• Utrecht  -  route
  • Master/doctoraal
  • 24 - 36 uur
  • schaal 11
    €4.024 - €6.110 (bruto)
  • Stedenbouwkundig / ruimtelijke ordening
  • Solliciteer voor 6 augustus 2024
  • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: ILT-2024-0154, Plaatsingsdatum: 27 juni 2024

Elke dag berichten de kranten over de serieuze wooncrisis in Nederland. De vraag naar betaalbare woningen is groot, terwijl het aanbod beperkt blijft. Het is cruciaal dat woningcorporaties zich verantwoordelijk en optimaal inzetten voor het volkshuisvestelijk belang, zowel nu als in de toekomst. Als toezichthouder bij de Autoriteit woningcorporaties (Aw) kun jij vanuit een bijzondere positie een belangrijke bijdrage leveren aan deze urgente maatschappelijke opgave. Wij nodigen je van harte uit om hierover met ons in gesprek te gaan. Solliciteer direct!

Hoe jij bijdraagt in je rol
Je werkt samen met ruim 30 collega-toezichthouders aan het toezicht op de circa 280 woningcorporaties verspreid over heel Nederland. Voor ongeveer 10 van deze corporaties ben jij na verloop van tijd het eerste aanspreekpunt en in de lead voor de onderzoeken naar de besturing (governance) van deze organisaties. Je spreekt met bestuurders, commissarissen en als de situatie daarom vraagt met andere vertegenwoordigers uit de organisatie.

Zorgt de besturing van corporatie ervoor dat deze op verantwoorde wijze en effectief bijdraagt aan de grote maatschappelijke opgave zodat mensen goed en betaalbaar kunnen wonen? Als dat niet zo is dan intervenieer je, proportioneel en effectief. Uiteraard doe je dat niet alleen. Je werkt altijd samen met tenminste een andere collega en als het vraagstuk er om vraagt sluiten ook andere collega’s met andere expertises aan.

Dit is waar jij voldoening uit haalt
Je gaat graag op onderzoek uit. Dat doe je achter je bureau door stukken te lezen, maar vooral ook door op bezoek te gaan bij corporaties. Dit betekent dat je energie haalt uit het gesprek aan gaan met mensen en echt wilt begrijpen hoe iets zit en waarom. Je werkt samen in een groep van toezichthouders, waarbinnen inhoud en aanpak worden besproken. In deze groepsbesprekingen ben je in staat om bestaande denkpatronen te doorbreken waardoor een zo objectief mogelijke analyse plaatsvindt.

Je wordt verder ingezet als projectlid bij projecten en werkgroepen en als duo-toezichthouder bij onderzoeken van collega toezichthouders. Je levert een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van het toezicht. Nieuwe collega’s kunnen bij ons rekenen op een inwerktraject waarbij je kennismaakt met onze organisatie en je collega’s.
Binnen je team staat een collega voor je klaar om je in te werken en te begeleiden bij de ontwikkeling van je onderzoeks- en gespreksvaardigheden.

Solliciteer dan direct! Of wil je nog wat meer weten over werken bij de Autoriteit woningcorporaties (Aw)?

Lees dan het interview met onze collega’s die recent een overstap hebben gemaakt vanuit de corporatiesector naar de Aw “Van corporatie naar Autoriteit woningcorporaties” of lees het gesprek met Wing-Hoo Li “Het werk van woningcorporaties ligt mij nauw aan het hart.”

Meer over de functiegroep Senior Inspecteur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De ambitie van de Autoriteit woningcorporaties (Aw) is het, in het belang van de volkshuisvesting, bijdragen aan een goede taakuitoefening door woningcorporaties. Dit maatschappelijke doel realiseren wij door informatie te verzamelen en te analyseren, aanvragen af te handelen en toezicht te houden. Continu streven we naar inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen, risico’s en trends. Daarnaast geven we signalen af richting zowel het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, als de praktijk. Om ons werk optimaal te kunnen uitvoeren, werken we steeds intensiever samen met partners voor informatieverzameling en toezicht. De Aw bestaat uit de afdeling Informatie en Programmering, de afdeling Vergunningverlening en de afdeling Toezicht.

Afdeling Toezicht
Toezicht houden op alle woningcorporaties, waarbij de focus op de governance van woningcorporaties in relatie tot het volkshuisvestelijk belang van sociale huurders en woningzoekenden ligt: dat is wat onze afdeling doet. We hebben als hoofdtaak het houden van toezicht op woningcorporaties. Dit doen we op basis van het gezamenlijk beoordelingskader Autoriteit woningcorporaties-Waarborgfonds Sociale Woningbouw. We werken met een risicogerichte prioritering op basis van kwantitatieve en kwalitatieve data. Op basis van gesignaleerde risico’s vindt bij de desbetreffende woningcorporaties nader onderzoek plaats. Om goed risicogestuurd te kunnen werken, is kennis verreist over wat er speelt bij een corporatie. Dit vraagt om een goede toezichtrelatie op basis van een wederzijds vertrouwen, periodiek contact met bestuurders van corporaties en hun interne toezichthouders. Daarbij gaat het met name over aspecten die een potentieel risico vormen voor het bereiken van het bereiken van het gewenste maatschappelijk effect.

Inspectie Leefomgeving en Transport

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is de toezichthouder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Met 1.600 medewerkers zet de ILT zich dagelijks in voor een duurzame en veilige leefomgeving, veilig transport en het vertrouwen in publieke instellingen zoals woningcorporaties.

De ILT ziet erop toe dat zeer uiteenlopende doelgroepen een breed scala van wetten en regels naleven. Het aandachtsgebied van de ILT omvat ongeveer 160 onderwerpen waaronder geluidsoverlast in de luchtvaart, vaartijden in de binnenvaart, taxivergunningen, woningcorporaties, vervoer van gevaarlijke stoffen, afval, genetisch gemodificeerde organismen en energielabels van woningen.

We bewegen mee met maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en zetten onze middelen in daar waar de risico’s voor de publieke belangen het grootst zijn. Een goed gebruik van data en andere informatie is sturend voor al onze werkzaamheden: van toezicht en vergunning- en dienstverlening tot opsporing en communicatie.

Samenwerken, leren door doen en constant verbeteren zijn onze sleutelwoorden. Medewerkers, leidinggevenden en teams krijgen de ruimte om talenten optimaal in te zetten, bevlogenheid te tonen en het verschil te maken. Welke eigenschappen wij zoeken in nieuwe medewerkers? De vaardigheid om te kunnen werken met diverse informatiebronnen, out-of-the-box kunnen denken bij toezichtsvraagstukken, de creativiteit hebben om vernieuwende methodes te bedenken en in te zetten, met lef onbekende paden durven bewandelen en overzicht kunnen houden.

Je bent welkom zoals je bent
De Inspectie Leefomgeving en Transport hecht grote waarde aan diversiteit. Verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten vergroten de denkkracht en handelingsperspectieven van een team. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe oud je bent en van wie je houdt. We zijn vooral nieuwsgierig naar jou.

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Jules de Vries, teamleider 06-31104767
David de Boer, teamleider 06-29690260

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Linsey Sterk, adviseur Werving en Selectie 06-43528585

Solliciteren?

Inspectie Leefomgeving en Transport nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon