Transitiemanager/afdelingshoofd Control en Risicobeheer

CIBG

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Tijdelijk voor twee jaar met optie tot verlenging met één jaar.
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €5.126 - €7.493
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, Personeel en organisatie
 • Reageren voor 9 februari Nog 9 dagen
 • Vacaturenummer CIBG 2023 - 06
 • Plaatsingsdatum 23 januari 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als transitiemanager afdelingshoofd Control en Risicobeheer geef je leiding aan de voorgenomen transitie binnen afdeling Control en Risicobeheer (C&R) van de directie Bedrijfsvoering van het CIBG en draag je zorg voor draagvlak en werking binnen alle directies van het CIBG. De afdeling Control en Risicobeheer (C&R) wordt nieuw gevormd uit het huidige cluster Control (wordt team Control) en een nieuw te vormen team Risicobeheer.

Je bent als leidinggevende verantwoordelijk voor de ontwikkeling, coaching en begeleiding van de medewerkers van de afdeling Control en Risicobeheer. Jij verbindt de professionals in jouw afdeling en zorgt voor een goede opbouw van de teams. Je zorgt voor een goede relatie van de afdeling C&R met de directies van het CIBG zodat jouw afdeling effectief kan handelen, ook in geval van knelpunten. Je ondersteunt de teams in hun ontwikkeling en bent samen met de andere afdelingshoofden van de directie Bedrijfsvoering verantwoordelijk voor de borging van de gewenste verandering. Vanuit jouw afdeling faciliteer je de voorgestane verandering en draag je bij aan de doelstellingen van het CIBG. Daarbij werk je actief aan het optimaliseren van de zichtbaarheid, effectiviteit, kwaliteit, en doelmatigheid van je afdeling.

Voor de eerste stap in de voorgenomen transitie is een periode van 2 jaar gekozen. Het betreft dus ook een tijdelijke functie van minimaal 2 jaar. Afhankelijk van de tussentijdse evaluatie en de eindevaluatie van de transitie bestaat de mogelijkheid tot verlenging naar 3 jaar.

Jouw opgave

Zoals hierboven wordt benoemd bestaat de afdeling Control en Risicobeheer op dit moment nog niet. De directie Bedrijfsvoering bestaat nu nog uit de clusters Control, Inkoop en Contractmanagement, Financiële Administratie, Facilitair, en de afdeling HRM en Managementondersteuning.
Het huidige cluster Control bestaat uit een divers team van controllers (business controllers, project controller en concern controller). De business controllers zijn gekoppeld aan de directies Operationele Zaken, Informatiemanagement en Bedrijfsvoering. De concern controller houdt zicht op de gehele organisatie en is business partner van de directeur Bedrijfsvoering.

De directie Bedrijfsvoering wil verder groeien naar een kritische en onafhankelijke gesprekspartner van een professioneel CIBG. Een gewaardeerde partner in business die integraal management ondersteunt en faciliteert, waarbij de verschillende onderdelen van bedrijfsvoering aan de voorkant van de besluitvorming een natuurlijke plaats hebben en kunnen vervullen.

Een eerste stap hierin is om binnen de directie Bedrijfsvoering te gaan werken met afdelingen. Naast de bestaande afdeling HRM worden er 2 nieuwe afdelingen gevormd. Dit zijn de afdelingen Control & Risicobeheer en de afdeling Financiën & Inkoop.

Vanuit de genoemde ambitie van de directie Bedrijfsvoering geef je dus leiding aan de ontwikkeling van deze deels nieuwe afdeling Control & Risicobeheer binnen de directie Bedrijfsvoering van het CIBG. Van jou wordt verwacht een heldere visie en uitwerking (plan) te maken op de positie en taak van afdeling binnen de directie Bedrijfsvoering, binnen het CIBG en over de relatie met het primaire proces van het CIBG. Je draagt zorg voor het vormgeven van de 2 teams van jouw afdeling, uiteraard in communicatie met jouw medewerkers. Voor het nieuw te vormen team Risicobeheer breng je, gedurende de eerste 3 maanden, in kaart wat er nodig is aan capaciteiten, kwaliteiten en processen om het risicobeheer werkend te krijgen.

Voor de afdeling Control en risicobeheer is het daarbij specifiek van belang om te werken aan de opbouw van een risk-framework, het faciliteren van een effectieve 1e lijn en het onafhankelijker positioneren van de 2e lijn controles en evaluaties. Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling naar een gestroomlijnde project control, concern control en compliance om optimaal te voldoen aan de scheiding van de ‘lines of defence’. Interne opleiding en doorontwikkeling zijn daardoor belangrijke thema’s. Je hebt een stevige bijdrage in de ontwikkeling van een risicoraamwerk en bijbehorend risicomanagement binnen het CIBG.

Je werkt vanuit een frisse en ook kritische blik op bedrijfsvoering en op de positie van control en risicobeheer die daar onderdeel vanuit maken. Je werkt hierin nauw samen met de directeur Bedrijfsvoering. Het CIBG heeft een stevige ICT-component dus werken en denken van control en risicobeheer vanuit dit perspectief is van belang.

Door jouw inzet op kwaliteit, proces en mens draag je bij aan de professionalisering van de directie Bedrijfsvoering.

 • Je beschikt over zowel ruime managementvaardigheden als een stevige veranderervaring.
 • Je bent een goede verandermanager in een complexe organisatie en hebt daarin aantoonbaar goede resultaten bereikt.
 • Je hebt een wo-diploma bij voorkeur in de richting van audit, control, bestuurskunde of bedrijfskunde.
 • Je hebt minimaal 5 jaar managementervaring en brede kennis van auditing, risicobeheer en (business) control.
 • Het CIBG is een uitvoeringsorganisatie en baten-lastendienst van het ministerie van Volksgezondheid en Sport. Kennis van het baten-lastenstelsel is een vereiste.
 • Je kunt coachend, mensgericht en inspirerend leidinggeven, hebt aandacht voor de diversiteit in je afdeling en weet bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van je medewerkers.
 • Je kunt goed samenwerken, bent vasthoudend op inhoud en waar nodig ondernemend en creatief in je oplossingen.
 • Je bent je bewust van de (in)formele regels, verschillende posities, ontwikkelingen, gevoeligheden en krachtenvelden binnen en buiten de organisatie en handelt ernaar.
 • Je kunt stevig en inspirerend snel schakelen tussen verschillende niveaus en optreden als onafhankelijke, strategische sparringpartner, ook op directieniveau.

De belangrijkste competenties:

 • organisatiesensitiviteit
 • bestuurssensitiviteit
 • aansturen organisatie
 • ontwikkelen medewerkers
 • netwerken
 • reflecteren
 • omgevingsbewustzijn

Dit ben jij

Jij bent de natuurlijke verbinder en de netwerker, mensgericht en met oprechte aandacht luister je naar de ander. Je hebt een open blik en je hebt oog voor ieders specifieke talent. Je weet kwaliteit van het individu maximaal uit te nutten.

Je houdt een spiegel voor en stimuleert dat je medewerkers nieuwe initiatieven ontplooien. Jij floreert in een omgeving waar je leiding kunt geven aan slimme en kritisch denkende professionals en waarbij je je veranderkundig talent in kunt zetten. Je geeft en vraagt om feedback en kunt confronteren met behoud van de relatie. Je bent expliciet in je verwachtingen, biedt structuur waar nodig en bent alert op het gedrag en de behoeften van jouw medewerkers.

Met jouw passie voor het vak en de energie die je uitstraalt, weet je mensen mee te nemen in veranderingen. Coachend en inspirerend in het leidinggeven aan je team met aandacht voor de diversiteit in je afdeling. Aan jou merken we ook zeker affiniteit met het werkveld van volksgezondheid.

Iedereen is anders en juist de verschillen in mensen helpen ons nog beter om onze maatschappelijke opgave te vervullen. Daarom zijn we benieuwd naar wie jíj bent en zien wij jouw sollicitatie heel graag tegemoet.

 • Salaris­niveau schaal 14
 • Maand­salaris Min €5.126 Max. €7.493 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur Tijdelijk voor twee jaar met optie tot verlenging met één jaar.
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • Een referentiecheck kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Het CIBG heeft ook een vestiging in Heerlen. Je bent indien nodig bereid om ook deze vestiging te bezoeken.
 • Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Ben je al in vaste dienst van het rijk, dan heeft detachering de voorkeur.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Bedrijfsvoering faciliteert en spiegelt directie en management zodat we continuïteit houden op onze primaire taak en aangehaakt blijven op relevante (externe) ontwikkelingen. Door de sterke groei van onze organisatie dienen we steeds weer scherp te blijven op onze doelen, is focus van belang evenals aandacht voor onze AO-IC en alles wat ons helpt om onze taken zo doelmatig mogelijk uit te voeren. De vraag ‘wat gaat goed, wat kan beter’ houdt ons elke dag weer bezig en helpt ons om de organisatie voortdurend te verbeteren en verder te professionaliseren. Het omvangrijke projectportfolio (met stevige I-component) doet ons beseffen hoe divers onze organisatie is en dat je je eigenlijk geen dag hoeft te vervelen. Bedrijfsvoering pakt haar rol in een organisatie die werkt vanuit het principe van integrale management verantwoordelijkheid. Dat vraagt om ‘Business understanding’. We weten wat er binnen de organisatie speelt qua dienstverlening, knelpunten, uitdagingen en proberen hier optimaal in te faciliteren.

De directie Bedrijfsvoering bestaat nu nog uit de clusters Control, Inkoop en Contractmanagement, Financiële Administratie en Facilitair en het team HRM en Managementondersteuning. Het cluster Control bestaat uit een deskundig, informeel en divers team van Business Controllers, een Project Controller en een Concern Controller. De Business Controllers zijn gekoppeld aan de directies Operationele Zaken, Informatiemanagement en Bedrijfsvoering. Hiernaast beschikken we over een Concern controller en een projectcontroller. De Concern Controller houdt zicht op het gehele concern en is Business Partner van de Directeur Bedrijfsvoering.

Relevant is dat de organisatie steeds complexer wordt en haar organisatiestructuur hierin ziet mee veranderen. Het I-domein is voortdurend aan veranderingen onderhevig en de niet-primaire procesactiviteiten nemen toe door scherpere eisen op het gebied van informatiebeveiliging, privacy en compliance. Dit doet iets met onze kosten hetgeen vraagt om voortdurend inzicht en overzicht, directie breed. De directie Bedrijfsvoering draagt er mede toe bij dat het CIBG een goed georganiseerde en relevante speler in de markt blijft.

We streven naar een inclusief en divers team zowel wat betreft (culturele) achtergrond als persoonlijke opvattingen en levensstijl.

CIBG

Het CIBG is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en biedt burgers, professionals en organisaties transparante en betrouwbare data en informatie in zorg en welzijn. We richten ons primair op het beleidsterrein van VWS, maar werken ook voor andere ministeries.

Wie is wie, wie kan wat en wie mag wat? Het CIBG geeft inzicht. Dit doen we onder andere via registers en knooppunten. We zorgen ervoor dat burgers, professionals en organisaties zo veel mogelijk zelf kunnen regelen wanneer zij onze data en informatie nodig hebben of zelf gegevens bij ons willen aanleveren. Onze gegevens zijn juist, actueel, veilig en beschermd en zeven dagen per week 24 uur toegankelijk. Kijk voor meer informatie over onze producten en diensten op www.cibg.nl.

Onze opdrachtgevers kunnen erop rekenen dat wij hun wensen vertalen in een klantgericht systeem. Wij bieden integrale dienstverlening. Dat betekent dat we niet alleen een beleidsvraag in een uitvoeringsproject vertalen, maar daarbij ook juridisch advies en communicatieadvies leveren, het klantcontact verzorgen en de ervaringen en vragen van onze klanten analyseren en delen met onze opdrachtgevers. Zo zijn wij de verbindende schakel tussen overheid en samenleving.

Onze medewerkers zijn ons kapitaal. Zij vervullen een cruciale rol in onze dienstverlening in zorg en welzijn naar opdrachtgevers en gebruikers. Het CIBG werkt graag met professionele medewerkers. Als werkgever zorgt het CIBG voor een uitdagende, plezierige en gezonde werkomgeving. Kijk voor meer informatie over ons op CIBG - Werken voor Nederland.

Het CIBG is een werkgever voor mensen die zich thuis voelen in een flexibele en uitdagende organisatie. ‘Diversiteit en inclusie’ is een van onze speerpunten! We streven naar een inclusieve cultuur waarin we diversiteit omarmen. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt – niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Wij waarderen de diversiteit van onze mensen, in (culturele) achtergronden en aandachtsgebieden. Simpelweg omdat het tot de mooiste oplossingen leidt. Wij vinden iedereen uniek en waarderen een ieders mening en inbreng; dit zie je in alles wat we doen en zo ook in hoe we met elkaar samenwerken. Vanuit dit perspectief nodigen we dan ook heel graag iedereen die zich hiertoe aangesproken voelt uit om bij ons te solliciteren.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer R.A. Hester, directeur Bedrijfsvoering

06-15035212

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw E. Duijkers

06-25695264

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Transitiemanager/afdelingshoofd Financiën & Inkoop

CIBG
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 9 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Businesscontroller

CIBG
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior software-architect

CIBG
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 1 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon