Vacature: Coördinerend en specialistisch Adviseur ICT bij het CIO-Office JenV

Ministerie van Justitie en Veiligheid - Bestuursdepartement

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Auditing / accountancy, Financieel / economisch, ICT
 • Reageren voor 28 mei Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer BD22/DI&I/220214
 • Plaatsingsdatum 11 mei 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Ben jij een (ervaren) (senior) adviseur met ICT-kennis of ICT-affiniteit die graag sparringspartner is van het hoogste management en adviseert aan de pSG als eigenaar en aan de CIO JenV als ICT-beleidsverantwoordelijke? Vanuit deze functie heb je ook een toezichthoudende rol op de Justitie en Veiligheids uitvoeringsorganisaties, waarmee je een goede relatie onderhoud. Kan je tot slot goed samenwerken en partijen met elkaar verbinden? Dan willen we je graag verwelkomen bij het CIO-Office JenV van het ministerie van Justitie en Veiligheid

Wat ga je doen?
Je maakt deel uit van het CIO-office JenV en hebt de volgende hoofdtaken:
Vanuit een strategische concernpositie adviseer en (be)oordeel je de strategische informatieplannen, de managementrapportages (inclusief de risico's) over de realisatie van het IT beleid en de beheersing van grote ICT-projecten en programma’s van de uitvoeringsorganisaties van JenV.
Je adviseert de opdrachtgevers (de directeuren-generaal) en de opdrachtnemers (het management van de uitvoerinsgorganisaties) over het realiseren van de strategische ICT-doelen en geeft daarover advies aan de CIO JenV. Tevens adviseer je de pSG in zijn rol als eigenaar voor het bestuurlijk overleg in de driehoek: eigenaar, opdrachtgever en opdrachtnemer.
Je zorgt ervoor dat de juiste management-informatie wordt opgesteld over het brede domein van ICT en informatievoorziening zoals de (project/programma) governance, architectuur, de I-strategie JenV, Cybersecurity, Informatiehuishouding, datagedreven werken en legacy/vernieuwingsaanpak. Dit doe je altijd in de context van de maatschappelijke opgaven van het ministerie en de bedrijfsvoering als geheel.
Ook ben je verantwoordelijk voor rapportages aan CIO Rijk en de Tweede Kamer over onder meer grote ICT- projecten (Rijks ICT- dashboard), ICT- personeelsformatie en ICT- kosten.
Met de CIO JenV werk je samen op het gebied van beheersing van de grote ICT-projecten.
Je begeleidt CIO-oordelen en BIT-adviezen; hetgaat dan om ICT-projecten boven de 5 mio.
Voorts specialiseer je je op enkele onderwerpen binnen het ICT/IC-domein, zodat je voor de collega's hierop het aanspreekpunt bent.
Tot slot ben je in staat om over strategische onderwerpen te adviseren aan de ambtelijke- en politieke leiding.

Wat bieden we?
Naast een inhoudelijk uitdagende functie en loopbaan bij een maatschappelijk interessant ministerie is er een enthousiast team dat met elkaar samenwerkt om de doelstellingen te realiseren. Een goede teamspirit is aanwezig. Er is een gevarieerd takenpakket met eigen accounts (van NCSC, IND, Raad voor de Kinderbescherming tot CJIB) en ruimte om je te specialiseren op onderwerpen zoals bijvoorbeeld de versterking van het CIO-office, sourcing en sturing op de I-strategie en de werking van toezichtsarrangementen waarbij je je met visie elke dag inzet voor een professionele, betrouwbare en veilige informatievoorziening.
We bieden vakgerichte opleidingen én ruimte om te werken aan je persoonlijke ontwikkeling

Naast je salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Meer over de functiegroep Coördinerend / Specialistisch Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Informatievoorziening is verantwoordelijk voor de ministeriebrede ICT-infrastructuur van Justitie en Veiligheid (JenV). We richten centrale voorzieningen in en beheren deze. Ook adviseren, faciliteren en ondersteunen we de ambtelijke en bestuurlijke top, de directeuren-generaal en het management van de JenV-organisaties bij (beleidsmatige) vraagstukken op het gebied van informatievoorziening en de sturing en beheersing van grote ICT-projecten.

De afdeling I-Control en Security zorgt voor de sturing, beheersing en verantwoording, integrale Informatiebeveiliging/Cybersecurity en privacybescherming van de informatievoorziening van JenV.
We stellen kaders, toetsen de naleving daarvan, adviseren, en bevorderen professionalisering daarvan. We ontwikkelen ook beleid op de Informatiebeveiliging/Cybersecurity en Privacy. Ook het SOC JenV is bij de afdeling ondergebracht. We vormen het CIO-office en adviseren de plv. secretaris-generaal in zijn rol als eigenaar en de Chief Information Officer (CIO) in haar rol als ICT-beleidverantwoordelijke van JenV. De afdeling is tevens verantwoordelijk voor 2 JenV-brede programma's op het gebied van Informatiebeveiliging/Cybersecurity en het verhogen van de Weerbaarheid van JenV-medewerkers.

Ook stellen we in het kader van de planning-en-begrotingscyclus de IV-paragraaf van de jaarplan- en verbeterplanaanschrijving op. We beoordelen de producten die hieruit voortkomen en brengen daarover advies uit aan betrokkenen. De afdeling neemt hiertoe deel aan het accountteamoverleg met de JenV uitvoeringsorganisaties, voert I-controlgesprekken en beoordeelt jaarplannen, tertaalrapportages en jaarverslagen.

Je komt in een betrokken team terecht met enthousiaste professionals waar een prettige en collegiale sfeer heerst en waar goed met elkaar wordt samengewerkt. We zijn betrokken bij (inter)departementale ontwikkelingen of stimuleren deze zelf. Jij krijgt de kans om hieraan bij te dragen.

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Het bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld over veiligheid op straat, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid en rampenbestrijding. We houden ons bezig met de nationale politie, crisisbeheersing en terrorismebestrijding. De ministers en staatssecretaris worden ondersteund bij hun parlementaire werk. Internationale ontwikkelingen worden gevolgd en beïnvloed. Onze medewerkers hebben uiteenlopende opleidingsachtergronden, zijn deskundig en maatschappelijk betrokken. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken bij het Justitie en Veiligheid zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Sylvia Cammeraat

06-51212619

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Eveline Nagelgast

06-11494537

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid - Bestuursdepartement nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior organisatieadviseur

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 25 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

CIO-Adviseur

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 27 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior Contractmanager

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 23 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon