaris. Zij hebben vaak een juridische achtergrond, maar zijn gezien de aard van de werkzaamheden ook uit andere – onder meer technische – expertisevelden afkomstig.

Zie voor meer informatie de website van de CTIVD: www.ctivd.nl

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Enterprise Architect

AIVD
 • Stand­plaats Zoetermeer
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 24 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior data-engineer

Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
 • Stand­plaats Zoetermeer
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 20 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

IT-recruiter

Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
 • Stand­plaats Zoetermeer
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 20 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon