Vaktechnisch coördinator AVG en privacyrecht

Belastingdienst

 • Stand­plaats Utrecht
 • Werkplekken 2
 • Contractduur 12 maanden
 • Uren per week 24 - 36
 • Maand­salaris €5.126 - €7.493
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Fiscaal, Juridisch
 • Reageren voor 4 april Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer 1206109
 • Plaatsingsdatum 13 maart 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als vaktechnisch coördinator AVG en privacyrecht bij de directie Grote Ondernemingen heb je een zeer gevarieerde baan. Je bent dé specialist op het gebied van AVG en privacyrecht. Je maakt onderdeel uit van een netwerk van samenwerkende collega’s (de vaktechnische structuur) dat zich richt zich op ondersteuning van collega’s die bezig zijn met het heffen en innen van belastingen. Doel is eenheid van beleid en uitvoering op het terrein van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), Wet politiegegevens(Wpg) en in bredere zin het privacyrecht te borgen. Zo draag jij bij aan een financieel gezond Nederland.

De vaktechnisch coördinatoren (vaco’s) van de verschillende belastingmiddelen en processen werken samen onder leiding van één van de regiodirecteuren.  Samen met de collega vaktechnisch coördinatoren los je complexe middel overstijgende vraagstukken op. Je verbindt uiteenlopende belangen volgend uit onder meer de AVG, de Wpg en de fiscaliteit. Je bent in staat om een onafhankelijk standpunt in te nemen en daarbij de belangen van burgers mee te wegen en tijdig het management te betrekken. 

Grote ondernemingen zoekt twee vaktechnisch coördinatoren AVG en privacyrecht met een landelijke taak binnen de directie Grote ondernemingen. Een vaktechnisch coördinator zal geplaatst worden binnen de landelijke unit toezicht en Economische handhaving. De andere vaktechnisch coördinator zal geplaatst worden binnen een van de andere bestuurlijke verbanden van GO. Beiden hebben een landelijke taak.

Dit doe je bij de Belastingdienst
Privacy is een grondrecht dat de Belastingdienst naar burgers en bedrijven wil borgen. Jij brengt als vaktechnisch coördinator kennis op dit terrein dichtbij de uitvoering. De AVG en privacyrecht zijn vakgebieden die volop in ontwikkeling zijn. Je draagt bij aan het invoeren van een vaktechnische structuur die vergelijkbaar is met de structuur van onze fiscale middelen. Een structuur met vaktechnische coördinatoren die kennis delen, kennis borgen, de uitvoering ondersteunen en escaleren indien nodig. 

In jouw rol van vaktechnisch coördinator (vaco) AVG en privacyrecht ben je als gezaghebbend specialist de spil tussen de landelijk vaktechnisch coördinator AVG en privacyrecht en jouw vaktechnisch adviseurs. Je bent hun aanspreekpunt als zij te maken hebben met complexe vaktechnische problematiek of met verschillende, soms tegenstrijdige belangen. Je zorgt voor ontsluiting van kennis en zorgt dat de vakkennis van de vaktechnisch adviseurs, de medewerkers en het management op peil blijft, onder andere door het initiëren van vaktechnische overleggen. Je zorgt ervoor dat ook de AVG en het privacyrecht vanzelfsprekend onderdeel gaan uitmaken van afwegingen in het primaire proces. Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van de toepassing van AVG en in bredere zin en het privacyrecht en de eenheid van beleid en uitvoering daarin.

Jouw taken: 

 • Je denkt proactief mee over tactische en strategische vraagstukken op het terrein van de AVG en privacyrecht en vertaalt deze naar concrete (strategische) verander- en verbetervoorstellen voor het totale toezichtsgebied;
 • Je verbindt uiteenlopende belangen zoals de AVG, Wpg en het privacyrecht met de fiscaliteit, management en (individuele) klantbehandeling en je bent in staat om dan een onafhankelijk standpunt in te nemen;
 • Je legt waar nodig verbanden met andere belastingmiddelen en processen. Je neemt initiatief om deskundigheid van collega’s op het terrein van AVG en privacyrecht te vergroten zodat relevante vraagstukken tijdig herkend en erkend worden;
 • Je begeleidt op inhoud de vaktechnische aanspreekpunten AVG die werkzaam zijn op de verschillende kantoren.

Een bijzondere baan, omdat....

 • Je ons management verbindt met de vaktechniek: je adviseert hen gevraagd en ongevraagd over vakinhoudelijke en procesmatige zaken, waarbij je oog hebt en houdt voor politieke gevoeligheden. 
 • Je ook zélf bijdraag aan de behandeling van een aantal politiek gevoelige en privacyrechtelijk inhoudelijk complexe dossiers. 
 • Je in staat bent om complexe dossiers en risico’s op het gebied van AVG en privacyrecht te analyseren en daarmee te zorgen voor een passende behandeling van deze complexe dossiers. Als vaco AVG en privacyrecht heb je een functie met zeer veelzijdige werkzaamheden en contact met veel in-en externe collega's.
 • Je binnen de directie GO een landelijke taak hebt met veel (eind)verantwoordelijkheid en aanzienlijke invloed. Als onafhankelijk, zeer deskundig, communicatief vaardig én politiek-maatschappelijk betrokken persoon neem je die taak graag op je!

Dit zegt een collega over jouw werkomgeving
“Ben je inhoudelijk up-to-date van de laatste ontwikkelingen binnen het vakgebied AVG en (fiscale) gegevensbescherming? Vind je het daarnaast leuk om invulling te geven aan de nieuwe vaktechnische infrastructuur en het daarbij horende ‘vakmanagement’? Dan is deze baan echt iets voor jou!” - Iris, landelijk vaktechnisch coördinator AVG en privacy.

Wanneer past deze baan bij je?

 • Je hebt een WO werk- en denkniveau.
 • Je beschikt over uitstekende kennis van de AVG en het formele recht. Kennis van de Wet politiegegevens is een pré.
 • Bezit van CIPP/E is een pré, mocht je daar niet aan voldoen dan ben je bereid om deze certificering te halen. 
 • Je hebt minimaal vijf jaar relevante en recente werkervaring.
 • Je hebt kennis van en ervaring met complexe vraagstukken en veranderingen in een politiek-bestuurlijke omgeving.

Jouw competenties

 • organisatiesensitiviteit 
 • omgevingsbewustzijn 
 • oordeelsvorming
 • visie
 • aansturen groep
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Salaris­omschrijving

  In beginsel word je ingeschaald in de genoemde schaal, dat is schaal 14 (€ 5.279,- - € 7.718,-). De aanwezigheid van relevante kennis en ervaring of eventuele arbeidsmarktoverwegingen bepalen het salarisniveau waarop je wordt ingeschaald.

 • Maand­salaris Min €5.126 Max. €7.493 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 12 maanden
 • Minimaal aantal uren per week 24
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast salaris ontvang je ook een individueel keuzebudget (IKB). Jouw IKB bestaat uit geld (IKB-budget) en tijd (IKB-uren). Het IKB geeft je de mogelijkheid om naar eigen keuze een deel van je IKB-budget te laten uitbetalen op de door jou gekozen tijdstippen. Én je hebt de mogelijkheid om je IKB-budget deels om te zetten in verlof of andersom. Ook kun je het IKB-budget besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals bijvoorbeeld een fiets, bedrijfsfitness of vakliteratuur. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten, ouderschapsverlof en een vergoeding woon-werkverkeer. Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn en we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als deze niet kan worden overlegd, volgt geen arbeidsovereenkomst of wordt de arbeidsovereenkomst na uiterlijk 3 maanden beëindigd wanneer duidelijk is dat geen VOG overgelegd kan worden.

We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die kennisgeving mee.

Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:

 • Allereerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie.
 • Daarna wordt beoordeeld of jouw cv en motivatiebrief voldoen aan de gestelde functie-eisen. 
 • Op 18 en 19 april 2023 vinden de selectiegesprekken plaats.

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde kennis en werkervaring als op het opleidingsniveau. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

De Belastingdienst zet zich in voor de banenafspraak: zoveel mogelijk banen realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking. Val jij in deze doelgroep? Wij zullen je ondersteunen zodat je optimaal kunt functioneren, en daarmee jouw bijdrage aan Nederland kunt leveren. Of het nu gaat om aanpassingen op je werkplek, bepaalde voorzieningen in het vervoer of bijvoorbeeld vergoedingen van het UWV: samen met jou, je leidinggevende én een jobcoach gaan wij kijken naar jouw kwaliteiten en mogelijkheden om een passend werkpakket uit te voeren. Wil jij weten of je hierbij hoort en wat dit exact betekent voor jou? Lees hier meer.

Een (online) voorselectietest en/of een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure, evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten. Na sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Houd er rekening mee dat het solliciteren technische problemen met zich mee kan brengen. Wacht hiermee dus niet tot het laatste moment. 

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Directie Grote Ondernemingen (GO) is verantwoordelijk voor de fiscale behandeling van de ongeveer 9.000 grootste ondernemingen en non-profit organisaties in Nederland. Daarnaast behandelt GO een aantal dossiers van zeer vermogende personen en voeren we een aantal zeer uiteenlopende specialistische taken uit zoals de kansspelbelasting en constructiebestrijding. Onze klanten vertegenwoordigen zo’n 75% van de belastinginkomsten van de rijksoverheid. Ook genereren zij veel informatie die de overheid gebruikt voor bijvoorbeeld toeslagen of studiefinanciering.

De uitvoerings- en toezichtstrategie van GO is gericht op bereidwillige naleving van wet- en regelgeving door deze organisaties. Zij kenmerken zich door relatief grote financiële belangen en complexere fiscale vraagstukken. In het geval van multinationals komt daar nog een component bij in de vorm van internationale wet- en regelgeving en samenwerking met buitenlandse belastingdiensten.

Om er voor te zorgen dat de belastingafdracht van deze organisaties soepel blijft lopen werkt GO met behandelteams. In deze teams wordt kennis over de specifieke branche, de individuele ondernemingen en kennis van de verschillende belastingmiddelen samengebracht.

Zo werkt GO aan een zo efficiënt en effectief mogelijk proces voor het heffen, controleren en innen van de belastingen bij de grootste ondernemingen en non profit organisaties en zo dragen we bij aan een financieel gezond Nederland.

Belastingdienst

Bij de Belastingdienst werken ongeveer 25.000 mensen verspreid over het hele land aan een financieel gezond Nederland. Dit doen we door eerlijk en zorgvuldig belastingen en premies volksverzekeringen te heffen, te innen en te controleren en fraude op te sporen. De Belastingdienst maakt het burgers en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk om verplichtingen na te kunnen komen en gebruik te kunnen maken van rechten. Dat gebeurt met passende dienstverlening, door massale processen juist en tijdig uit te voeren én door adequaat toezicht uit te oefenen. De Belastingdienst is sterk in ontwikkeling en heeft de ambitie om de beste Belastingdienst voor Nederland te zijn met focus op fiscale taken en vakmanschap. Lees meer over de Belastingdienst op: https://over-ons.belastingdienst.nl/

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Iris Vissers, Landelijk Vaktechnisch Coördinator AVG en privacyrecht

06 - 31 66 24 43

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Joanne Schouten, adviseur Werving & Selectie

06 - 51 43 98 02

Solliciteren?

Belastingdienst nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Assistent Klantcoördinator Eindhoven

Belastingdienst
 • Stand­plaats Eindhoven
 • Uren per week 24-36
 • Salaris­niveau schaal 4,schaal 5,schaal 6,schaal 7
 • Reageren voor 12 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Assistent Klantcoördinator Rotterdam

Belastingdienst
 • Stand­plaats Rotterdam
 • Uren per week 24-36
 • Salaris­niveau schaal 4,schaal 5,schaal 6,schaal 7
 • Reageren voor 12 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Assistent Klantcoördinator Almelo

Belastingdienst
 • Stand­plaats Almelo
 • Uren per week 24-36
 • Salaris­niveau schaal 4,schaal 5,schaal 6,schaal 7
 • Reageren voor 12 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon