Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Unithoofd Operatie

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.797 - €7.046
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT, Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 17 augustus Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer BD20/NCSC/200019
 • Plaatsingsdatum 27 juli 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) heeft een missie: de Nederlandse samenleving weerbaarder maken in het digitale domein. Dit doen wij onder andere door het geven van (maatwerk)adviezen aan Rijksoverheden en vitale infrastructuren. Dit doen wij niet alleen, maar in nauwe samenwerking met bedrijfsleven, overheid en wetenschap. Het NCSC werkt onder opdrachtgeverschap van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en onder eigenaarschap van de Secretaris Generaal (SG) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (MinJenV). Ben jij een manager met uitstekende leidinggevende kwaliteiten die zich onder alle omstandigheden staande houdt, die kennis heeft en zich prettig voelt in het complexe speelveld cybersecurity? Dan ben jij wellicht de gewenste versterking van ons (management)team!

Als Unithoofd ben je integraal verantwoordelijk voor het effectief functioneren van de Unit Operatie. De Unit Operatie bestaat uit verschillende teams: Het Fusion Center, het team Incident Response & Technisch Onderzoek, het team Cyber Threat Intelligence en het team Crisispreparatie. Elk team wordt geleid door één of meer coördinatoren. De teams hebben eigen taken, maar werken ook nauw samen met elkaar en andere units van het NCSC. Het Hoofd Fusion Center is tevens plaatsvervangend Unithoofd, die hiervoor ook over de gedelegeerde managementbevoegdheden beschikt.

Onder eindverantwoordelijkheid van de Directeur NCSC werk je samen met de overige MT-leden aan de realisatie van de beleids- en bedrijfsvoeringsdoelstellingen voor het NCSC, die met de opdrachtgever en eigenaar zijn overeengekomen. Dit doe je door gezamenlijk te sturen op een efficiënte en effectieve inzet van mensen en middelen, rekening houdend met de vigerende wet- en regelgeving en binnen het vastgestelde financiële kader. Jij bent daarbij primair verantwoordelijk voor de dagelijkse operatie van het NCSC, en de doelstellingen die direct daaraan zijn gerelateerd.

Het NCSC is steeds in ontwikkeling en kent een sterk veranderlijke omgeving. Dat betekent dat van je verwacht wordt een bijdrage te leveren aan het doorontwikkelen en continu meebewegen van (producten en diensten van) de organisatie - natuurlijk primair voor je eigen unit en verantwoordelijkheidsgebieden, maar daarnaast ook met de andere MT leden voor de gehele organisatie.

Je staat hiervoor met twee benen in de organisatie. Je kent de processen, de producten en de diensten van het NCSC, en bent steeds op zoek naar verbetering ervan. Je doet dit steeds in nauwe afstemming met de verantwoordelijke manager, coördinator of medewerker. Je kent dan ook de mensen en weet steeds een goede balans te vinden tussen mensgerichtheid en resultaatgerichtheid.

Binnen de operatie van het NCSC vervul je een escalatiefunctie. Dit wil zeggen dat je in voorkomend geval de gemandateerde bevoegdheid hebt om een besluit te nemen bij complexe en acute vraagstukken op het gebied van digitale veiligheid. Veelal gaat het hierbij om situaties met een grote bestuurlijke, maatschappelijke of juridische impact. Je bent dan ook stressbestendig, besluitvaardig, maar ook bestuurlijk sensitief en in staat om onder alle omstandigheden het overzicht te bewaren.

Indien er sprake is van een nationale digitale crisis vervullen medewerkers van het NCSC een prominente een rol in de nationale crisisstructuur. Jij komt daarbij in aanmerking voor de rol van voorzitter van het crisisteam. Jij zorgt onder andere voor afstemming met partners in het veiligheidsdomein, zowel publiek als privaat. Je bent dan ook goed in het aangaan van functionele relaties en het onderhouden ervan.
Profiel

Je bent een manager met ruime leidinggevende ervaring die energie krijgt van team- en, organisatieontwikkeling, het behalen van resultaten en het bijdragen aan NCSC-brede strategische vraagstukken. Je beschikt over goede contactuele en sociale eigenschappen, je hebt een scherp oog voor de mensen binnen de organisatie en ook voor hun ontwikkeling. Jouw stijl van leidinggeven kenmerkt zich door het sturen op het ‘wat’ en ‘waarom’, waarbij je de professionals voldoende ruimte geeft voor het ‘hoe’. Je bent integer, betrouwbaar en een voorbeeld in houding en gedrag. Waar nodig coach, motiveer en stimuleer je medewerkers bij hun persoonlijke en/of professionele ontwikkeling ofwel help je de coördinatoren dit binnen het eigen team te doen. Uiteraard ben je ook in staat om medewerkers op een respectvolle manier aan te spreken op hun functioneren, en stel je het aan de orde wanneer prestaties of gedrag niet aan de gestelde functie-eisen voldoen.

Je bent bekend met werken in een omgeving waarbij discretie en omgaan met vertrouwelijke informatie extra aandacht geniet. Je beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift is uitstekend. Je bent een echte verbinder die oog heeft voor verschillende belangen en uitgangspunten, en weet deze als geen ander samen te brengen. Door je goed ontwikkelde gevoel voor de bestuurlijke context, herken je verschillende belangen en ben je in staat deze samen te brengen.

Je bent communicatief sterk en kunt je inhoudelijke kennis uitstekend vertalen naar (het niveau van) de ontvanger. Je kunt ermee richting geven aan medewerkers, onderbouwing geven aan besluitvorming door het Management Team en input leveren voor (de ontwikkeling van) strategische- en beleidsdoelstellingen. Je vindt dan ook eenvoudig aansluiting bij medewerkers, managers en bestuurders.

Je bent stressbestendig en weet daarom ook bij een veelheid aan teken en onder tijdsdruk steeds het overzicht te bewaren. Je blijft dan in staat om een goede afweging te maken tussen de personele, operationele, juridische en bestuurlijke belangen. Daarbij hou je steeds het groter belang voor ogen en kijk je verder dan alleen het belang van de eigen Unit of je individuele verantwoordelijkheid. In woord en gedrag straal je onder alle omstandigheden rust, respect en vertrouwen uit.

Functie-eisen

 • Je beschikt over een academisch werk- en denkniveau.
 • Je bent een manager met uitstekende leidinggevende kwaliteiten die goed bekend is met de aansturing van een rijke schakering aan (hoog opgeleide) professionals en leidinggevenden.
 • Je hebt ervaring met het leidinggeven in dynamische, veranderlijke omgevingen.
 • Je beschikt over gedegen kennis van cybersecurity en je hebt een visie op de actuele en toekomstige ontwikkelingen binnen het cybersecuritydomein.
 • Je hebt bij voorkeur brede kennis van dan wel affiniteit met de technische, beleidsmatige en maatschappelijke aspecten van cybersecurity en aanpalende vakgebieden zoals ICT- en informatiemanagement, vanuit sociaal-cultureel, juridisch en economisch perspectief.
 • Je hebt een goed gevoel voor politiek bestuurlijke verhoudingen en ervaring met het managen van ingewikkelde processen in een complex krachtenveld binnen de rijksoverheid.
 • Je bent in staat om mensen bij elkaar te brengen en verbinding te realiseren zowel intern als extern, met verschillende uiteenlopende belangen, werkwijzen en gewoontes.
 • Je bent in staat om netwerken te bouwen en onderhouden, en je bent in staat de organisatie te vertegenwoordigen in het (inter-) departementale speelveld.
 • Je bent in staat te opereren in zowel een technische als een politiek/bestuurlijke context.
 • Je bent sterk in mondelinge en schriftelijke communicatie (Nederlands en Engels).

Competenties

 • Samenwerken
 • Inspireren
 • Delegeren
 • Netwerken
 • Durf
 • Mensgericht
 • Omgevingsgericht

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 14
 • Maand­salaris Min €4.797 Max. €7.046 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Solliciteren? Nadat je via de sollicitatiebutton hebt gereageerd kun je jouw cv en motivatie als word of pdf-bestand uploaden.

Tijdens opschaling of crises is het mogelijk dat je ook buiten kantoortijden moet werken.

Het toetsen van de integriteit van onze nieuwe collega’s is voor het Nationaal Cyber Security Centrum van groot belang. Om die reden maakt een veiligheidsonderzoek op niveau A deel uit van het sollicitatieproces. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst en neemt minimaal acht weken in beslag. Meer informatie over het onderzoek vind je op https://www.aivd.nl/onderwerpen/veiligheidsonderzoeken.

Een assessment en/of vaardigheidstest kan deel uitmaken van het sollicitatieproces, net als het opvragen van referenties en het inzetten van een (online) screening.

Indien je in de periode van de gesprekken met vakantie bent, verzoeken wij je om dit op voorhand in je sollicitatiebrief kenbaar te maken.

Vanwege de vakantieperiode is deze werving zowel in- als extern opengesteld. Hierbij is ons beleid dat interne kandidaten over een voorrangspositie in het selectieproces beschikken.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) helpt de weerbaarheid van de Nederlandse samenleving in het digitale domein verbeteren. Dat doen we via samenwerkingen tussen bedrijfsleven, overheid en wetenschap. Het NCSC ondersteunt de Rijksoverheid en organisaties met een vitale functie met expertise en advies, response op dreigingen en het versterken van de crisisbeheersing. Daarnaast voorzien we burgers, overheid en bedrijfsleven van informatie en advies voor bewustwording en preventie. NCSC is daarmee het centrale meld- en informatiepunt voor ICT-dreigingen en -veiligheidsincidenten.

Het NCSC kenmerkt zich door de talentvolle, ambitieuze en betrokken mensen die er werken. Zij zetten zich dagelijks 24/7 in om Nederland digitaal veiliger te maken. Werken in het hart van ‘cybersecurity Nederland’ is zeer dynamisch en uitdagend. Serieuze werkzaamheden worden dan ook regelmatig afgewisseld met informele koffiemomenten en borrels. De hoge mate van nieuwsgierigheid, professionaliteit, betrokkenheid en collegialiteit is kenmerkend voor het DNA van een NCSC'er. Kritisch op de inhoud en zeer bewust van de impact van het werk dat we doen! Dat is wat ons verbindt! Successen worden gedeeld en bescheiden gevierd. Dat maakt werken bij het NCSC naast zeer waardevol ook nog eens erg leuk! Welkom bij TeamNCSC.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC)

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Het bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld over veiligheid op straat, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid en rampenbestrijding. We houden ons bezig met de nationale politie, crisisbeheersing en terrorismebestrijding. De ministers en staatssecretaris worden ondersteund bij hun parlementaire werk. Internationale ontwikkelingen worden gevolgd en beïnvloed. Onze meer dan 2000 medewerkers hebben uiteenlopende opleidingsachtergronden, zijn deskundig en maatschappelijk betrokken. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het Bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Martijn aan de Wiel, Adviseur Werving en Selectie

06-41375245

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Martijn aan de Wiel, Adviseur Werving en Selectie

06-41375245

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Secretaris Digital Trust Center

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, directoraat-generaal Bedrijfsleven en Innovatie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 4 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Adviseur Huisvesting en Facilities

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Bestuursdepartement
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 19 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior juridisch adviseur mensenrechten

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Bestuursdepartement
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 17 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon