• Stand­plaats Breda
 • Contractduur Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.279 - €6.419
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12, schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch, Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 27 januari Nog 12 dagen
 • Vacaturenummer 1136058
 • Plaatsingsdatum 8 januari 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

“Ik zorg voor eenheid en bevorder de vakkennis op het gebied van toezicht. Uitdagend, want je hebt met veel mensen en belangen te maken. Tel daarbij op dat de dynamiek en de belangen groot zijn. Ik kan me geen betere baan en werkplek voorstellen!” Marco, vaktechnisch coördinator bij Douane Nederland.

Douane Breda bestaat uit vijf locaties in drie provincies. En werkt volgens het instelplan regionale kennisinfrastructuur (KIS). KIS heeft vijf doelstellingen. De kwaliteit van de uitvoering verbeteren en het kennisniveau van de uitvoerende medewerkers versterken. De kennis laagdrempelig en tot in de haarvaten van de uitvoering ter beschikking stellen. Uitvoering en beleid met elkaar verbinden via de coördinatiegroepen. De meer uitvoerende taken (denk aan uitvoeringscoördinatie en content) op de regiokantoren beleggen. En tot slot: de adviesfunctie voor het regionale management regelen. Binnen Douane Breda werk je in één team nauw samen met de andere coördinatoren (bijvoorbeeld op het gebied van handhaving en bedrijfsvoering) aan vakgebiedoverstijgende vraagstukken. En draag je inhoudelijk bij aan de kennisinfrastructuur van jouw vakgebied.

In jouw rol als vakgroepcoördinator ben je de specialist op het vakgebied toezicht. Je coördineert op regioniveau vraagstukken over complexe onderwerpen. Dit houdt in dat je kennis en informatie uit de coördinatiegroep deelt, zowel met het management als met medewerkers. En dat je uitvoeringsvraagstukken vanuit de regio in de coördinatiegroep inbrengt. Is er nieuwe regelgeving of zijn er wijzigingen? Dan regel jij dat deze worden geïmplementeerd. Je zorgt voor content en adviseert het (lokale) management en de staf. Om de vaktechnische kwaliteit binnen Douane Breda te borgen, draag je kennis over. Bijvoorbeeld via documenten, (online) workshops en voorlichtingsbijeenkomsten, en door medewerkers individueel te begeleiden. Signaleer je nieuwe ontwikkelingen en innovaties? Dan deel je deze actief.

Je hebt ook een belangrijke verbindende rol. Zo verbind je de vaktechniek, de verschillende processen en het management, én zorg je voor verbinding tussen het landelijke douaneniveau en het management. Als lid van de landelijke coördinatiegroep toezicht vertegenwoordig je de regio en behandel je vraagstukken met een landelijke, politieke en/of maatschappelijke impact. Hierbij verbind je het beleid en de implementatie ervan, en zorg je dat de werkzaamheden die voortkomen uit de coördinatiegroep worden uitgevoerd. Zo nodig houd je vooraf ruggespraak met de voorzitter van de coördinatiegroep en het regiomanagement.

Zullen we zakendoen en word jij de nieuwe collega van Marco? Of wil je liever eerst eens praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact met ons op.

Functie-eisen

 • Je hebt een wo-diploma, bij voorkeur in de richting van rechten of accountancy.
 • Je hebt uitgebreide kennis van het vakgebied toezicht en van interne beheersing en controletechnieken.
 • Je hebt bij voorkeur kennis van de douaneprocessen.
 • Je hebt bij voorkeur kennis van relevante douanewet- en regelgeving.
 • Je bent goed op de hoogte van maatschappelijke ontwikkelingen die van belang zijn voor de processen binnen de eigen afdeling en andere onderdelen van de Douane.

Jouw competenties?

 • initiatief
 • samenwerken
 • klantgerichtheid
 • analyseren
 • oordeelsvorming

Herken jij jezelf ook hierin?
Je hebt een sterke persoonlijkheid, bent gewend de regierol te pakken en handelt proactief. Tegelijkertijd stel je je dienstbaar op richting het management en medewerkers. Je beschikt over veel flexibiliteit en schakelt makkelijk tussen onderwerpen en niveaus, waarbij je de prioriteiten niet uit het oog verliest. Hierbij heb je oog voor andere vakgebieden en processen, waarmee je de verbinding legt. Met jouw uitstekende communicatieve vaardigheden weet je verschillen te overbruggen. Je hebt dan ook een goed gevoel voor verhoudingen binnen een grote en complexe organisatie. En uiteraard ben je integer.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12, schaal 13
 • Salaris­omschrijving

  In beginsel vindt inschaling in de naast lagere salarisschaal plaats. Bij aanwezigheid van relevante kennis, ervaring of om arbeidsmarktoverwegingen kan inschaling op een hogere positie in de desbetreffende salarisschaal plaatsvinden. Ook bestaat de mogelijkheid om in bijzondere gevallen waarin de aanwezige kennis en/of ervaring dit rechtvaardigt, direct in de bij de functie behorende salarisschaal in te schalen.

 • Maand­salaris Min €3.279 Max. €6.419 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast salaris ontvang je ook een individueel keuzebudget (IKB). Jouw IKB bestaat uit geld (IKB-budget) en tijd (IKB-uren). Het IKB geeft je de mogelijkheid om naar eigen keuze een deel van je IKB-budget te laten uitbetalen op de door jou gekozen tijdstippen. Én je hebt de mogelijkheid om je IKB-budget deels om te zetten in verlof of andersom. Ook kun je het IKB-budget besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals bijvoorbeeld een fiets, bedrijfsfitness of vakliteratuur. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten, ouderschapsverlof en een vergoeding woon-werkverkeer. Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn en we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als deze niet kan worden overlegd, volgt geen arbeidsovereenkomst of wordt de arbeidsovereenkomst na uiterlijk 3 maanden beëindigd wanneer duidelijk is dat geen VOG overgelegd kan worden. Wij bieden je een inwerkprogramma aan en afhankelijk van je opleiding en werkervaring een opleiding en/of training. Gedurende deze periode is het niet mogelijk om in deeltijd te werken. Als je deze periode hebt afgerond en bij goed functioneren in de praktijk, krijg je een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Als je de opleiding niet succesvol afrondt, wordt jouw arbeidsovereenkomst tussentijds beëindigd of niet verlengd. Voor de interne kandidaat geldt dan dat die wordt teruggeplaatst naar zijn oorspronkelijke organisatieonderdeel en wordt belast met werkzaamheden die gelijk of gelijksoortig zijn aan die van de oorspronkelijke functie.

Bijzonderheden

Standplaats is Breda daarbij moet je bereid zijn om voor de ondersteuning, afstemming, samenwerking en voor het deelnemen van vergaderingen te reizen naar andere kantoren van Douane Nederland. Voor reizen buiten je plaats van tewerkstelling (geen regulier woon/werk verkeer) is reistijd: werktijd. Je reist met een door rijkswege verstrekte OV kaart naar je plaats van tewerkstelling plus de overige locaties.

Solliciteren
We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die beschikking mee.

Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:
Allereerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie. Daarna kunnen we beoordelen of jouw cv en motivatiebrief voldoen aan de gestelde functie-eisen. In week 6 vinden de selectiegesprekken plaats. Gezien de huidige maatregelen vinden deze gesprekken plaats via video-bellen. Onderaan deze vacature vind je meer uitleg over de stappen die je doorloopt in de sollicitatieprocedure.

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde opleiding(en) als werkervaringseisen. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

Medewerkers van de Belastingdienst die korter dan drie jaar in hun huidige functie werkzaam zijn of bezig zijn met een startopleiding of inwerktraject verzoeken we om in hun motivatiebrief duidelijk aan te geven wat de reden is om binnen de termijn van 3 jaar te solliciteren.

De Belastingdienst zet zich in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Val je in deze doelgroep en sta je in het doelgroepenregister? Dan nodigen we ook jou uit om te reageren! Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie. Meer weten? Klik dan hier!

Een (online) voorselectietest en/of een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure, evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten. Na sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Houd er rekening mee dat het solliciteren technische problemen met zich mee kan brengen. Wacht hiermee dus niet tot het laatste moment.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Douane is een handhavingsdienst, stelt de verschuldigde douanerechten en accijnzen vast en heft en int deze. De geïnde bedragen worden afgedragen aan de Nederlandse schatkist en de EU. De Douane zorgt er ook voor dat de samenleving zo goed mogelijk wordt beschermd tegen onveilige en ongewenste goederen. Hieronder valt een breed scala aan taken op het terrein van veiligheid, milieu, flora en fauna, gezondheid en cultuur. Én de Douane draagt bij aan het versterken van de concurrentiepositie van Nederland en de EU door toe te zien op de naleving van Europese maatregelen voor marktordening en te zorgen voor een snelle en goede douaneafhandeling, resulterend in zo min mogelijk oponthoud en lage administratieve lasten.

De Douane valt onder het Ministerie van Financiën. Tot en met 31 december 2020 behoort de Douane tot de Belastingdienst. Per 1 januari 2021 is zij een zelfstandig Directoraat-Generaal.

Belastingdienst

Bij de Belastingdienst werken 30.000 mensen verspreid over het hele land. We zijn verantwoordelijk voor heffing, inning en controle van belastingen en premies volksverzekeringen. Daarnaast sporen we fraude op, verrichten we douanetaken en zorgen we voor de uitbetaling van voorlopige teruggaven en huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag. In teams werken medewerkers met uiteenlopende achtergronden en opleidingsniveaus aan de dienstverlening voor miljoenen burgers en bedrijven. Op dit moment is de Belastingdienst volop in beweging; de rol van data wordt steeds groter en werkzaamheden worden in toenemende mate gedigitaliseerd. Maar in welk team of vakgebied je ook werkzaam bent: bij de Belastingdienst heb je direct een verantwoordelijke functie, van waaruit je je in verschillende richtingen verder kunt ontwikkelen om burgers en bedrijven in Nederland nog beter van dienst te kunnen zijn. De Belastingdienst is op weg naar de toekomst!

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Bauke Padding, Teamleider

06-18604567

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mohamed Bouazza, Adviseur Werving & Selectie

06-26897854

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Belastingdienst nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

IT-auditor Douane Rotterdam

Belastingdienst
 • Stand­plaats Rotterdam
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 5 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur aangiftebehandeling Douane

Belastingdienst
 • Stand­plaats Schiphol
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 23 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Registeraccountant Douane Arnhem of Enschede

Belastingdienst
 • Stand­plaats Arnhem of Enschede
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 5 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon