Universitair hoofddocent organisatieontwerp en -transformatie

Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando

 • Stand­plaats Breda
 • Contractduur 2 jaar (proeftijdaanstelling)
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €5.907 - €7.769
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Niveau Universitair oude stijl
 • Vakgebied Onderwijs / opleiding
 • Reageren voor 9 februari Nog 11 dagen
 • Vacaturenummer 518477
 • Plaatsingsdatum 19 januari 2023
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

Als universitair hoofddocent organisatieontwerp en -transformatie, dat gerelateerd is aan de leerstoel Militair Management en Organisatie, richt u zich specifiek op samenhangende organisatievraagstukken waarmee de militaire organisatie te maken heeft. U combineert onderzoek met interventievraagstukken in de praktijk van de militaire organisatie en gebruikt de daarbij ontwikkelde inzichten in de ontwikkeling van onderwijs.
Daarnaast richt u zich op een vernieuwende bijdragen aan theorievorming op het gebied van het socio-technisch perspectief op organisaties en vernieuwende praktijken in het militaire werkveld.

 • U heeft een afgeronde academische opleiding (doctoraal of wo-master) binnen het domein waarin het onderwijs verzorgd wordt, inclusief een afgeronde promotie binnen datzelfde domein.
 • U beschikt over aantoonbare didactische bekwaamheid en/of scholing.
 • U bent in het bezit van een Basiskwalificatie Onderwijs, aangevuld met modules op het gebied van het ontwikkelen van wetenschappelijk onderwijs of (het aansturen van) onderwijsvernieuwing.
 • U heeft ruime ervaring met het geven van wetenschappelijk onderwijs.
 • U heeft aantoonbare ervaring met het zelf ontwikkelen van onderwijsmateriaal en/of participatie in onderwijsvernieuwingsprojecten.
 • U heeft ruime onderzoekservaring van hoog niveau, wat blijkt uit een reeks publicaties van erkend gehalte.
 • U heeft kennis van de belangrijkste debatten in de organisatiewetenschappen, in het bijzonder op het gebied van het socio-technische perspectief op organisaties.
 • U heeft ervaring met het initiëren, verwerven en verrichten van integraal onderzoek naar organisaties en met het werken aan advies en interventie.
 • U wordt door uw vakgenoten erkend als deskundige op uw eigen vakgebied. Dit uit zich via uitnodigingen voor het houden van voordrachten op (internationaal) wetenschappelijke bijeenkomsten en/of acceptatie van publicatie in tijdschriften van (internationaal) niveau.
 • U heeft ervaring met bestuurlijke taken, bij voorkeur in een wetenschappelijke onderwijsomgeving.
 • U heeft ervaring in het werven van fondsen en sponsoren voor onderzoek, of u wilt zich dit eigen maken.
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Salaris­omschrijving

  Het salaris is gebaseerd op een 38-urige werkweek.

 • Maand­salaris Min €5.907 Max. €7.769 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Contract­duur 2 jaar (proeftijdaanstelling)
 • Minimaal aantal uren per week 38
 • Maximaal aantal uren per week 38

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Uw sollicitatiegegevens worden uiterlijk drie maanden na afronding van de selectieprocedure vernietigd. Deze termijn is langer dan de standaardtermijn die de Algemene verordening gegevensbescherming voorschrijft. Deze langere termijn is nodig voor het geval er een bezwaar- en/of beroepsprocedure wordt gestart.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De faculteit Militaire Wetenschappen (FMW) is onderdeel van de Nederlandse Defensie Academie (NLDA). De FMW verzorgt de wetenschappelijke bacheloropleidingen krijgswetenschappen, militaire bedrijfswetenschappen en militaire systemen en technologie als onderdeel van de initiële officiersopleiding, en van de wetenschappelijke masteropleiding military strategic studies. Daarnaast verzorgen we onderwijs voor de andere onderdelen van de NLDA: het Koninklijk Instituut voor de Marine, de Koninklijke Militaire Academie, het Instituut Defensie Leergangen en het Expertisecentrum Leiderschap Defensie. De faculteit voert wetenschappelijk onderzoek met militaire relevantie uit ter onderbouwing van het wetenschappelijk onderwijs. De expertise van de faculteit wordt ook voor andere onderdelen van Defensie en organisaties ingezet.

De FMW wordt geleid door het faculteitsbestuur, dat wordt voorgezeten door de decaan en daarnaast twee leden kent: een portefeuillehouder onderzoek en een portefeuillehouder onderwijs. De FMW omvat drie capaciteitsgroepen die worden geleid door een hoogleraar. De capaciteitsgroepen zijn: Krijgswetenschappen (KW), Militaire Bedrijfswetenschappen en Militaire Technische Wetenschappen. Vanuit deze clusters wordt de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek bewaakt en het onderwijs en onderzoek voorbereid en uitgevoerd. Binnen de capaciteitsgroepen komen de volgende functies voor: hoogleraar, universitair hoofddocent, universitair docent en docent.

Binnen de capaciteitsgroep Militaire Bedrijfswetenschappen (MBW) zijn er leerstoelen op de volgende terreinen: militaire logistiek, Defensie-economie, exportcontrol, civiel-militaire interactie, militaire ethiek en militair management en organisatie.

De capaciteitsgroep MBW kent de volgende functies voor universitair hoofddocent: bestuurlijke informatievoorziening, supplychainmanagement, externe organisatie, human factors en veiligheid, HRM, organisatieverandering en krijgsmacht en samenleving, strategisch organiseren en veranderen, leiderschap en ethiek, Defensie-accountancy en -control, business ethics, interne controle, militair leiderschap en ethiek.

De functies voor de universitair docent en de docentfuncties (zowel burger als militair) binnen de capaciteitsgroep MBW zijn gekoppeld aan de verschillende leerstoelen.

Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 62.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

Defensie Ondersteuningscommando
Het DOSCO is de overkoepelende dienstverlener voor de gehele Defensieorganisatie. Elk dienstencentrum heeft zijn eigen expertise. Het DOSCO streeft ernaar de klantgerichtheid te versterken, de dienstverlening te professionaliseren en de doelmatigheid te vergroten.

Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Prof. dr. F.J. Kramer

06-20710341

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

De heer J.C. Alewijnse

06-12066802

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Je reactie op de vacature "Universitair hoofddocent organisatieontwerp en -transformatie" ontvangen wij graag. Stuur je curriculum vitae met begeleidende brief onder vermelding van vacaturenummer "518477" naar:

Herculeslaan 1
3584 AB
Utrecht

Relevante vacatures

Universitair hoofddocent supply chain management

Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando
 • Stand­plaats Breda
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 8 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Universitair docent Internationale Veiligheidsstudies

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Breda
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 23 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Hoogleraar data science in military operations

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Breda
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 16
 • Reageren voor 28 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon