Universitair hoofddocent supplychainmanagement

Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando

 • Stand­plaats Breda
 • Contractduur 24 maanden (proeftijdsaanstelling)
 • Uren per week 22
 • Maand­salaris €5.443 - €7.159
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Niveau Gepromoveerd
 • Vakgebied Onderwijs / opleiding
 • Reageren voor 9 september
 • Vacaturenummer 371883
 • Plaatsingsdatum 22 juli 2022
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

Als universitair hoofddocent supplychainmanagement ontwikkel en verzorg je toegewezen samenhangende wetenschappelijke onderwijsonderdelen, voor uiteenlopende doelgroepen, uitgaande van het facultaire onderwijsprogramma. Jouw doel? De leerdoelen van de onderwijsonderdelen ten aanzien van kennis, inzichten, vaardigheden, competenties en attitudes bij studenten realiseren.

Je initieert, verwerft en verricht wetenschappelijk onderzoek op een breed en specialistisch onderzoeksgebied in lijn met het onderzoeksplan, om erkende wetenschappelijke kennis en inzichten te ontwikkelen en internationaal te publiceren, en toe te passen binnen een onderzoeksgebied supplychainmanagement.

Het accent ligt op de rol van supplychainmanagement in algemene zin en in militaire organisaties – als voorbeeld van publieke organisaties – in het bijzonder.
De focus is specifiek op de rol van de Nederlandse defensieorganisatie die functioneert in publiek(-private) en internationale militaire en commerciële netwerken. Interfacing met behoud van de oriëntatie op supplychainmanagement met de vakgebieden assetmanagement en sourcing-/inkoopmanagement is belangrijk, aangezien assets (met name wapensystemen) een centraal onderdeel vormen van het functioneren van de defensieorganisatie.

Thema’s die op het snijvlak van supplychainmanagement en assetmanagement spelen zijn spare parts, voorraad en reparabelsmanagement. Op het snijvlak met sourcing-/inkoopmanagement gaat het om thema’s als sourcing-strategieën en implementatie, alsmede coördinatie van interne en externe ketens, inclusief bedrijfsvoering. De toenemende rol van data-analytics/data-driven logistics in Supply Chain Management is een vanzelfsprekende themalijn die substantieel steeds meer een plek krijgt in onderwijs en onderzoek. Qua onderwijs is een succesvolle traditie van serious gaming gerealiseerd die verder uitgebouwd kan worden. Onderzoek speelt zich af op voor Defensie belangrijke themagebieden.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De faculteit Militaire Wetenschappen (FMW) is onderdeel van de Nederlandse Defensie Academie (NLDA). Opleiden door middel van onderwijs en vorming is de primaire taak van de NLDA en in dat proces is het van belang om continu aan te sluiten bij nieuwe generaties studenten. De NLDA begeleidt studenten in hun beroepsvorming die onder meer bestaat uit academische, militaire, persoons- en leiderschapsontwikkeling. Karaktervorming is een essentieel onderdeel van de totale beroepsvorming en draagt bij aan de morele ontwikkeling van officieren. Het vormingsproces maakt de NLDA uniek ten opzichte van civiele onderwijsinstellingen.

De FMW verzorgt de wetenschappelijke bacheloropleidingen krijgswetenschappen, militaire bedrijfswetenschappen en militaire systemen en technologie als onderdeel van de initiële officiersopleiding, en van de wetenschappelijke masteropleiding military strategic studies. Daarnaast verzorgen we onderwijs voor de andere onderdelen van de NLDA: het Koninklijk Instituut voor de Marine, de Koninklijke Militaire Academie, het Instituut Defensie Leergangen en het Expertisecentrum Leiderschap Defensie. De faculteit voert wetenschappelijk onderzoek met militaire relevantie uit ter onderbouwing van het wetenschappelijk onderwijs. De expertise van de faculteit wordt ook voor andere onderdelen van Defensie en organisaties ingezet.

De FMW wordt geleid door het faculteitsbestuur, dat wordt voorgezeten door de decaan en daarnaast twee leden kent: een portefeuillehouder onderzoek en een portefeuillehouder onderwijs. De FMW omvat drie capaciteitsgroepen die worden geleid door een hoogleraar. De capaciteitsgroepen zijn: Krijgswetenschappen (KW), Militaire Bedrijfswetenschappen en Militaire Technische Wetenschappen. Vanuit deze clusters wordt de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek bewaakt en het onderwijs en onderzoek voorbereid en uitgevoerd. Binnen de capaciteitsgroepen komen de volgende functies voor: hoogleraar, universitair hoofddocent, universitair docent en docent.

Binnen de capaciteitsgroep Militaire Bedrijfswetenschappen (MBW) zijn er leerstoelen op de volgende terreinen: militaire logistiek, Defensie-economie, militair leiderschap en gedrag, militaire ethiek en organisatiekunde en management.

De capaciteitsgroep MBW kent de volgende functies voor universitair hoofddocent: bestuurlijke informatievoorziening, supplychainmanagement, externe organisatie, human factors en veiligheid, HRM, organisatieverandering en krijgsmacht en samenleving.

De functies voor de universitair docent en de docentfuncties (zowel burger als militair) binnen de capaciteitsgroep MBW zijn gekoppeld aan de verschillende leerstoelen.

Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 62.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

Defensie Ondersteuningscommando
Het DOSCO is de overkoepelende dienstverlener voor de gehele defensieorganisatie. Elk dienstencentrum heeft zijn eigen expertise. Het DOSCO streeft ernaar de klantgerichtheid te versterken, de dienstverlening te professionaliseren en de doelmatigheid te vergroten.

Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Prof. dr. P.C. van Fenema

06-11888375

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

De heer R. van Nimwegen

06-20793297

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Schriftelijk solliciteren

Je reactie op de vacature "Universitair hoofddocent supplychainmanagement" ontvangen wij graag. Stuur je curriculum vitae met begeleidende brief onder vermelding van vacaturenummer "371883" naar:

Herculeslaan 1
3584 AB
Utrecht

Relevante vacatures

Docent en laboratoriummedewerker elektrotechniek

Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando
 • Stand­plaats Den Helder
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 2 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Opleidingsontwikkelaar Koninklijke Militaire Academie (KMA) Breda

Ministerie van Defensie, Koninklijke Marechaussee
 • Stand­plaats Breda
 • Uren per week 36-38
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 1 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Innovatiemanager onderwijs

Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando
 • Stand­plaats Breda
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 30 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon