Universitair hoofddocent supply chain management

Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando

 • Stand­plaats Breda
 • Contractduur 24 maanden (proeftijdsaanstelling)
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €5.907 - €7.769
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Niveau Gepromoveerd
 • Vakgebied Onderwijs / opleiding
 • Reageren voor 8 februari Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer 371883
 • Plaatsingsdatum 4 januari 2023
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

Als universitair hoofddocent supply chain management ben je belast met het ontwikkelen en verzorgen van toegewezen samenhangende wetenschappelijke onderwijsonderdelen, voor uiteenlopende doelgroepen, uitgaande van het facultaire onderwijsprogramma, teneinde de leerdoelen behorende bij de eindtermen van de onderwijsonderdelen ten aanzien van kennis, inzichten, vaardigheden, competenties en attitudes bij studenten te realiseren.

Je initieert, verwerft en verricht wetenschappelijk onderzoek op een breed en specialistisch onderzoeksgebied in lijn met het onderzoeksplan, teneinde erkende wetenschappelijke kennis en inzichten te ontwikkelen en internationaal te publiceren, en toe te passen binnen een onderzoeksgebied supply chain management.

Het accent ligt op de rol van supply chain management in algemene zin en in militaire organisaties – als voorbeeld van publieke organisaties – in het bijzonder.

De focus is specifiek op de rol van de Nederlandse defensieorganisatie die functioneert in publiek(-private) en internationale militaire en commerciële netwerken. Interfacing met behoud van de oriëntatie op SCM met de vakgebieden asset management en sourcing-/inkoopmanagement is belangrijk, aangezien assets (met name wapensystemen) een centraal onderdeel vormen van het functioneren van de defensieorganisatie.

Thema’s die op het snijvlak van SCM en asset management spelen zijn spare parts, voorraad en reparabels management; op het snijvlak met sourcing-/inkoopmanagement gaat het om thema’s als sourcing strategieën en implementatie, alsmede coördinatie van interne en externe ketens, inclusief bedrijfsvoering. De toenemende rol van data analytics/data-driven logistics in supply chain management is een vanzelfsprekende themalijn die substantieel steeds meer een plek krijgt in onderwijs en onderzoek. Qua onderwijs is een succesvolle traditie van serious gaming gerealiseerd die verder uitgebouwd kan worden. Onderzoek speelt zich af op voor Defensie belangrijke thema gebieden.

Kennis/opleidingseisen:

 • Je hebt een afgeronde academische opleiding (doctoraal of wo-master) binnen het domein waarin het onderwijs verzorgd wordt en een afgeronde promotie binnen datzelfde domein.
 • Je beschikt over aantoonbare didactische bekwaamheid en/of scholing.
 • Je bent in het bezit van een Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO) aangevuld met modules op het gebied van ontwikkelen van wetenschappelijk onderwijs of (aansturen van) onderwijsvernieuwing, cq aantoonbare succesvolle afronding van vergelijkbare programma’s en bereidheid om waar nodig met complementaire activiteiten de BKO te behalen.
 • Je hebt ruime ervaring met het geven van wetenschappelijk onderwijs en aantoonbare ervaring met het zelf ontwikkelen van onderwijsmateriaal en/of participatie in onderwijsvernieuwingsprojecten.
 • Je hebt ruime onderzoekservaring van gebleken hoog niveau, blijkend uit een reeks van publicaties van erkend gehalte.
 • Je hebt erkenning onder vakgenoten als bij uitstek deskundig op eigen vakgebied, blijkende uit uitnodigingen voor het houden van voordrachten op (internationaal) wetenschappelijke bijeenkomsten en/of acceptatie van publicatie in tijdschriften van (internationaal) niveau.
 • Je hebt ervaring met bestuurlijke taken, bij voorkeur in een wetenschappelijke onderwijsomgeving.

Competenties:

 • analytisch
 • communicatief
 • interpersoonlijk sensitief
 • ontwikkelen medewerkers/coaching
 • omgevingsbewust
 • overtuigingskracht
 • samenwerkend
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Salaris­omschrijving

  Het salaris is gebaseerd op een 38-urige werkweek.

 • Maand­salaris Min €5.907 Max. €7.769 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Contract­duur 24 maanden (proeftijdsaanstelling)
 • Minimaal aantal uren per week 38
 • Maximaal aantal uren per week 38

Jouw sollicitatiegegevens worden uiterlijk drie maanden na afronding van de selectieprocedure vernietigd. Deze termijn is langer dan de standaardtermijn die de Algemene verordening gegevensbescherming voorschrijft. Deze langere termijn is nodig voor het geval er een bezwaar- en/of beroepsprocedure wordt gestart.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De werkzaamheden worden verricht binnen de Faculteit Militaire Wetenschappen (FMW) van de Nederlandse Defensie Academie (NLDA).
De doelstelling van de FMW is het verzorgen van de wetenschappelijke bacheloropleidingen Krijgswetenschappen, Militaire Bedrijfswetenschappen en Militaire Systemen & Technologie als onderdeel van de initiële officiersopleiding, en van de wetenschappelijke masteropleiding Military Strategic Studies. De faculteit verzorgt daarnaast onderwijs voor de andere onderdelen van de NLDA; namelijk KIM, KMA, IDL en ECLD. De faculteit voert wetenschappelijk onderzoek met militaire relevantie uit ter onderbouwing van het wetenschappelijk onderwijs. De expertise van de faculteit wordt ook voor andere onderdelen van Defensie en organisaties ingezet.

De FMW wordt geleid door het faculteitsbestuur, dat wordt voorgezeten door de decaan en dat daarnaast twee leden kent, een portefeuillehouder onderzoek en een portefeuillehouder onderwijs. De FMW omvat 3 capaciteitsgroepen die worden geleid door een hoogleraar. De capaciteitsgroepen zijn: Krijgswetenschappen (KW), Militaire Bedrijfswetenschappen (MBW) en Militaire Technische Wetenschappen (MTW). Vanuit deze clusters wordt de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek bewaakt en het onderwijs en onderzoek voorbereid en uitgevoerd. Binnen deze capaciteitsgroepen komen de volgende functies voor: hoogleraar, universitair hoofddocent (UHD), universitair docent (UD) en docent.

Binnen de capaciteitsgroep MBW zijn er leerstoelen op de volgende terreinen: Militaire Logistiek, Defensie Economie, Militair Leiderschap & Gedrag, Militaire Ethiek en Organisatiekunde & Management. De capaciteitsgroep MBW kent de volgende UHD-functies: Bestuurlijke informatievoorziening, Supply Chain Management, Externe Organisatie, Human Factors & Veiligheid, HRM, Organisatieverandering en Krijgsmacht & Samenleving.
De UD-functies en de docentfuncties (zowel burger als militair) binnen de capaciteitsgroep MBW zijn gekoppeld aan de verschillende leerstoelen.

De UHD A Supply Chain Management is belast met:
? het ontwikkelen en verzorgen van toegewezen samenhangende wetenschappelijke onderwijsonderdelen, voor uiteenlopende doelgroepen, uitgaande van het facultaire onderwijsprogramma, teneinde de leerdoelen behorende bij de eindtermen van de onderwijsonderdelen ten aanzien van kennis, inzichten, vaardigheden, competenties en attitudes bij studenten te realiseren.
? het initiëren, verwerven en verrichten van wetenschappelijk onderzoek op een breed en specialistisch onderzoeksgebied in lijn met het onderzoeksplan, teneinde erkende wetenschappelijke kennis en inzichten te ontwikkelen, internationaal te publiceren, en toe te passen binnen een onderzoeksgebied Supply Chain Management. Het accent ligt op de rol van Supply Chain Management in algemene zin en in militaire organisaties – als voorbeeld van publieke organisaties – in het bijzonder. De focus is specifiek op de rol van de Nederlandse defensieorganisatie die functioneert in publiek(-private) en internationale militaire en commerciele netwerken. Interfacing met behoud van de orientatie op SCM met de vakgebieden asset management en sourcing-/ inkoopmanagement is belangrijk, aangezien assets (met name wapensystemen) een centraal onderdeel vormen van het functioneren van de defensieorganisatie. Thema’s die op het snijvlak van SCM en asset management spelen zijn spare parts, voorraad en rapairables management; op het snijvlak met sourcing-/ inkoopmanagement gaat het om thema’s als sourcing strategieen en implementatie, alsmede coordinatie van interne en externe ketens, inclusief bedrijfsvoering. De toenemende rol van data analytics/ data-driven logistics in Supply Chain Management is een vanzelfsprekende themalijn die substantieel steeds meer een plek krijgt in onderwijs en onderzoek. Qua onderwijs is een succesvolle traditie van serious gaming gerealiseerd die verder uitgebouwd kan worden. Onderzoek speelt zich af op voor Defensie belangrijke thema gebieden.

Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 62.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

Defensie Ondersteuningscommando
Het DOSCO is de overkoepelende dienstverlener voor de gehele defensieorganisatie. Elk dienstencentrum heeft zijn eigen expertise. Het DOSCO streeft ernaar de klantgerichtheid te versterken, de dienstverlening te professionaliseren en de doelmatigheid te vergroten.

Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Prof. dr. P.C. van Fenema

06-11888375

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

de heer J.C. Alewijnse

06-12066802

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Je reactie op de vacature "Universitair hoofddocent supply chain management" ontvangen wij graag. Stuur je curriculum vitae met begeleidende brief onder vermelding van vacaturenummer "371883" naar:

Herculeslaan 1
3584 AB
Utrecht

Relevante vacatures

Universitair docent Internationale Veiligheidsstudies

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Breda
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 23 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Universitair hoofddocent organisatieontwerp en -transformatie

Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando
 • Stand­plaats Breda
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 9 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Hoogleraar data science in military operations

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Breda
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 16
 • Reageren voor 28 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon