Unitmanager Opleidingsinstituut DJI

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 4
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.281 - €6.419
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Universitair oude stijl, Universitair Master
 • Vakgebied Onderwijs / opleiding
 • Reageren voor 16 mei Nog 6 dagen
 • Vacaturenummer 9626
 • Plaatsingsdatum 29 april 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Ben jij een ervaren manager die energie krijgt van het aansturen van en samenwerken met gemotiveerde en ervaren collega’s en het leuk vindt om ook de bedrijfsmatige kant van het leidinggeven professioneel op te pakken? Iemand die op zijn best is in een dynamische omgeving waarin je met je team opleidingen en trainingen ontwikkelt voor de afnemers van het Opleidingsinstituut DJI? Iemand die enthousiast wordt van het bijdragen aan de bijzondere en maatschappelijke taak van DJI door het DJI personeel op te leiden en in staat te stellen hun werk te doen? Haal jij graag het beste uit je team en krijg je energie van intensieve samenwerking om goede resultaten te behalen? Solliciteer dan op de functie van Unitmanager bij het Opleidingsinstituut DJI!

Het Opleidingsinstituut DJI zoekt vier nieuwe Unitmanagers.

Als Unitmanager bij het Opleidingsinstituut DJI (OI) ben je verantwoordelijk voor de aansturing van één van de vier kernunits waarin de opleidingen van het OI worden ontwikkeld, gedoceerd, gepland en ondersteund. Je stuurt de medewerkers in de unit aan – de trainers en docenten, de adviseurs, planners en accountmanagers- en bent verantwoordelijk voor het aanbod van de unit en de kwaliteit daarvan, en de verantwoording over het resultaat, ook financieel. Je maakt samen met je collega’s in de unit, en in samenwerking met andere collega’s binnen het OI, waaronder je collega unitmanagers, en de adviseurs curriculumontwikkeling en –onderhoud, de vertaalslag van de competenties die de medewerkers van DJI in hun werk nodig hebben naar opleidingen en eindtermen. Daarbij wordt ingezet op integratie van innovatieve leervormen, bijvoorbeeld e-learning, serious gaming, oplossingsgerichte coaching. Je bent verantwoordelijk voor het leveren van een actueel, passend en kwalitatief goed opleidingsaanbod. Daarnaast is het van belang dat vragen van klanten tijdig en adequaat, soms met trainingen op maat als dat nodig is, worden opgepakt.

Het OI identificeert de majeure thema’s van DJI als detentiespecialist. Samen met je team zorg jij ervoor dat deze thema’s volgens de laatste stand van zaken in de wetenschap en praktijk worden uitgewerkt. Deze kennis wordt vervolgens ontsloten voor DJI met als doel een bijdrage te leveren aan het vakmanschap van de medewerkers van DJI. Jij levert met jouw team daar een substantiële bijdrage aan. Je bent verantwoordelijk voor ongeveer 15 medewerkers van het OI, en stuurt daarnaast ook de inzet van ZZP-ers aan waar die bijdragen aan de opleidingen die vanuit jouw unit worden ontwikkeld en gedoceerd. Je bent in staat om autonoom leiderschap te tonen en aan te sluiten bij de bredere OI organisatie en strategie, en een professioneel manager te zijn die stuurt op resultaat en verantwoordelijkheden, maar ook aan de medewerkers de professionele ruimte geeft die zij nodig hebben om optimaal te functioneren en innovatief te zijn.

Samen met je collega unitmanagers en het hoofd Opleidingen/plv Directeur, aan wie je verantwoording aflegt, en uiteraard de collega’s die in de units werken, vorm je in feite de kern van het OI. Je vindt het dan ook vanzelfsprekend om een bijdrage te leveren aan het gehele OI en verder te kijken dan alleen de unit waar jij leiding aangeeft als de omstandigheden dit vragen. Je hebt hart voor de zaak en staat midden in de organisatie. Het wordt dan ook verwacht dat je zowel een mensgerichte als een resultaatgerichte manager bent, die empathisch is, zich kan inleven in anderen en kan schakelen in stijlen van communicatie, maar die tegelijkertijd niet bang is om beslissingen te nemen en tegengas te geven wanneer het werk dit vereist.

 

Functie-eisen

Dit ben jij
Je bent een ervaren manager die energie krijgt van het aansturen van en samenwerken met gemotiveerde en ervaren collega’s en vindt het leuk om ook de bedrijfsmatige kant van het leidinggeven professioneel op te pakken. In een dynamische omgeving waarin je met je team opleidingen en trainingen ontwikkelt voor de afnemers van het Opleidingsinstituut DJI ben jij op je best. Ook word je enthousiast van het bijdragen aan de bijzondere en maatschappelijke taak van DJI door het DJI-personeel op te leiden en in staat te stellen hun werk te doen. Je haalt graag het beste uit je team en krijgt energie van intensieve samenwerking om goede resultaten te behalen. Je bent zowel een mensgerichte als een resultaatgerichte manager die empathisch is, zich kan inleven in anderen en kan schakelen in stijlen van communicatie. Tegelijkertijd ben je niet bang om beslissingen te nemen en tegengas te geven als het werk daarom vraagt.

Dit neem je mee

 • Je hebt academisch niveau, liefst met een passende theoretische of praktische achtergrond, bijvoorbeeld onderwijskunde, gedragskunde of criminologie.
 • Je hebt (formele) ervaring met leidinggeven in een complexe uitvoeringsorganisatie en je weet een groep professionals te motiveren en inspireren.
 • Je kunt sturen op prestaties en resultaten, het taakzelfstandig vermogen van medewerkers stimuleren, hen aanspreken op hun verantwoordelijkheid en aanzetten tot vernieuwing en verbetering.
 • Je hebt financieel en organisatorisch inzicht en kunt op KPI’s verantwoording afleggen en bijdragen aan de planning-en-controlcyclus binnen het OI.
 • Je hebt kennis van en ervaring met de setting en ontwikkeling van opleidingen in de private en/of publieke sector, met vergelijkbare doelgroepen.
 • Je biedt de professionals in de organisatie ruimte voor initiatief en innovatie, binnen heldere kaders en structuur.
 • Je bent in- en extern goed in staat om mensen met verschillende uiteenlopende belangen, werkwijzen en gewoontes bij elkaar te brengen en verbinding te leggen.
 • Je communiceert op een open en soepele wijze met in- en externe partijen, wint snel het vertrouwen en kunt schakelen op alle niveaus.
 • Je bent goed in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van wijzigingen, onder andere in doelstellingen, nieuwe ideeën en concepten, vaak met een multidisciplinaire oriëntatie.
 • Je bent vaardig in het tot stand brengen van producten en in het vormgeven en implementeren van processen.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.281 Max. €6.419 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Ben je in dienst van het Rijk en heb je een aanwijzing als Van-Werk-Naar-Werk- of (medisch) herplaatsingskandidaat? Voeg dan een voordracht van je leidinggevende of trajectmanager en een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie.
 • Om je sollicitatie in behandeling te kunnen nemen, ontvangen we graag je cv en motivatiebrief.
 • Een assessment maakt deel uit van de sollicitatieprocedure.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het Opleidingsinstituut Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is een specialistisch opleider en kennisinstituut op het gebied van detentie. Met opleidingen en kennisdeling dragen we bij aan het vakmanschap van medewerkers. De expertise van het opleidingsinstituut is onderverdeeld in zes expertisegebieden: veiligheid en crisisbeheersing, beveiliging en weerbaarheid, zorg en begeleiding, integriteit en samenwerking, recht en regelgeving en leidinggeven. Voor alle opleidings- en ontwikkelvraagstukken van rijksorganisaties en de semipublieke sector zijn we gesprekspartner.

Het Opleidingsinstituut DJI is in reorganisatie. Het doel? Het opleidingsinstituut wendbaar en toekomstbestendig maken. Hier werken circa 120 DJI-collega’s en nog eens een paar honderd freelancers in de flexibele schil. De reorganisatie behelst het herinrichten van het instituut, het versterken van de lijnsturing en het formaliseren van zaken die in het organisch verandertraject al in gang zijn gezet. Een van de belangrijkste redenen van reorganisatie is dat het speelveld en de daarbij behorende dienstverlening binnen DJI verandert. Het opleidingsinstituut moet aansluiten bij deze verandering. Naar verwachting verwelkomen we duizenden nieuwe medewerkers. Hier ligt de grootste uitdaging: zorgen dat er voor hen een adequaat opleidingsprogramma klaarstaat.

Daarnaast ontwikkelen we voor het huidige personeel ook permanente educatie. Dat betekent niet alleen het op niveau houden van kennis en vaardigheden, maar ook het aanleren van nieuwe kennis en vaardigheden waar de veranderende DJI-organisatie om vraagt. Dit doen we in nauwe samenwerking met het regulier onderwijs. Innovatie heeft hierin een belangrijke rol. Verder heeft het Opleidingsinstituut het online leren versneld ingevoerd om ook tijdens de COVID-19-pandemie aan haar taakstelling te kunnen voldoen. We staan nu voor de uitdaging om ons voor te bereiden op de toekomst en onze visie op leren en ontwikkelen aan te passen aan de maatschappelijke ontwikkelingen. En de lessen en te identificeren valkuilen van het online leren – zowel die van het Opleidingsinstituut als de ervaringen van andere organisaties - borgen we in een (innovatieve) toekomstvisie en nieuwe manier van werken.

Deze ontwikkelingen hebben grote uitwerking op het instituut en zijn medewerkers. Dankzij een tomeloze inzet en grote betrokkenheid bij het ontwikkelen en uitvoeren van opleidingen lukt het telkens weer om opleidingen tijdig te starten, in overeenstemming met de werkroosters van de afnemers. We anticiperen op de toegenomen vraag, het levenslang leren en het nieuwe onderwijs, zoals de DJI Academy, en hebben ons personeelsbestand al versterkt op de essentiële expertgebieden. De organisatie en de structuur zijn hierbij organisch veranderd en moeten worden geformaliseerd. Het inhoudelijk goed aansluiten op de voor DJI-specifieke detentiegerelateerde deelgebieden is hierbij een belangrijke doelstelling. Zo kan het opleidingsinstituut de DJI-organisatie het meest effectief ondersteunen in het behalen van haar doelstellingen. Hiermee dragen we bij aan de ambities van DJI als detentiespecialist.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw Renske van der Veer, Directeur Opleidingsinstituut DJI

06-86863444

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Shared Service Center DJI, Werving, Selectie & Inzetbaarheid

08807-54321

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Manager Ondersteunende Diensten

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 16 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior beleidsmedewerker / adviseur

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 23 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Afdelingshoofd Strategie en Staf

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 14 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon