Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent
 • Stand­plaats Utrecht
 • Werkplekken 3
 • Contractduur Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.797 - €7.046
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 2 juni Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer 1099502
 • Plaatsingsdatum 8 mei 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

“Burgers hebben recht op een juiste en rechtvaardige toekenning van toeslagen. Door te zorgen voor eenheid van beleid en uitvoering, én tegelijkertijd door het leveren en implementeren van maatwerk draag ik daaraan bij. Ik neem daar alle betrokken partijen in mee.” Elisabeth E. Hoogendoorn - Vaktechnisch coördinator toeslagen bij de Belastingdienst.

Miljoenen mensen in Nederland vragen toeslag aan. Bijvoorbeeld voor de huur, zorg, kinderopvang of het kind-gebonden budget. De Belastingdienst/toeslagen streeft ernaar om die toeslagen juist, tijdig en rechtmatig toe te kennen en uit te betalen. En met minimale inspanning van de burger.

Toeslagen richt momenteel haar handhavingsbeleid op een nieuwe manier in. Hierbij is meer aandacht voor de individuele behandeling van burgers. Maatwerk en proportionaliteit vormen kernbegrippen in de nieuwe dienstverlenende benadering. Als vaktechnisch coördinator heb jij hier een leidende rol in en geef je vorm aan deze veranderopgave. Je geeft het goede voorbeeld in de dienstverlenende benadering van burgers en stimuleert anderen dit ook te doen.

Jij coördineert de inhoudelijke en vaktechnische advisering van ons managementteam over de juridische aspecten van vormgeving en inhoud van handhavingsbeleid. Als vaktechnisch coördinator zorg je ook voor een passende vertaling van wet- en regelgeving voor de productieteams. De verschillende vormen van handhaving die de Belastingdienst hanteert, die ken je. En je herkent je in de visie op responsief handhaven om compliance te bevorderen. Je signaleert en adviseert over beleidsmatige, interdepartementale, politieke of publicitair-gevoelige kwesties en kunt vervolgens de juiste acties ondernemen. Dat doe je eventueel in én na goed overleg met het managementteam .

Efficiënt en effectief hak je knopen door in lastige en gevoelige dossiers. Dat doe je op basis van inhoudelijke argumenten en analyses en in nauwe afstemming met collega’s in de vakgroep en met andere specialisten binnen Belastingdienst/toeslagen. Ook verbind je toeslagen met de corporate dienst vaktechniek en ondersteun je bij het opstellen van uitvoeringstoetsen en het belastingplan. Je maakt hierbij gebruik van je uitstekende netwerk op alle niveaus binnen de Belastingdienst waarmee samenwerking van cruciaal belang is. Je houdt ook rekening met de verschillende belangen. Omdat kennis overdragen en anderen stimuleren in je bloed zit, neem je collega’s proactief mee in relevante, vakinhoudelijke ontwikkelingen.

Zullen we zakendoen en word jij de nieuwe collega van het nieuw te vormen vaco-team? Of wil je liever eerst eens praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact op met Lineke van Dieperbeek-Peters.

Functie-eisen

 • Je hebt een wo-diploma, bij voorkeur in de richting van bestuursrecht fiscaal recht of accountancy.
 • Je hebt minimaal drie jaar actuele en aantoonbare ervaring op senior niveau op fiscaal of bestuursrechtelijk gebied.
 • Je hebt bij voorkeur affiniteit met het vakinhoudelijk ontwikkelen van medewerkers.

Jouw competenties?

 • besluitvaardigheid
 • plannen en organiseren
 • initiatief
 • overtuigingskracht
 • samenwerken

Wat vind jij nog meer belangrijk?
Je hebt een sterke persoonlijkheid en neemt gemakkelijk een regierol. Integriteit vind je belangrijk in je werk en hebt een goed gevoel voor verhoudingen binnen een grote organisatie. Je kunt snel schakelen tussen verschillende dossiers, onderwerpen en niveaus, waarbij je de prioriteiten niet uit het oog verliest. Ook kun je helder communiceren en de belangen van Belastingdienst/toeslagen en andere ministeries verbinden en op een lijn krijgen.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 14
 • Salaris­omschrijving

  In beginsel kan inschaling in de naast lagere salarisschaal plaatsvinden. Bij aanwezigheid van relevante kennis, ervaring of om arbeidsmarktoverwegingen kan inschaling op een hogere positie in de desbetreffende salarisschaal plaatsvinden. Ook bestaat de mogelijkheid om in bijzondere gevallen waarin de aanwezige kennis en/of ervaring dit rechtvaardigt, direct in de bij de functie behorende salarisschaal in te schalen.

 • Maand­salaris Min €4.797 Max. €7.046 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast salaris ontvang je ook een individueel keuzebudget (IKB). Jouw IKB bestaat uit geld (IKB-budget) en tijd (IKB-uren). Het IKB geeft je de mogelijkheid om naar eigen keuze een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen op de door jou gekozen tijdstippen. Én je hebt de mogelijkheid om je maandinkomen deels om te zetten in verlof of andersom. Ook kun je het IKB-budget besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals bijvoorbeeld een fiets, bedrijfsfitness of vakliteratuur. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten, ouderschapsverlof en een vergoeding woon-werkverkeer. Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn en we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als deze niet kan worden overlegd, volgt geen arbeidsovereenkomst of wordt de arbeidsovereenkomst na uiterlijk 3 maanden beëindigd wanneer duidelijk is dat geen VOG overgelegd kan worden. Wij bieden je een inwerkprogramma aan en afhankelijk van je opleiding en werkervaring een opleiding en/of training. Gedurende deze periode is het niet mogelijk om in deeltijd te werken. Als je deze periode hebt afgerond en bij goed functioneren, krijg je een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Als je de opleiding niet succesvol afrondt, wordt jouw arbeidsovereenkomst tussentijds beëindigd of niet verlengd. Voor de interne kandidaat geldt dan dat die wordt teruggeplaatst naar zijn oorspronkelijke organisatieonderdeel en wordt belast met werkzaamheden die gelijk of gelijksoortig zijn aan die van de oorspronkelijke functie.

Bijzonderheden

We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die kennisgeving mee.

Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:
Allereerst wordt beoordeeld of een voorrang kandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie.
Daarna wordt beoordeeld of jouw cv en motivatiebrief voldoen aan de gestelde functie-eisen.
Op 8 juni vinden de selectiegesprekken plaats. Én een assessment voor deze functie wordt mogelijk uitgevoerd op 16 juni. Onderaan deze vacature vind je meer uitleg over de stappen die je doorloopt in de sollicitatieprocedure.

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde opleiding(en) als werkervaringseisen. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

Medewerkers van de Belastingdienst die korter dan drie jaar in hun huidige functie werkzaam zijn of bezig zijn met een startopleiding of inwerktraject verzoeken we om in hun motivatiebrief duidelijk aan te geven wat de reden is om binnen de termijn van 3 jaar te solliciteren.

De Belastingdienst zet zich in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Val je in deze doelgroep en sta je in het doelgroepenregister? Dan nodigen we ook jou uit om te reageren! Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie. Meer weten? Klik dan hier!

Een (online) assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure (uitgezonderd interne horizontale kandidaten), evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten. Na sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Houd er rekening mee dat het solliciteren technische problemen met zich mee kan brengen. Wacht hiermee dus niet tot het laatste moment.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Toeslagen zorgt voor de uitbetaling van de huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget. Het is de missie van Toeslagen om toeslagen juist, tijdig en rechtmatig toe te kennen en uit te betalen op een efficiënte manier, met minimale inspanning voor de burger.
De verantwoordelijkheid voor beleid en budget van deze toeslagen ligt bij drie ministers: die van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en die van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Bijzonder is dat het Ministerie van Financiën (als verantwoordelijke voor de inrichting en organisatie van de Belastingdienst) zorgt dat het werk gedaan kan worden, maar dat wet- en regelgeving dus ook van andere ministeries komt.

Belastingdienst

Bij de Belastingdienst werken 30.000 mensen verspreid over het hele land. We zijn verantwoordelijk voor heffing, inning en controle van belastingen en premies volksverzekeringen. Daarnaast sporen we fraude op, verrichten we douanetaken en zorgen we voor de uitbetaling van voorlopige teruggaven en huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag. In teams werken medewerkers met uiteenlopende achtergronden en opleidingsniveaus aan de dienstverlening voor miljoenen burgers en bedrijven. Op dit moment is de Belastingdienst volop in beweging; de rol van data wordt steeds groter en werkzaamheden worden in toenemende mate gedigitaliseerd. Maar in welk team of vakgebied je ook werkzaam bent: bij de Belastingdienst heb je direct een verantwoordelijke functie, van waaruit je je in verschillende richtingen verder kunt ontwikkelen om burgers en bedrijven in Nederland nog beter van dienst te kunnen zijn. De Belastingdienst is op weg naar de toekomst!

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Lineke E van Dieperbeek-Peters, Plv. Directeur Toeslagen

06-18608551

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Edward Verkammen, Adviseur Werving & Selectie

06-27335540

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Belastingdienst nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Managementassistent

Belastingdienst
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 5
 • Reageren voor 2 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Invorderingsspecialist groepsfunctionaris I - Invordering Herstel Toeslagen

Belastingdienst
 • Stand­plaats Zwolle
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 3 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Ketencoördinator ketenbureau Toeslagen

Belastingdienst
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 2 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon