Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Trainer-Methodiekcoach

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Ter Apel
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.805 - €3.963
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Onderwijs / opleiding
 • Reageren voor 3 december Nog 9 dagen
 • Vacaturenummer 7481
 • Plaatsingsdatum 3 november 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

In de penitentiaire inrichting Ter Apel verblijven (voornamelijk illegale) vreemdelingen die een strafbaar feit gepleegd hebben en tijdens hun detentie worden voorbereid op terugkeer naar hun land. Essentieel in dit proces is deskundige training en coaching van bij dit proces betrokken functionarissen. De PI Ter Apel is daarom op zoek naar een enthousiaste, inspirerende en betrokken persoon die de functie van methodiekcoach wil vervullen. Als  trainer/methodiekcoach  lever je een bijdrage aan de verdere professionalisering van methodisch werken binnen de inrichting. Door onder andere ‘coaching on the job’ en het inrichten van workshops breng je de kwaliteit van de uitvoering van taken/deeltaken van medewerkers naar een hoger niveau. Vooral voor wat betreft de onderdelen: motiverende bejegening, rapporteren en mentoraat wordt van je verwacht dat je de medewerkers traint en ondersteunt bij het uitvoeren van hun dagelijkse werkzaamheden. Je ondersteunt hen bij het planmatig en methodisch uitvoeren van deze werkzaamheden en weet dit op een enthousiaste manier te doen. De begeleiding/coaching zal zowel op individueel- als op teamniveau plaatsvinden.

Jouw taken
Je organiseert trainingen en opleidingen in het kader van het professionaliseren van medewerkers en daarbij:
- Vertaal je landelijke uitgangspunten DJI naar de PI Ter Apel;
- Ontwikkel je mede een verbeterplan op de hiervoor genoemde aspecten op basis van onderzoek;
- Lever je een bijdrage aan het opstellen van opleidingsplannen voor medewerkers en/of teams;
- Verzorg je theorie- en praktijklessen (workshops, individuele begeleiding) gericht op de professionalisering van methodisch uitvoeren van werkzaamheden op bovengenoemde aandachtsgebieden.
- Treedt je op als begeleider/coach van opleidingsgroepen en individuele medewerkers;
- Adviseer je gevraagd en ongevraagd en doe je verbetervoorstellen aan de directie aangaande opleidingsvraagstukken over methodisch werken en adviseer je over bijzondere opleidingstrajecten;
- Verricht je beknopte analyses en werk je resultaten en bevindingen uit in notities/adviezen/rapportages aan de directie;
- Lever je cijfers, gegevens en te stellen leerdoelen ten behoeve van de korte en middellange termijnplanning van verbetertrajecten.

Functie-eisen

Je beschikt over:
• Een afgeronde HBO opleiding bij voorkeur op agogisch gebied;
• Enige relevante werkervaring voor het geven van specifieke en verdiepende trainingen. Bij voorkeur specifieke kennis van het DJI werkveld en functiegerichte applicaties.
• Methodische vaardigheden;
• Je bezit (vak)didactische en pedagogische kennis;
• Je hebt kennis van de vakinhoudelijke opleidingen;
• Je hebt inzicht in intermenselijk gedrag;
• Je bent resultaatgericht.

Competenties
• Flexibiliteit
• Motiveren
• Klantgerichtheid
• Inlevingsvermogen
• Omgevingsbewustzijn
• Samenwerken
• Zelfontwikkeling

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 9
 • Maand­salaris Min €2.805 Max. €3.963 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Ben je in dienst van het rijk en heb je een aanwijzing als Van-Werk-Naar-Werk- of (medisch) herplaatsingskandidaat? Voeg dan een voordracht van je leidinggevende of trajectmanager en een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie.
 • Om je sollicitatie in behandeling te kunnen nemen ontvangen wij graag je motivatiebrief en cv.

Meer over de functiegroep Trainer

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De penitentiaire inrichting (PI) Ter Apel is zowel een huis van bewaring als een gevangenis voor personen die geen rechtmatig verblijf in Nederland hebben. De personen die bij ons in detentie zitten hebben een strafbaar feit gepleegd. Gemiddeld verblijven er zestig tot zeventig nationaliteiten in onze PI. Dat betekent dat de internationale criminaliteit hier goed vertegenwoordigd is.
Na of tijdens hun detentie gaan de vreemdelingen terug naar het land van herkomst. In samenwerking met de Dienst Terugkeer en Vertrek, de vreemdelingenpolitie en de Immigratie- en Naturalisatiedienst bereiden wij hen daar zo goed mogelijk op voor. Aan de inrichting is een groot productiebedrijf verbonden waarin gedetineerden overdag werken. In deze internationale omgeving zetten wij in op een intercultureel werk- en leefklimaat binnen een noodzakelijke hoge graad van beveiliging.
 

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.


De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrisch centra en detentiecentra. Het is zowel veelzijdig als boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw M. Thomas, plv. vestigingsdirecteur

0880-742100

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Shared Service Center DJI, afdeling Werving, Selectie & Inzetbaarheid

088-0754321

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Justitieel Verpleegkundige

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Lelystad
 • Uren per week 24-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 14 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Complexbeveiliger penitentiaire inrichting Ter Apel

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Ter Apel
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 4
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Medewerker arbeid penitentiaire inrichting Ter Apel

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Ter Apel
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon