Toezichthouder veiligheid en milieu

Ministerie van Defensie

 • Stand­plaats Den Helder
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €2.394 - €3.221
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Niveau MBO - 4
 • Vakgebied Techniek / productie
 • Reageren voor 1 juli
 • Vacaturenummer 564405
 • Plaatsingsdatum 11 mei 2023
 • Dienst­verband Vaste aanstelling

Functie­omschrijving

Als toezichthouder veiligheid en milieu ga je aan de slag voor de Instandhoudingsgroep Onderzeeboten bij de directie Materiele Instandhouding van de Commando Zeestrijdkrachten in Den Helder. Jouw taken vallen uiteen in het handhaven van een veilige werkomgeving, het uitvoeren van de risico-inventarisatie en het rapporteren over geconstateerde afwijkingen.

Jouw taken

 • Je verricht operationele toezichtwerkzaamheden op schepen en werkplaatsen.
 • Je ondersteunt je collega’s bij complexere toezichtactiviteiten.
 • Je treft maatregelen bij ongewenste situaties, (preventief) bij geconstateerde overtredingen of bij gezondheids- en veiligheidsbedreigende situaties.
 • Je ziet toe op consistent gebruik van inspectiegegevens, procedures en richtlijnen.
 • Je zoekt, samen met het hoofd productgroep, naar passende oplossingen bij gerezen problemen.
 • Je formuleert praktische voorstellen voor verbetering.
 • Je werkt mee aan het opstellen en uitvoeren van de risico-inventarisatie en -evaluatie, nadere inventarisaties en het plan van aanpak.
 • Je verricht dossieronderzoek, verzamelt en controleert gegevens, en verwerkt die in (geautomatiseerde) bestanden.
 • Je stelt werkvergunningen en processen-verbaal op.
 • Je stelt managementinformatie samen en levert die aan.
 • Je beheert en onderhoudt (geautomatiseerde) bestanden en ziet toe op consistent gebruik van inspectiegegevens, procedures en richtlijnen.
 • Je beschikt over een mbo 4-diploma;
 • Je hebt bij voorkeur aanvullende, relevante cursussen en/of opleidingen gevolgd op het gebied van veiligheid en milieu;
 • Je hebt bij voorkeur praktijkgerichte kennis van het toezichtgebied en oog voor de daaraan verbonden organisatorische en functionele verhoudingen;
 • Je bent vaardig in het interpreteren en samenstellen van resultaten en bevindingen;
 • Je bent vaardig in het opstellen van inspectierapporten en in het geven van (inhoudelijke) toelichtingen tijdens controlerende werkzaamheden;
 • Je communiceert helder, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Salaris­omschrijving

  Het salaris is gebaseerd op een voltijdaanstelling van 38 uur per week.

 • Maand­salaris Min €2.394 Max. €3.221 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling
 • Minimaal aantal uren per week 38
 • Maximaal aantal uren per week 38

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,33%. Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden.

Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 75% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid vinden wij erg belangrijk daarom kan je vaak als medewerker gratis gebruik maken van onze sportfaciliteiten, zoals het zwembad, atletiekbaan en de sportschool. 

Meer over jouw toekomstige afdeling

De instandhouding Groep Onderzeeboten (IG OZB) is een van de zes organisatiedelen van de Afdeling Maritieme Instandhouding (AMI), één van de afdelingen van de Directie Materiële Instandhouding (DMI) van het Commando Zeestrijdkrachten (CZSK).
De Instandhoudingsgroep Onderzeeboten is verantwoordelijk voor de materiële gereedheid van de onderzeeboten. De hoofdvestigingsplaats van de Instandshoudingsgroep is Den Helder.

Ministerie van Defensie

De Commando Zeestrijdkrachten (CZSK) richt zich op het leveren van veiligheid op en vanuit zee. Het CZSK is, als het uitvoerende deel van de Koninklijke Marine (KM) en het maritieme deel van de Nederlandse krijgsmacht, verantwoordelijk voor de inzetbaarheid en de integratie van de operationele vloot- en marinierseenheden en voor de inbedding van de eenheden in ‘joint’ en ‘combined’ verband. Het CZSK is tevens medeverantwoordelijk voor het uitvoeren van civiele overheidstaken in Nederland en het Caribisch gebied.

De vacature valt binnen de Directie Materiele Instandhouding (DMI), onderdeel van CZSK. Dit onderdeel is verantwoordelijk voor de instandhouding van maritiem materieel en de facilitaire ondersteuning van het CZSK. De DMI stuurt op de materiele gereedheid van de eenheden van CZSK en voert de opdrachten en taken uit het instandhoudingsplan en het ondersteuningsplan uit. 

Ministerie van Defensie

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer M.P.J. van der Weide

0613908632

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw M. Zwart

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior Systeemengineer

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Helder
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 1 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Senior Projectplanner

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Helder
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 21 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Medewerker ondersteuning

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Den Helder
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 4
 • Reageren voor 1 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon