UX/CX onderzoeker

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

 • Stand­plaats Den Haag of Assen
 • Werkplekken 2
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.811 - €4.519
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Niveau HBO bachelor
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap, Reclame / communicatie / marketing / PR / voorl.
 • Reageren voor 6 juli Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer RVO_20220613_10
 • Plaatsingsdatum 22 juni 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wil jij de stem van de klant laten horen en heb je ervaring met kwalitatief klantonderzoek?
RVO zoekt 2 proactieve en gedreven UX/CX onderzoekers.

Tienduizenden klanten, uitvoeren van honderden nationale én internationale regelingen en subsidies, meerdere websites en portalen. Het werkterrein van RVO is breed, meestal complex en met veel uitdagingen. Van het aanvragen van een innovatiesubsidie tot het melden van mestquota.
Om de dienstverlening klantgericht te verbeteren is kwalitatief klantonderzoek onmisbaar. Als klantonderzoeker zet jij de klantbeleving centraal en help je mee om klantinzichten te verankeren in de (door)ontwikkeling van de dienstverlening.

Samen met het team onderzoek je verkennend of evaluerend de verwachtingen, ervaringen en behoeften van onze klanten met diepte-interviews of focusgroepen. Ook denk je mee met de opzet van vragenlijsten voor kwantitatief onderzoek. Zowel voor de digitale kanalen als multichannel. Je voert zelfstandig kwalitatief onderzoek uit, zoals klantreisonderzoek (CX) en User Experience (UX)-onderzoek, of stuurt daarbij een extern onderzoeksbureau aan. Daarnaast ben je moderator en observator in het UX Lab in oprichting, waarbij je het gehele onderzoek zelf uitvoert.

Als UX/CX-onderzoeker richt je je op het analyseren van de uitkomsten van het onderzoek. Onderzoeksresultaten vertaal je naar relevante informatie en adviezen voor de organisatie. Werkzaamheden en onderzoeksresultaten stem je vervolgens af met relevante stakeholders, inhoudelijke experts en/of opdrachtgevers. Daarbij combineer je je inhoudelijke werk met jouw inzet op verdere professionalisering en de doorontwikkeling van klantonderzoek bij RVO.

Collega’s vragen vaak om jouw advies, jij vult je rol ook zelfstandig in door proactief mee te denken bij trajecten waar bestaande dienstverlening wordt verbeterd of waar een nieuwe regeling wordt opgezet. Een mooie functie als je het belangrijk vindt om de klant centraal te zetten!

Binnen team Klantinzicht werk je in een multidisciplinair Service Verbeterteam waarin de expertises Klantdata-analyse, Klantonderzoek en UX/UI-design gezamenlijk werken aan verschillende projecten. Op expertiseniveau werk je samen met de andere UX/CX-onderzoekers uit het Expertiseteam Klantonderzoek aan de ontwikkeling van onze producten en diensten op het gebied van klantonderzoek. Wij hanteren daarbij een agile werkwijze. Daarnaast werk je ook samen in organisatiebrede projectteams aan bijvoorbeeld de website, aanvraagapplicaties en communicatie rondom subsidieregelingen.

Meer over de functiegroep Medewerker Behandelen en Ontwikkelen

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het team Klantinzicht is verantwoordelijk voor het in beeld brengen en duiden van het klantgedrag en de klantsignalen, om daarmee de dienstverlening van RVO beter af te stemmen op de klantbehoefte (customer insights). Het team heeft daarmee een belangrijke rol in het van buiten naar binnen halen van de relevante beleving bij de klant voor RVO. Onze missie is om samen met anderen te bouwen aan goede klantervaringen door het bieden van actiegerichte klantinzichten!

Om hier uitvoering aan te geven wordt gewerkt in multidisciplinaire service verbeterteams waarin de expertises klantdata-analyse, klantonderzoek en service design gezamenlijk werken aan verschillende projecten. Daarbij doorlopen wij altijd de volgende stappen:

 1. Ontdekken van klantbehoeften: In beeld brengen van klantbehoeften en zoeken naar verbeterpotentieel.
 2. Ontwerpen van dienstverlening: (Her)ontwerpen van dienstverlening en deze in samenwerking met de klanten testen.
 3. Implementeren en verbeteren: Continue meten, weten en verbeteren. We vertalen het verbeterpotentieel naar impact.

Op expertise-niveau werken we gezamenlijk aan de ontwikkeling van onze producten en diensten, de benodigde tooling en het generieke kennisniveau van de experts (resp. de klantdata-analist, de klantonderzoeker of de UX/UI-designer).

Wij hanteren daarbij een agile werkwijze waarbij de service verbeterteams en de expertiseteams functioneel worden aangestuurd door resp. een klantreismanager of expertiseleider en qua projectplanning, etc. worden ondersteund door een kanbanmaster.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

RVO is een inclusieve werkgever die diversiteit omarmt. We maken ons hard voor gelijke kansen voor iedereen, ongeacht huidskleur, afkomst, religie, nationale afkomst, seksuele geaardheid, leeftijd, staatsburgerschap, burgerlijke staat, beperking of genderidentiteit. We streven ernaar om onze verschillen optimaal te benutten zodat we creativiteit, innovatie en talentontwikkeling kunnen stimuleren.

Kansen voor Nederland, kansen voor jou.

Een duurzame, economisch sterke samenleving: daar werken we aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Met nationale en internationale programma’s, van de energietransitie en voedselproductie tot ontwikkelingsprojecten in Afrika. Met voorlichting, advies, financiering, subsidies en hulp bij het vinden van zaken- of kennispartners. Door slim organiseren en maximaal gebruik van digitale communicatie zorgen we voor een soepele en optimale dienstverlening. Door elkaar op te zoeken en verbindingen te leggen bieden we nieuwe inzichten en mogelijkheden. Voor en achter de schermen zetten 4500 mensen zich in voor een economisch sterk, innovatief en duurzaam Nederland, op verschillende vestigingen in Nederland. Ook voor jou zijn er kansen!

Onze adviseurs weten als geen ander wat er nodig is om ondernemende Nederlanders vooruit te helpen. Beoordelaars nemen subsidie- en andere verzoeken onder de loep en helpen de aanvragers om nieuwe stappen te zetten. Inkopers benutten de inkoopkracht van de Rijksoverheid, ook om maatschappelijke doelen te bereiken. De medewerkers van de frontoffice staan iedereen te woord die vragen heeft. Functioneel beheerders ontwikkelen en onderhouden digitale loketten. Projectmanagers onderzoeken wat de mogelijkheden van big data zijn. Juristen adviseren over de toepassing van wet- en regelgeving en handelen bezwaar en beroepen af binnen de ruimte die wet- en regelgeving biedt. Ook zijn ze betrokken bij het opstellen van nieuwe wet- en regelgeving.

En communicatieadviseurs ontwikkelen toegankelijke websites voor voorlichting en advies.

Wie ondernemend Nederland een warm hart toedraagt, kan bij onze organisatie dus alle kanten op.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Olfred Nijenbanning, manager Klantinzicht

06-46378800

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior IT auditor

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Den Haag, Utrecht, Assen, Zwolle, Roermond
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 29 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

HR-adviseur

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Den Haag, Utrecht, Assen, Zwolle, Roermond
 • Uren per week 24-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 11 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Coördinator E-factureren/Peppol

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Den Haag, Utrecht, Assen, Zwolle, Roermond
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 18 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon