Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent
 • Stand­plaats Den Helder
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €2.682 - €4.253
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Niveau HBO bachelor
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 2 maart Nog 14 dagen
 • Vacaturenummer 538150
 • Plaatsingsdatum 11 februari 2020
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de sectie IT-Toepassingen van de afdeling GIT & INFRA.

1) Draagt zorg voor de kwaliteit en kwantiteit van de medewerkers uit de unit, door:

 • op te treden als leidinggevende van de medewerkers binnen zijn unit;
 • het begeleiden van de medewerkers van de unit in hun functioneren door het houden van functie-introductie, functionering- en beoordelingsgesprekken;
 • het begeleiden bij eventuele rechtspositionele consequenties van positieve dan wel negatieve beoordelingen;
 • tijdig publiceren van vacante functies, werven, selecteren en introduceren van nieuwe medewerkers;
 • het coachen en stimuleren van medewerkers in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling;
 • het voeren van coaching gesprekken;
 • begeleiden van medewerkers bij het maken van individuele opleidingsplannen;
 • het ondersteunen van medewerkers bij het opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan;
 • het opstellen, afstemmen en uitvoeren van een capaciteitsplan, opleidingsplan en verbeterplan voor de unit;
 • het initiëren en-/of participeren in overlegvormen die tot doel hebben het verbeteren van de professionaliteit van de unit;
 • het vorm geven aan kennis- en competentiemanagement binnen de unit;
 • het participeren in kennis- en competentiesecties binnen GIT&INFRA;
 • het begeleiden van re-integratietrajecten binnen de unit;
 • zichtbaar preventief en actief te sturen op het voorkomen van uitval of verzuim;
 • het opstarten en uitvoeren van verzuimbegeleiding bij langdurig zieken;
 • het begeleiden van outplacement trajecten van medewerkers;
 • het uitvoeren van richtlijnen en werkafspraken;
 • het zorg dragen voor een evenwichtige taakverdeling tussen de medewerkers en het zorg te dragen voor de beschikbaarheid van (hulp)middelen voor medewerkers die benodigd zijn om de werkzaamheden uit te kunnen voeren;
 • het zorg dragen voor de inrichting vaneen overlegstructuur, informatie-uitwisseling en informatieverstrekking binnen de unit;
 • het verzorgen van appreciaties als toelichting op de resultaten van personele KPI's.

2) Wijst opdrachten toe aan zijn/haar medewerkers (allocatiemanagement), door:

 • het, in overleg met de planners en de sectiehoofd, vaststellen van de omvang en de kwaliteit van de benodigde capaciteit aan medewerkers binnen de unit;
 • het afstemmen met de planners en de sectiehoofd over en het sturen op een structurele aansluiting tussen vraag en aanbod van kennis, kunde en gedrag, rekening houdend met de technologische ontwikkelingen;
 • het periodiek overleggen met productverantwoordelijken en/of projectleiders/managers over het functioneren van de toegewezen medewerkers en het zo nodig bijsturen of opnieuw aantrekken en toewijzen van medewerkers;
 • Het periodiek overleggen met procesverantwoordelijken over de werking en verbetering van de processtappen die worden uitgevoerd door de medewerkers binnen zijn/haar unit;
 • het, in overleg met de planner, inhuren van personele capaciteit bij andere JIVC onderdelen of externe bedrijven (via de inhuurdesk);
 • het periodiek afstemmen van vraag en aanbod met andere units om te komen tot een optimale inzet van de personele capaciteit;
 • het bewaken van en sturen op een optimale inzet van de medewerkers;
 • het inzichtelijk maken en houden van de beschikbare capaciteit.

3) Draagt bij aan de ontwikkeling van de sectie, door:

 • het participeren in unit-overstijgende overlegvormen;
 • het bijdragen aan het operationaliseren van geldend beleid binnen de sectie;
 • het adviseren van de sectiehoofd, met een specifieke verantwoordelijkheid voor de HR processen;
 • het doen van voorstellen voor het optimaliseren van het functioneren van de sectie;
 • het leveren van bijdragen aan rapportages, bedrijfsplannen en unit-overstijgende activiteiten.

4) Is verantwoordelijk voor de prestaties van zijn/haar unit:

 • draagt zorg voor een marktconforme productiviteit van elke medewerker binnen zijn/haar unit;
 • organiseert, controleert en stuurt bij op realisatie van de vereiste kwaliteitsnormen;
 • borgt een tijdige uitvoer en administratieve afhandeling van de werkopdrachten;
 • garandeert een veilige werkomgeving;
 • draagt uit, organiseert en controleert dat medewerkers binnen zijn/haar unit integer handelen op zowel zakelijk als sociaal gebied.

Functie-eisen

OPLEIDINGSEISEN:
HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur afgeronde opleiding in de richting van Bedrijfskunde dan wel Informatica of Personeelsmanagement of een vergelijkbare combinatie van opleiding en ervaring, zo nodig toetsbaar in een assessment.

Ervaringseisen:

 • Ervaring in een leidinggevende functie binnen een ICT omgeving.
 • Ervaring met procesgericht werken binnen een ICT omgeving.
 • Ervaring in het toewijzen aan en overdragen van werkopdrachten aan medewerkers.

FUNCTIE-EISEN:

Kennis van personeelsmanagement en in het bijzonder van de binnen Defensie gehanteerde HR processen voor het begeleiden, ontwikkelen en inzetten van medewerkers;

 • Kennis hebben van (de toepassing) van het DMO besturingsmodel en toepassing binnen JIVC en GIT&INFRA in het bijzonder;
 • Kennis van de omgeving waarin JIVC en de eigen unit zich bevinden;
 • Kennis van en inzicht in de technologie die binnen de unit wordt toegepast;
 • Kennis van en inzicht in de werkzaamheden die binnen de secties en de units van GIT&INFRA worden uitgevoerd;
 • Inzicht in de samenhang tussen de verschillende disciplines binnen de sectie;
 • Inzicht in bedrijfskunde en informatie technologie;
 • Vaardigheid in het coachen, begeleiden en ontwikkelen van medewerkers en in het oplossen van problemen, van personele en persoonlijke aard.
 • Vaardigheid in het adviseren van planners en procesverantwoordelijken.

Competenties:

 • Communiceren
 • Plannen en organiseren
 • Ontwikkelen medewerkers
 • Mensgericht
 • Verantwoordelijk
 • Initiatief
 • Samenwerken
 • Je handelt zowel op zakelijk als sociaal gebied integer;
 • Je hanteert een transparante en voorspelbare stijl van leidinggeven;
 • Je dient maximale affiniteit te hebben met het ICT-vakgebied.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 10
 • Salaris­omschrijving

  Het salaris is gebaseerd op een 38-urige werkweek.

 • Maand­salaris Min €2.682 Max. €4.253 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Contract­duur 2 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 38
 • Maximaal aantal uren per week 38

Overige arbeids­voorwaarden

Als je kiest voor een baan bij Defensie, dan kies je voor maatschappelijk relevant werk. Je draagt echt iets bij aan een veilig Nederland.

Wie van uitdagende opdrachten in een dynamische omgeving houdt, is bij Defensie aan het juiste adres. Wij geven je het vertrouwen en de vrijheid om zelfstandig te werken. Er is ruimte voor eigen inbreng, zo draag je bij aan de verdere professionalisering van onze organisatie.

Defensie hecht daarnaast sterk aan persoonlijke groei en kent goede studiefaciliteiten, hierdoor sta je nooit stil. Je krijgt alle ruimte om jezelf te ontwikkelen en door te groeien.

Buiten het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,3%, de zogeheten dertiende maand.  Daarnaast ontvangen burgermedewerkers maandelijks een bruto tegemoetkoming voor de ziektekostenverzekering.

Hoe leuk het werken bij Defensie ook is, wij vinden het ook belangrijk dat je dit met jouw privéleven kunt combineren. Diverse verlofregelingen (bijvoorbeeld 75% betaald ouderschapsverlof) en flexibele werktijden dragen bij aan een goede balans. En als dat niet genoeg is, dan is het ook nog mogelijk je werktijd (tijdelijk) enkele uren per week te verkorten en extra verlofuren en/of ADV-uren op te bouwen.

Naast een pensioenregeling bij het ABP ontvang je maandelijks een vergoeding woon-werkverkeer of kun je onder gunstige voorwaarden kiezen voor een OV-abonnement met onbeperkt reizen door heel Nederland.

Bijzonderheden

Deze vacature is zowel in- als extern opengesteld. Bij geschiktheid hebben interne kandidaten de voorkeur.

Een veiligheidsonderzoek en referentiecheck maken onderdeel uit van de selectieprocedure.

Voorwaarden aanstelling burger: Een Nederlandse nationaliteit of een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA). Dit is een vergunning die vreemdelingen van buiten de EU, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland het recht geeft om in Nederland te verblijven en te werken voor een periode langer dan drie maanden (Een vergunning is niet nodig voor werknemers uit landen van de Europese Economische Ruimte (EER) en uit Zwitserland. Voor deze landen geldt een vrij verkeer van werknemers).

De medewerker is bereid om de eed of belofte af te leggen.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De werkzaamheden worden verricht binnen de Defensie Materieel Organisatie (DMO) van het Ministerie van Defensie. Het Ministerie van Defensie is een operationele organisatie met als hoofdtaken de bescherming van het eigen en bondgenootschappelijk grondgebied, de bevordering van de internationale rechtsorde en de ondersteuning van civiele autoriteiten bij rechtshandhaving, rampenbestrijding en humanitaire hulp. Ten behoeve van deze taken stelt Defensie militaire eenheden gereed en zet deze in nationaal en internationaal verband in.

Het Joint Informatievoorziening Commando (JIVC) maakt onderdeel uit van de Defensie Materieel Organisatie (DMO). Het JIVC is leverancier van IT-producten en diensten voor Defensie, zowel voor operationele, bestuurlijke als ondersteunende processen. Het JIVC is tevens het kenniscentrum voor vorming van IT beleid en bedrijfsvoering en geeft (dwingende) adviezen aan beleidsmakers, opdrachtgevers en klanten. Het JIVC levert in het dienstenpakket onder meer integraal werkplekbeheer inclusief gebruikersondersteuning, het onderhoud en beheer van zowel netwerken als bedrijfssystemen, internet- en intranetdiensten en de ontwikkeling van specifieke applicaties. Het JIVC draagt zo bij aan realistische en haalbare IT behoeftes en opdrachten. Het JIVC is een omvangrijke uitvoeringsorganisatie met een omvang van circa 2900 vte’n met regionale vestigingsplaatsen.

Ministerie van Defensie/DMO

Het Ministerie van Defensie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).
Defensie vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen. Defensie heeft circa 50.000 medewerkers en is daarmee één van de grotere werkgevers van Nederland.

Ministerie van Defensie/DMO

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer A.J. Bruil, Plv. Clusterhoofd

06-53750174

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

De heer R.J. Edelaar, P&O Adviseur

06-13322108

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Informatiemanager Maritieme IT

Ministerie van Defensie/DMO
 • Stand­plaats Den Helder
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 2 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Netwerk Specialist

Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie
 • Stand­plaats Soesterberg
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 2 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functioneel beheer / Business Information Manager

Ministerie van Defensie/DMO
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 24 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon