UX Service designer Corona Data & Ontwerp

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.344 - €5.825
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 28 juni Nog 1 dag
 • Vacaturenummer VWS22-565(PDC19)
 • Plaatsingsdatum 13 juni 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Bij VWS zetten we ons in voor een gezond, fit en veerkrachtig Nederland. Met en voor iedereen. Wat we doen, doet ertoe en dat voel je. Je werkt samen met betrokken, bevlogen en deskundige mensen met een groot hart voor hun werk. Die elkaar zowel persoonlijke aandacht als professionele ruimte geven. Binnen een deskundige en daadkrachtige organisatie die voortdurend moet vernieuwen en in oplossingen denkt. Altijd vanuit zoveel mogelijk verschillende perspectieven. En in nauwe samenwerking met partners, collega-ministeries, zorgprofessionals en burgers.

Bij de programmadirectie Coördinatie en Informatie Covid-19 van het ministerie van VWS zijn teams aan de slag met diverse onderwerpen, zoals het verhogen van de vaccinatiegraad en het verantwoord openzetten van de maatschappij. Het gaat hier vaak om complexe vraagstukken waar, onder hoge tijdsdruk en met beperkte informatie, toch oplossingen nodig zijn. Binnen deze programmadirectie bestaat het programma Corona Data en Ontwerp. Dit team heeft als doel data en design thinking in te zetten om snel en flexibel nieuwe (digitale) oplossingen te vinden voor de uitdagingen die corona ons biedt. En daarmee beter inzicht te krijgen en te anticiperen op wat komen gaat in deze pandemie. Het programma bestaat uit een kernteam en de twee pijlers ‘data’ en ‘ontwerp’.

Je komt te werken binnen het team Corona Ontwerp. Dit team wil met behulp van data snel en flexibel nieuwe digitale oplossingen te vinden voor opgaves. Voorbeelden zijn het verhogen van de vaccinatiegraad of betere dienstverlening voor Nederlanders die corona of klachten hebben. Dit om beter inzicht te krijgen, te monitoren, te anticiperen en sturen op wat er komen. Je komt te werken in een enthousiast team dat veel energie haalt uit de enorme uitdaging om zorg in Nederland toegankelijk te houden. In eerste instantie ga je aan de slag met coronagerelateerde projecten als quarantaine, reizen, testen, en vaccinatie. Met deze projecten willen wij meer grip krijgen op de verspreiding van het virus en het helpen van burgers om te gaan met het virus. Ook wordt er gekeken hoe de in een crisis opgetuigde dienstverlening vanuit het principe ‘de burger centraal’ verbeterd kan worden.

Voor de pijler “ontwerp” is een UX Service designer nodig die design thinking weet toe te passen op overheidsopgaven en zorgt dat elk vraagstuk gebruiksgericht wordt benaderd en aangepakt. Van jou wordt dan ook verwacht dat je de eindgebruiker- in dit geval de Nederlandse bevolking – centraal stelt bij het vinden van (digitale) oplossingen voor corona problematiek. Je zal flexibel ingezet worden waar nodig en meewerken aan verschillende vraagstukken.

Je vertaalt doelstellingen en inzichten vanuit onderzoek naar gebruiksvriendelijke ontwerpen en neemt daarin de complete gebruikerservaring mee. Jij kan de waarde van voorgestelde oplossingen demonstreren en valideren. Hiervoor lever je concrete (ontwerp) artefacten op, zoals service blueprints, user flows en wireframes. Je houdt daarbij rekening met het integreren van gewenste tijdslijnen, de belangen van project-stakeholders en technische mogelijkheden in voorgestelde ontwerpen.

We organiseren op donderdag 23 juni om 14:00 uur een webinar waarin we je graag meer vertellen over service design bij VWS tijdens de corona pandemie.
Wil je weten wat we gedurende deze periode hebben gedaan én nog gaan doen op het gebied service design? Registreer je dan voor het webinar.
https://rijksvideo.webex.com/rijksvideo/j.php?RGID=rf7179517172a3e59d304b8a4d0e7bba7

Meer over de functiegroep Expert Iv

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De programmadirectie Covid-19 Coördinatie & Informatie (PDCIC) wordt inhoudelijk aangestuurd door de Directeur-Generaal Volksgezondheid. Doel is om proactief en coördinerend te werken op het gebied van bestuurlijke en parlementaire processen, langere termijn strategie, afstemming en besluitvorming van maatregelen, data- en informatiestromen en een ondersteunende en ontzorgende rol voor de twee Covid-19 beleids-programmadirecties op het gebied van Volksgezondheid en Zorg. PDCIC is ingericht als een tijdelijke crisisorganisatie van twee jaar.

Het is een dynamische directie waar de werkdruk hoog is, maar waarbij medewerkers en MT-leden elkaar bijstaan in die drukte. Werkplezier, gezelligheid en aandacht voor elkaars welbevinden verliezen we niet uit het oog. Betrokkenheid bij elkaars werk is belangrijk.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

We zijn er als VWS van overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We willen daarom een veelzijdige werkgever zijn voor alle groepen in de samenleving en houden hiermee rekening tijdens de selectieprocedure.

VWS telt ongeveer 5000 medewerkers, die voor een belangrijk deel werkzaam zijn bij agentschappen, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ongeveer 1300 mensen. Daarnaast is het ministerie verantwoordelijk voor een aantal ZBO’s, zoals de NZa, het CIZ, het CAK en het Zorginstituut Nederland.

Talent als basis, diversiteit als kracht

VWS stimuleert een inclusieve organisatiecultuur, waarin alle medewerkers actief betrokken en opgenomen worden in de groep. Waar medewerkers zichzelf kunnen zijn en zich vrij voelen om hun mening te geven. We zijn ervan overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. Hiermee houden we rekening tijdens de selectieprocedure.

Je komt te werken in een omgeving met een informele prettige werksfeer, waar we hard en serieus samenwerken, topkwaliteit willen leveren, waarin we waarde hechten aan (persoonlijke) ontwikkeling en reflectie, maar waar ook veel wordt gelachen. We vinden het belangrijk dat je de ruimte ervaart in de wijze waarop je je werk uitvoert.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Sebastiaan van Lunteren, pijlermanager Ontwerp - PDCIC

06-55493827

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

VWS Talent Center

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Product manager Corona Data & Ontwerp

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 28 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Design Strateeg Corona Data & Ontwerp

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 28 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Projectmanager Corona Data & Ontwerp

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 28 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon