• Den Haag
 • Gepromoveerd, Universitair oude stijl, Universitair Master, Master/doctoraal
 • 32 - 36 uur
 • schaal 12, schaal 13
  €4.691 - €7.747 (bruto)
 • Financieel / economisch, Onderzoek / wetenschap
 • Solliciteer voor 2 juli 2024 Nog 9 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Kenmerk: 963, Plaatsingsdatum: 11 juni 2024

Ben jij een analytische denker die energie krijgt van complexe vraagstukken? En wil jij je kwaliteiten inzetten voor een sterk (decentraal) bestuur in Nederland? Ben jij de onderzoeker die we zoeken voor de doorontwikkeling van de verdeelmodellen van het Gemeente- en Provinciefonds. Dan is deze vacature iets voor jou.

Bij het ministerie van BZK is de afdeling Bekostiging Binnenlands Bestuur (BBB) verantwoordelijk voor de verdeling van de financiële middelen over gemeenten (Gemeentefonds, circa €3 mld.) en provincies (Provinciefonds, circa €3 mld.). De verdeelmodellen van de fondsen hebben continu onderhoud nodig. Zo lopen er nu onderzoeken naar de wijze waarop de inkomsten van de overige eigen middelen van gemeenten zijn gemodelleerd en hoe in het model beter rekening gehouden kan worden met de stapeling van problematiek in het sociaal domein. Als onderzoeker ben jij de kritische gesprekspartner van de externe bureaus die bij deze onderzoeken zijn betrokken.

De verdeling van de middelen uit het Gemeentefonds houdt rekening met de objectieve kenmerken van gemeenten. Om te bekijken of de verdeling van de middelen nog goed aansluit bij het uitgavenpatroon van gemeenten wordt jaarlijks het periodiek onderhoudsrapport (POR) gepubliceerd. Als onderzoeker ben je verantwoordelijk voor deze jaarlijkse analyse en de continue doorontwikkeling daarvan.

Tot slot ben je betrokken bij de actualisatie van de verdeling van de middelen als gevolg van beleidswijzigingen. Driemaal per jaar ontvangen gemeenten en provincies een overzicht van de recente wijzigingen met betrekking tot de verdeling van de middelen, de zogenaamde circulaires, als gevolg van de budgettaire besluitvorming. Een groot deel van het rekenwerk dat hieraan ten grondslag ligt rust op jouw schouders.

Om bovenstaande werkzaamheden goed uit te voeren is naast analytische vaardigheden ook politiek-bestuurlijke sensitiviteit nodig. Constructief kunnen samenwerken met onder andere gemeenten en provincies en hun koepels (VNG en IPO), ook bij tegengestelde belangen, is daarbij belangrijk. Dit vraagt om creativiteit en denken buiten de bestaande kaders. Samenwerken met BZK-collega’s, de collega's van het ministerie van Financiën (die medeverantwoordelijk zijn voor de financiën van decentrale overheden) en collega’s van andere departementen is een belangrijk onderdeel van je dagelijkse werkzaamheden.

Er is ruimte en aandacht voor op maat gesneden persoonlijke groei en ontwikkeling. Je komt te werken in een deskundig en collegiaal team, waarin de mensen gericht zijn op samenwerken, naar elkaar omkijken en als het nodig is iedereen een stapje harder loopt.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De beleidsdirectie Bestuur, Financiën en Regio's (BFR) werkt aan goed binnenlands bestuur, waar taken tijdig en goed worden vervuld en maatschappelijke en regionale opgaven worden gerealiseerd. Daarbij
is het uitgangspunt de bestuurlijke en financiële verhoudingen zo in te richten dat deze zo goed mogelijk zijn toegesneden op economische, maatschappelijke en regionale ontwikkelingen. BFR wil
bevorderen dat er meer interbestuurlijk en interdepartementaal wordt gewerkt aan oplossingen voor urgente maatschappelijke opgaven.

Binnen de directie BFR is de afdeling Bekostiging Binnenlands Bestuur (BBB) verantwoordelijk voor het beheer en de ontwikkeling van het stelsel van financiële verhoudingen tussen Rijk en medeoverheden.
Gemeenten en provincies zorgen voor een leefbare omgeving voor Nederlanders door zorg in het sociaal domein te regelen, wegen te onderhouden, afval op te halen, paspoorten te verstrekken en tal
van andere voorzieningen te bieden. Dit kunnen zij alleen met een passend financieel arrangement. De afdeling BBB is expert in (economische) vraagstukken en financiële arrangementen die medeoverheden raken.

BBB is verantwoordelijk voor het beheer en de ontwikkeling van het stelsel van financiële verhoudingen tussen Rijk en medeoverheden. Als fondsbeheerders van het gemeente- en provinciefonds (samen
ca. € 40 miljard) stelt BBB de begrotingen en circulaires op en werkt aan verdeelvraagstukken, het onderhoud van de fondsen, kennisontwikkeling en data- en informatievoorziening.

Een andere kerntaak van BBB is het onderhoud en de doorontwikkeling van het gemeentelijk en provinciaal belastinggebied. BBB volgt actief de fiscale dossiers en de effecten van fiscaal beleid (ook vanuit Europa) voor decentrale overheden, zoals leges, onroerendezaakbelasting, provinciale opcenten, BTW, WOZ en parkeerbelastingen.

De taken van de afdeling BBB hebben nauwe raakvlakken met de dossiers van andere afdelingen binnen de directe, maar ook daarbuiten. Er wordt dan ook intensief samengewerkt met de andere afdelingen van BFR, met de directie Financieel-Economische Zaken en de directie Constitutionele Zaken en Wetgeving van BZK en daarnaast met het ministerie van Financiën als medefondsbeheerder en op het gebied van onder andere de WOZ-waarde en de Leidraad invordering.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van BZK beschermt, bewaakt en bouwt aan de basis van onze samenleving. In Nederland en de Caribische delen van ons Koninkrijk. Uitgangspunt is ons grootste goed: de Grondwet en wat we daarin hebben afgesproken. Dat iedereen meetelt bijvoorbeeld. Dat je altijd en overal kan zijn wie je bent, kan vinden wat je vindt, gelijke kansen hebt en mee kan doen. Thuis, op school en op het werk. Offline en online. En dat iedereen prettig kan wonen in een fijne omgeving. We doen dat voor de samenleving én werken tegelijk aan de basis voor de hele rijksoverheid. Zodat andere ministeries hun werk voor Nederland ook goed kunnen doen.

Dit vraagt om collega's die samenwerken. Die gaan voor resultaat voor mensen, en daarbij niet alleen varen op vakinhoud, maar ook op hun moreel kompas. Aandacht hebben voor bijvoorbeeld rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid. En om ons werk voor de samenleving écht goed te kunnen doen, vinden we het belangrijk dat we zelf een afspiegeling van die samenleving zijn. We zijn dus op zoek naar collega's met verschillende perspectieven, achtergronden en eigenschappen. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe oud je bent of van wie je houdt; we zijn vooral nieuwsgierig naar jou. We willen zorgen voor een prettige werkplek voor iedereen, met veel ruimte voor werkplezier en ontwikkeling.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Marianne Berg

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marianne Berg

Solliciteren?

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Vacature beleidsmedewerker team gemeente- en provinciefonds (schaal 11)

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Den Haag
 • Universitair oude stijl
  Universitair Master
  Master/doctoraal
 • 32-36
 • schaal 11
  €4.024 - €6.110 (bruto)

Vacature beleidsmedewerker begroting gemeente- en provinciefonds en bommenregeli

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Den Haag
 • Universitair oude stijl
  Universitair Master
  Master/doctoraal
 • 32-36
 • schaal 11
  €4.024 - €6.110 (bruto)

Vacature Senior beleidsmedewerker Jeugd/Wmo (schaal 12/13)

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Den Haag
 • Gepromoveerd
  Universitair oude stijl
  Universitair Master
  Master/doctoraal
 • 32-36
 • schaal 12,schaal 13
  €4.691 - €7.747 (bruto)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon