Vakgebiedsleider Entomologie

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

 • Stand­plaats Wageningen
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.688 - €6.989
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap, Agrarisch, Natuur / milieu
 • Reageren voor 18 december
 • Vacaturenummer 47906
 • Plaatsingsdatum 20 november 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

‘Het NIVIP vormt binnen plantgezondheid een cruciale schakel tussen beleid, onderzoek, en praktijk. Als vakgebiedsleider zorg je ervoor dat relevante kennis op het juiste moment op de juiste plaats beschikbaar is. Je opereert vanuit verschillende rollen met ‘gezond verstand’ (pragmatisme) en oog voor verschillen in culturen en belangen. Kortom een afwisselende en uitdagende functie met een maatschappelijk belang.’ Aldus Annelien Roenhorst werkzaam bij het NIVIP als vakgebiedsleider Virologie bij het NIVIP 

 

Functieomschrijving 
Ben jij een ervaren entomoloog die graag een belangrijke rol speelt in het beschermen van planten en de natuur in Nederland? Dan is de functie van vakgebiedsleider entomologie bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) iets voor jou!

 

Wat houdt de functie in?
Als vakgebiedsleider entomologie maak je deel uit van de afdeling Nederlands Instituut voor Vectoren, Invasieve planten en Plantgezondheid (NIVIP) binnen de directie Handhaven. Je leidt een team van 12 entomologen op inhoud. 
Als vakgebiedsleider vorm je het gezicht van het vakgebied binnen en buiten de organisatie. Je onderhoudt een netwerk van nationale- en internationale instanties. Het inhoudelijk ondersteunen van het (inter)nationale fytosanitaire beleid doe je samen met je collega’s; denk hierbij bijvoorbeeld aan het inrichten van surveys en het uitwerken van risicobeoordelingen of eliminatiescenario’s. Samen met de teamleider en je collega entomologen stel je het inhoudelijke jaarplan op voor het vakgebied entomologie. 

 

Je zet je kennis en expertise in biologie, ecologie en entomologie in op het snijvlak van wetenschap en beleid. Met jouw wetenschappelijke achtergrond kun je beleidsvragen beantwoorden en advies geven over onderwerpen zoals fytosanitaire risico’s, quarantaineorganismen en biologische bestrijding. Je blijft op de hoogte van recente ontwikkelingen in de entomologie en je initieert interne- en externe (onderzoeks-) projecten op het gebied van insectendiagnostiek en taxonomie zowel morfologisch als moleculair. Daarnaast draag je bij aan de kennisopbouw en kennisoverdracht binnen het vakgebied. 

 

Naast je inhoudelijke taken, speel je ook een rol bij bijzondere vondsten en uitbraken binnen het vakgebied entomologie. Je zorgt ervoor dat de diagnostische taken van het vakgebied betrouwbaar zijn door het juiste gebruik van het kwaliteitssysteem gebaseerd op ISO-17025. Zo draag je bij aan de betrouwbaarheid van de diagnostische taken van het vakgebied. 

 

De functie biedt veel afwisseling en geeft je de vrijheid om je werk zelf vorm te geven, waarbij je je eigen prioriteiten op korte en lange termijn kunt stellen. Interesse? Reageer vandaag nog op de vacature!

 

Bekijk je deze vacature via een jobboard? Ga dan voor meer informatie over de sluitingsdatum en contactpersonen naar: https://www.werkenvoornederland.nl 
 

Je bent een enthousiast persoon die mensen weet te verbinden en motiveren. Daarnaast heb je een praktische instelling en affiniteit met beleidsrelevant onderzoek. Je vertolkt de NVWA-kernwaarden: transparant, betrouwbaar, onafhankelijk en professioneel.

 

Daarnaast zien wij graag het volgende:

 • Je bent Wetenschappelijk (WO) opgeleid en bij voorkeur gepromoveerd.
 • In het bezit van aantoonbare ruime werkervaring in de toegepaste entomologie of biologie. 
 • Je hebt kennis van de taxonomie, biologie en epidemiologie van insecten en mijten en ervaring met moleculaire methoden. 
 • Je bent kwaliteitsbewust en bekend met het werken in een geaccrediteerde werkomgeving. 
 • Je kunt werken in een politiek gestuurde organisatie.
 • Aantoonbare affiniteit met de plantaardige sector. 
 • Zowel mondeling als schriftelijk goed in het Nederlands en Engels.

 

Competenties:

 • Creativiteit
 • Overtuigingskracht
 • Plannen en organiseren
 • Samenwerken
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.688 Max. €6.989 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Wat bieden wij jou?

 • Een inwerkprogramma dat past bij jouw functie.
 • Ruime opleidings- en/of coaching mogelijkheden voor jouw verdere professionele ontwikkeling.
 • Waar de functie het toelaat bieden we jou de ruimte om tijd- en plaats onafhankelijk te werken.
 • Er heerst een prettige werksfeer binnen de verschillende locaties en het hoofdkantoor is gevestigd op loopafstand van het Centraal Station in Utrecht.


Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof, kun je uren verkopen voor geld of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • De sollicitaties worden volgens geldende afspraken in beschouwing genomen, waaronder de CAO Rijk- en NVP-sollicitatiecode.
 • Voor werken bij de NVWA is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist.
 • Betreft het een vacature met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op vast, dan wordt het vaste contract allereerst voorafgegaan door een jaarcontract. Bij gebleken geschiktheid volgt in beginsel na een jaar omzetting in een vast contract voor onbepaalde tijd.
 • Betreft het een vacature met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op vast, maar heb jij al een vast dienstverband als rijksambtenaar? Dan behoud je dit vast dienstverband.
 • Betreft de vacature in eerste instantie een functie voor bepaalde tijd, dan wordt deze vacature niet opnieuw opengesteld als deze functie vast ingebed kan worden in de organisatie en de (in eerste instantie) tijdelijke vacature vervuld werd door een interne medewerker met een vast dienstverband.
 • Een online screening via bijvoorbeeld zoekmachines of sociale media, kan onderdeel zijn van het selectieproces.
 • Een competentietest en/of een assessment kunnen deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Een uitgebreide screening A of B door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) kan een vereiste zijn voor een aantal functies bij de NVWA, o.a. bij de Inlichtingen- en Opsporingsdienst (IOD).
 • Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het NIVIP is op basis van Europese wetgeving aangewezen als:

 • Officieel Laboratorium (OL) Plantgezondheid, 
 • Nationaal Referentielaboratorium (NRL) voor:
  • Bacteriën 
  • Insecten en mijten 
  • Nematoden 
  • Schimmels en oömyceten 
  • Virussen, viroïden en fytoplasma’s
 • Europees Referentielaboratorium (EURL) voor: 
  • Bacteriën 
  • Virussen, viroïden en fytoplasma’s. 

 

In opdracht van de Ministeries van LNV en VWS treden we op als kennisautoriteit in de volgende domeinen:

 • Centrum Monitoring Vectoren (CMV)
 • Kenniscentrum Invasieve Planten en Hout
 • Kenniscentrum Biologische bestrijders en Productiedieren.

Dit gebeurt zowel nationaal als in een internationale setting.

 

Diagnostiek
Om de (diagnostische) werkzaamheden uit te kunnen voeren, beschikken wij over een solide ISO17025 geaccrediteerd kwaliteitssysteem en hebben we de faciliteiten en kennis om onder hoge eisen van beveiliging omtrent biosafety en biosecurity te werken en ons continu te verbeteren om een top-kennisinstituut te blijven.

 

Voor diagnostiek maken we gebruik van innovatieve technieken en methoden in combinatie met klassieke technieken. We beschikken over geavanceerde apparatuur, een passende infrastructuur en deskundig personeel. We beheren uitgebreide collecties met goed gekarakteriseerd en gedocumenteerd referentiemateriaal. Doordat we diagnostische, morfologische, biologische, epidemiologische, taxonomische en moleculaire kennis combineren met datawetenschap, kunnen we te allen tijde onze rol oppakken. 

 

Kenniscentrum
We werken aan continue verbetering waardoor we op elk moment crisis- en incidentbestendig kunnen opereren en proactief kunnen handelen. De doorontwikkeling van onze state-of-the-art kennis geeft ons een invloedrijke positie richting beleid en in (inter-)nationale gremia zoals de European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO), de European Food Safety Authority (EFSA), het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), de Food and Agriculture Organization (FAO) en de European Commission (EC). Als NRL hebben we een centrale rol op kennisgebied naar EURL en OL. Kennis wordt gedeeld door het geven van trainingen en gastcolleges wereldwijd, door bij te dragen aan nieuwe richtlijnen en protocollen, het schrijven van wetenschappelijke opinies en publicaties, deelname aan (inter)nationale projecten en stage- en onderzoeksplaatsen beschikbaar te stellen voor studenten. 

 

Samenwerking
We werken nauw samen met partners zoals Plantaardige Keuringsdiensten, laboratoria, andere kenniscentra, de sector en de ministeries. Dit doen we samen met andere afdelingen van de NVWA.
Vanuit onze onafhankelijke wetenschappelijke basis ondersteunen we bij het voorkomen van de insleep van ongewenste organismen en planten, het opzetten van monitoringsprogramma’s, het gebruik van laboratoria, internationale vertegenwoordiging en bij markttoegang. We adviseren en signaleren hierin gevraagd en ongevraagd, maar altijd in nauw overleg met deze partners. De kennis die het NIVIP levert vormt de basis voor het juist kunnen inregelen van het toezicht. 

 

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

We vinden het in Nederland heel normaal dat de producten die we gebruiken en alles wat wij eten veilig is. Dat dieren goed worden behandeld, ook als ze voor de slacht bestemd zijn. Groente en fruit willen we gedachteloos kunnen consumeren en ook andere producten zijn ‘natuurlijk’ in orde. We willen onbekommerd in de natuur kunnen wandelen en speelgoed voor onze kinderen kopen zonder achterdocht. Als consumenten vertrouwen we daar gewoon op, voor ons is dat vanzelfsprekend.

Maar we vergeten soms dat bedrijven dagelijks hard werken aan die hoge standaard. Dat het voor ondernemers niet altijd makkelijk is om aan alle geldende wet- en regelgeving te voldoen. We vergeten ook dat de overheid daarop toeziet. Veiligheid klinkt zo eenvoudig, maar dat is het niet.

Wat doet de NVWA?
De medewerkers van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) werken dagelijks hard om die standaard te behouden. In gesprek met ondernemers in de horeca, de slachterijen, de plantenteelt en met andere producenten ziet de NVWA toe op de voedsel- en productveiligheid, plantgezondheid en het welzijn van dieren, natuur en milieu. Met (inter)nationale wet- en regelgeving in de hand. We gaan uit van vertrouwen, maar tegen ondernemers die het niet zo nauw nemen, treden we stevig op. In het belang van de samenleving.

Wij kijken scherp waar de grootste risico’s zitten en waar toezicht het hardst nodig is, zodat we consumenten en anderen tijdig kunnen informeren. Ook heeft de NVWA een belangrijke rol bij exportkeuringen en bij de import van producten in Europa.

Waar staat de NVWA voor?
De NVWA is verantwoordelijk voor het toezicht op dierenwelzijn, diergezondheid, voedselveiligheid, productveiligheid, tabaks- en alcoholontmoediging, plantgezondheid en natuur en milieu.

De Rijksoverheid streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever en innovatiever. Dat maakt het werk waardevol en uitdagend.

De NVWA is een Agentschap van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Anton van der Sommen, teamleider NIVIP, team 2

0651247175

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Lieke Kleisterlee

0625369168

Solliciteren?

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Toezichthoudend Dierenarts

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats = woonplaats
 • Uren per week 24-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Directiesecretaris Handhaven

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 5 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Woordvoerder

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 4 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon