• Zoetermeer  -  route
  • Universitair Master
  • 32 - 36 uur
  • schaal 15
    €6.640 - €9.310 (bruto)
  • Personeel en organisatie, Orde / vrede / veiligheid
  • Solliciteer voor 12 augustus 2024
  • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: 2024/335, Plaatsingsdatum: 11 juli 2024

Heb jij talent om een team te inspireren en motiveren en beschik jij daarnaast over een heel goede politieke-bestuurlijke antenne en heb je ervaring in het veiligheidsdomein? Dan is de AIVD op zoek naar jou! De AIVD is op zoek naar een unithoofd Centrale Staf met een scherp oog voor strategie, samenwerking en organisatieontwikkeling. Deze vacature biedt een unieke kans om jouw steentje bij te dragen aan de vrijheid en veiligheid in ons land.

De Centrale Staf binnen de AIVD bestaat uit acht afdelingen met elk een gedreven afdelingshoofd. Het betreft de afdelingen Juridische Zaken, BVA, Organisatiestrategie en Besturing, Control, Communicatie en Exploitatie, Strategie en Bestuurlijke Ondersteuning, Wetgeving, Beleid en Zorgplicht en Bureau MT en Documentatie. Gezamenlijk zorgen deze afdelingen voor een adequate advisering en ondersteuning van het MT.
De Centrale Staf schept de condities voor het vormen en uitvoeren van visie en strategie en kan tevens schakelen naar wat er dagelijks nodig is. Om dit te realiseren is de unit onder andere verantwoordelijk voor het opstellen van kaders en beleid. Ook is samenwerking voor de Centrale Staf een sleutelwoord. Dit geldt binnen de interne organisatie, maar ook zeker met de counterpart van de MIVD en de overige samenwerkingspartners binnen het veiligheidsdomein.

Als unithoofd ben je verantwoordelijk voor de aansturing van het team van afdelingshoofden van bovengenoemde afdelingen. Jouw brede leidinggevende ervaring, veerkracht, empathisch vermogen en visie op organisatieontwikkeling zijn hierbij erg belangrijk. Het leidinggeven aan dit team in combinatie met het verder vormgeven van de ingezette interne doorontwikkeling is een belangrijk onderdeel van de functie van unithoofd. De Centrale Staf houdt zich met veel uiteenlopende onderwerpen bezig, waarbij jij het overzicht hebt en kan zorgen voor de benodigde samenhang tussen al die onderwerpen om de organisatie zo efficiënt mogelijk verder te brengen. Hierbij is het ook heel belangrijk dat je in staat bent om prioriteiten te stellen. Daarbij werk je nauw samen met de directiestaven en zijn jullie gezamenlijk verantwoordelijk voor de implementatie van de visie op de staven. Ook heb je als unithoofd een brede verantwoordelijkheid om samen met het MT en de andere unithoofden de strategische doelen van de organisatie te realiseren.

Als unithoofd van de Centrale Staf ben je naast leidinggevende ook eerste aanspreekpunt voor het MT en de afdeling Openbare Orde, Inlichtingen en Veiligheid (OIV) van het Ministerie van BZK. Dit maakt dat het belangrijk is dat je als unithoofd snel kan schakelen. Je adviseert het MT over gevoelige politiek-bestuurlijke kwesties die raken aan alle overkoepelende beleidsterreinen van de AIVD. Je neemt hierin van nature een coördinerende rol, treedt doortastend op en weet de belangen interne en externe te verbinden.

De gesprekken voor deze functie vinden plaats op 23 augustus. Mocht je op gesprek worden uitgenodigd, vragen we jou om rekening te houden met die datum.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Centrale staf ondersteunt het management van de AIVD met advies, diensten en door het zichtbaar maken van de toegevoegde waarde van het werk bij politiek, bestuur en maatschappij.

AIVD

De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) beschermt de democratie tegen nationale en internationale dreigingen, zodat we in vrijheid kunnen leven. Als je bij de AIVD werkt ben je verbindend, wendbaar, gewetensvol en moedig. Bij de AIVD doe je werk dat er toe doet: elke minuut van de dag.

We waken, vaak onzichtbaar, over Nederland en zijn bevolking. We doen daarvoor onderzoek in binnen- en buitenland. De AIVD doet wat nodig is om te voorkomen dat staten, organisaties of personen onze rechtsstaat tegenwerken, ondergraven of aanvallen. Ons werk doen we niet alleen. De AIVD heeft zijn eigen rol in het netwerk van overheidsorganisaties die de veiligheid van Nederland beschermen.

De AIVD is onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De taken van de AIVD zijn vastgelegd in de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv 2017).

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Wervingsbureau (op werkdagen vanaf 08:00 tot 15:30 uur) 079 320 53 73

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Wervingsbureau (op werkdagen tussen 8:00 uur - 15:30 uur) 079 320 53 73

Solliciteren?

AIVD nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon