Trainer met kennis van zaken

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.279 - €5.039
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, Juridisch, Onderwijs / opleiding
 • Reageren voor 16 april Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer RVO_20210323_11a
 • Plaatsingsdatum 1 april 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

De Directie Kernprocessen EU (KPEU) levert een bijdrage in de verdere (innovatieve) ontwikkeling van het ondernemersklimaat voor de landbouw, natuur, voedsel en visserij. Binnen KPEU werden tot voorheen met name Europese subsidieregelingen uitgevoerd. Sinds afgelopen jaar zijn er echter steeds meer LNV regelingen met nationaal geld. En met het nGLB op komst en dus meer subsidiariteit, is het van belang dat KPEU medewerkers die bij nationale subsidieregelingen betrokken (zullen) zijn, kennis krijgen van de verschillende nationale kaders en die kennis ook toe kunnen passen. Hiervoor zijn we op zoek naar een Trainer met kennis van zaken.

De belangrijkste nationale kaders voor het ontwerpen en uitvoeren van subsidieregelingen zijn het Integraal Afwegingskader (IAK), het Uniform Subsidiekader (USK) en het Raamwerk voor Uitvoering van Subsidies (RUS). Het RUS is het raamwerk dat voorschrijft op welke wijze subsidieregelingen tot stand dienen te komen en geeft met de uitvoeringsvarianten richting aan de wijze waarop de regeling uitgevoerd wordt. Het RUS helpt RVO en de opdrachtgevers om een subsidieregeling te maken die aan alle wettelijke kaders voldoet. Het is een bindend raamwerk voor alle subsidies die door of namens een minister worden verstrekt en geeft nadere invulling aan de Regeling vaststelling Aanwijzingen voor subsidieverstrekking, ook wel bekend als het Uniform Subsidiekader (USK) en sluit aan op het Integraal Afwegingskader (IAK).

De genoemde kaders en daarop gebaseerde wet- en regelgeving stellen hierbij andere eisen aan de medewerkers dan men binnen het Europese domein gewend was. Bepaalde vaardigheden moeten worden aangeleerd en het vraagt om een andere werk- en denkwijze. Hiertoe is er een verandertraject gestart.

Als Trainer werk je nauw samen met de hiervoor aangestelde verandermanager en de KPEU academy. Je geeft advies/training over aanpak en toepassen van rijksbrede en RVO specifieke kaders. Je bent bekend met uitvoeringsprocessen en de toepassing hiervan en kan dit goed en onderbouwd overbrengen. Je beschikt over de kennis, kunde en ervaring om workshops en trainingen te ontwikkelen en te geven aangepast op de specifieke doelgroep. Je voert intakegesprekken, ondersteunt bij het formuleren van leervragen, ontwikkelt, geeft en evalueert workshops en traningen. Daarnaast lever je een bijdrage aan beheer en ontwikkeling van een stevige leerorganisatie.

Heb je ervaring als trainer en heb je de ambitie dit verder uit te bouwen en te verdiepen door je voor langere tijd te richten op het trainersvak? En ben jij een betrokken verbinder en gedreven verbeteraar met uitvoeringsexpertise? Kom ons dan versterken en samen werken aan kansen binnen kaders!

Functie-eisen

 • Afgeronde HBO/WO opleiding op het gebied van rechten, bedrijfseconomie en/of bedrijfskunde.
 • Kennis van subsidie- en uitvoeringskaders (RVO, departementaal, nationaal en internationaal).
 • Ervaring met uitvoering, uitvoeringsprocessen en -producten.
 • Ervaring met adviseren op tactisch / strategisch niveau.
 • Ervaring in het sturen op procesontwikkeling en -management.
 • Ervaring met het ontwikkelen en geven van workshops en trainingen. Certificatie als trainer en bij voorkeur ook als opleidingkundige is een pre.

Competenties:

 • Sterk analytisch vermogen, je bekijkt situaties vanuit verschillende invalshoeken en bedenkt oorspronkelijke oplossingen en vernieuwende alternatieven voor de aanpak van vraagstukken.
 • Brengt wensen, behoeften en vragen op adequate wijze in kaart, leeft zich in in de klant, vraagt door om zaken helder te krijgen.
 • Reikt op basis van ervaring en deskundigheid oplossing(srichting)en aan voor vraagstukken.
 • Is autonoom in zijn gedrag, durft eigen standpunten tegen anderen te handhaven en te verdedigen.
 • Beschikt over uitstekende communicatievaardigheden om de boodschap over te kunnen brengen.
 • Creëert draagvlak voor de verandering.
 • Onderhoudt actief intern netwerk.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.279 Max. €5.039 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur 2 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Uitvoeringsbeleid is onderdeel van de directie Kernprocessen EU. UB is gericht op het efficiënt, doeltreffend en rechtmatig uitvoeren van wet- en regelgeving, vanuit de driehoek opdrachtgever, klant en organisatie (medewerker). Het uitvoeringsbeleid wordt vormgegeven op basis van standaard waar het kan, maatwerk waar het moet, rekening houdend met de specifieke karakters van de (inter)nationale en Europese regelgeving. De pijlers van het uitvoeringsbeleid zijn: advies, kaderstelling waar nodig, ondersteuning bij monitoring en borging.

Daarnaast draagt de afdeling zorg voor ondersteuning en advies bij procesoptimalisatie (LSS), EU-rapportages en data-analyse en beschikbaarstelling van gegevens voor het primaire proces. UB bestaat uit de volgende teams: Advies Nationaal, Advies Grondgebonden, Advies Niet-grondgebonden, Advies Mest/Dier/Natuur, Europees Betaalorgaan, Procesadvies & LSS en Analyse & Rapportage.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Kansen voor Nederland, kansen voor jou.

Een duurzame, economisch sterke samenleving: daar werken we aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Met nationale en internationale programma’s, van de energietransitie en voedselproductie tot ontwikkelingsprojecten in Afrika. Met voorlichting, advies, financiering, subsidies en hulp bij het vinden van zaken- of kennispartners. Door slim organiseren en maximaal gebruik van digitale communicatie zorgen we voor een soepele en   optimale dienstverlening. Door elkaar op te zoeken en verbindingen te leggen bieden we nieuwe inzichten en mogelijkheden. Voor en achter de schermen zetten 4500 mensen zich in voor een economisch sterk, innovatief en duurzaam Nederland, op verschillende vestigingen in Nederland. Ook voor jou zijn er kansen!

Onze adviseurs weten als geen ander wat er nodig is om ondernemende Nederlanders vooruit te helpen. Beoordelaars nemen subsidie- en andere verzoeken onder de loep en helpen de aanvragers om nieuwe stappen te zetten. Inkopers benutten de inkoopkracht van de Rijksoverheid, ook om maatschappelijke doelen te bereiken. De medewerkers van de frontoffice staan iedereen te woord die vragen heeft. Functioneel beheerders ontwikkelen en onderhouden digitale loketten. Projectmanagers onderzoeken wat de mogelijkheden van big data zijn. Juristen zorgen dat we ons houden aan wet- en regelgeving. En communicatieadviseurs ontwikkelen toegankelijke websites voor voorlichting en advies.

Wie ondernemend Nederland een warm hart toedraagt, kan bij onze organisatie dus alle kanten op.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Elsbeth Dijkman

06-25083603

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Pro-actieve adviseur Mestbeleid

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Assen
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 21 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Beoordelaar Erkenning GMO Producentenorganisaties Groenten en Fruit

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 29 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Adviseur Financiën & Control - BKC

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 28 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon