Toezichthouder veiligheid en milieu

Ministerie van Defensie, Commando Zeestrijdkrachten

 • Stand­plaats Den Helder
 • Uren per week 24 - 32
 • Maand­salaris €2.024 - €2.899
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Niveau MBO - 4
 • Vakgebied Techniek / productie
 • Reageren voor 23 mei Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer 564405
 • Plaatsingsdatum 16 maart 2022
 • Dienst­verband Vaste aanstelling

Functie­omschrijving

De Koninklijke Marine ziet toe op veiligheid op en vanuit zee en is daarmee een belangrijk onderdeel van onze krijgsmacht. Dat ons materieel, met name onze onderzeeboten, altijd in optimale staat moeten zijn, spreekt voor zich. Jij hebt kennis en kunde in huis om je dagelijks in te zetten voor een veilige, professionele werkomgeving voor onze militairen.

Als toezichthouder veiligheid en milieu ga je aan de slag voor de Instandhoudingsgroep Onderzeeboten bij de directie Materiele Instandhouding van de Commando Zeestrijdkrachten in Den Helder. Jouw taken vallen uiteen in het handhaven van een veilige werkomgeving, het uitvoeren van de risico-inventarisatie en het rapporteren over geconstateerde afwijkingen.

Jouw taken

 • Je verricht operationele toezichtwerkzaamheden op schepen en werkplaatsen.
 • Je ondersteunt je collega’s bij complexere toezichtactiviteiten.
 • Je treft maatregelen bij ongewenste situaties, (preventief) bij geconstateerde overtredingen of bij gezondheids- en veiligheidsbedreigende situaties.
 • Je ziet toe op consistent gebruik van inspectiegegevens, procedures en richtlijnen.
 • Je zoekt, samen met het hoofd productgroep, naar passende oplossingen bij gerezen problemen.
 • Je formuleert praktische voorstellen voor verbetering.
 • Je werkt mee aan het opstellen en uitvoeren van de risico-inventarisatie en -evaluatie, nadere inventarisaties en het plan van aanpak.
 • Je verricht dossieronderzoek, verzamelt en controleert gegevens, en verwerkt die in (geautomatiseerde) bestanden.
 • Je stelt werkvergunningen en processen-verbaal op.
 • Je stelt managementinformatie samen en levert die aan.
 • Je beheert en onderhoudt (geautomatiseerde) bestanden en ziet toe op consistent gebruik van inspectiegegevens, procedures en richtlijnen.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Je gaat aan de slag bij de Instandhoudingsgroep Onderzeeboten, onderdeel van de afdeling Maritieme Instandhouding binnen de directie Materiële Instandhouding. We zijn verantwoordelijk voor de materiële gereedheid van de schepen. Met de beschikbare middelen en tegen minimale kosten hebben we twee doelstellingen:

 • het verwezenlijken en bestendigen van de geëiste materiële gereedheid van de wapensystemen;
 • het effectueren van overige opgedragen instandhoudingsactiviteiten.

Onze hoofdvestigingsplaats is Den Helder.

Ministerie van Defensie, Commando Zeestrijdkrachten

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 62.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando en de Defensie Materieel Organisatie.
Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando en de Defensie Materieel Organisatie lijken op werkmaatschappijen.

Commando Zeestrijdkrachten
Het Commando Zeestrijdkrachten (CZSK) richt zich op het leveren van veiligheid op en vanuit zee. Het CZSK is, als het uitvoerende deel van de Koninklijke Marine en het maritieme deel van de Nederlandse krijgsmacht, verantwoordelijk voor de inzetbaarheid en integratie van de operationele vloot- en marinierseenheden en voor de inbedding van de eenheden in ‘joint’ en ‘combined’ verband. Daarnaast voert het CZSK civiele overheidstaken uit in Nederland en het Caribisch gebied.

Ministerie van Defensie, Commando Zeestrijdkrachten

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

KLTZ P.A. van Poll

06-13882501

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw H.G.A. Stroet

0223-651378

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Technicus plaat- en scheepsbouw onderzeeboten

Ministerie van Defensie, Commando Zeestrijdkrachten
 • Stand­plaats Den Helder
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 5
 • Reageren voor 23 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Technicus werktuigbouw onderzeeboten

Ministerie van Defensie, Commando Zeestrijdkrachten
 • Stand­plaats Den Helder
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 5
 • Reageren voor 23 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior engineer elektrotechniek Klein Boven Water

Ministerie van Defensie, Commando Zeestrijdkrachten
 • Stand­plaats Den Helder
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 24 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon