Vaktechnisch coördinator Controle MKB Amsterdam

Belastingdienst

 • Stand­plaats Amsterdam
 • Contractduur Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Uren per week 32 - 40
 • Maand­salaris €4.831 - €7.096
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Auditing / accountancy
 • Reageren voor 21 mei Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer 1144178
 • Plaatsingsdatum 29 april 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

“Het geeft mij veel voldoening om samen met de vaktechnische aanspreekpunten en management het proces en de inhoud van de controle vorm te geven. Ik heb een duidelijk beeld van invulling geven aan de begrippen kwaliteit en kwaliteitsborging Ik heb een groot netwerk van collega’s die samen met mij de kwaliteit, kennis en kunde van de medewerkers op een hoger plan brengen. Het werk in het MKB is veelzijdig en divers en je mening is van groot belang en "doet ertoe". Kortom een uitdagende baan.” Rijmie de Leeuw, vaco controle MKB Amsterdam. 

Als vakgroepcoördinator vervul je een spilfunctie tussen de landelijke vaktechnische coördinator en de vaktechnische adviseurs (VTA’s) van de aandachtsgebieden. Je waarborgt de eenheid van beleid en uitvoering. De operationele en/of tactische werkzaamheden die je uitvoert, zijn gericht op het specialisme van de controle (dit omvat ook statistical audit en EDP-audit) en waardeonderzoek. Je denkt proactief mee over tactische en strategische vraagstukken en vertaalt deze naar concrete verander- en verbetervoorstellen, ook door volop samen te werken met de portefeuillehouder Controle. De coördinatie van de vaktechniek en de borging van vaktechnische kwaliteit behoort ook tot jouw verantwoordelijkheid. Je bent verantwoordelijk voor het op peil houden van de (vak)kennis van medewerkers en het initiëren van vaktechnische overleggen. Je draagt zorg voor de verbinding tussen de vaktechniek en het management van de directie. Je adviseert hen gevraagd en ongevraagd en informeert hen vakinhoudelijk en procesmatig. Je werkt in een team met VACO’s voor de directie midden- en kleinbedrijf en wordt aangestuurd door en legt verantwoording af aan de regiodirecteur MKB van de locatie Amsterdam.

In jouw rol als vakgroepcoördinator Controle, ben je vaktechnisch vraagbaak en sparringpartner van en voor je collega’s. Je bent expert in je vakgebied. Je werkt in het aandachtsgebied nauw samen met de teamleiders, controlecoördinatoren, controlemedewerkers, middelspecialisten en de VTA’s van de middelen. Daarnaast onderhoud je contacten met de collega’s van het controlebureau (Team Ondersteuning Toezicht). Je neemt deel aan landelijke vaktechnische overleggen.

Je bent geen teamleider, maar de organisatie verwacht wel van jou dat je o.a. collega's inhoudelijk aanspreekt, vaktechnische bijeenkomsten organiseert en begeleidt, beslissingen neemt en verbindingen legt met andere middelen. Je bent een spin in het web. Daarnaast heb je net als je collega's een verantwoordelijkheid voor de doelstellingen van het kantoor Amsterdam. In de rol van vakgroepcoördinator controle ben je voor de regiodirecteur, teamleiders, VTA’s Controle en andere collega’s van grote toegevoegde waarde.

Zullen wij zaken doen en word jij onze nieuwe collega? Of wil je liever eerst eens praten over jouw, misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact met ons op!

Functie-eisen

 • Je bent registeraccountant en staat ingeschreven in het register.
 • Je hebt uitstekende en actuele kennis van het vakgebied controle.
 • Je hebt aantoonbare en uitstekende kennis van het controleproces, zowel vaktechnisch als logistiek.
 • Je hebt zicht op de dynamiek binnen de eigen directie en relevante maatschappelijke ontwikkelingen.
 • Je hebt ervaring om de casuïstiek vanuit de samenhang met andere middelen en processen (integraal) te bekijken.

Jouw competenties?

 • oordeelsvorming
 • plannen en organiseren
 • visie
 • omgevingsbewustzijn
 • samenwerkingsgericht

Herken jij jezelf ook hierin?

Je hebt een sterke persoonlijkheid en je bent gewend om een regierol te pakken. Je hebt een goed gevoel voor verhoudingen binnen een grote en complexe organisatie en je bent uiteraard integer. Je beschikt over grote flexibiliteit en kunt gemakkelijk schakelen tussen onderwerpen en niveaus, waarbij je jouw prioriteiten niet uit het oog verliest. Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en bent in staat om verschillen in belangen te overbruggen, zodat deze in een lijn komen met elkaar. Samenwerken is daarbij essentieel.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 14
 • Salaris­omschrijving

  In beginsel vindt inschaling in de naast lagere salarisschaal plaats. Bij aanwezigheid van relevante kennis, ervaring of om arbeidsmarktoverwegingen kan inschaling op een hogere positie in de desbetreffende salarisschaal plaatsvinden. Ook bestaat de mogelijkheid om in bijzondere gevallen waarin de aanwezige kennis en/of ervaring dit rechtvaardigt, direct in de bij de functie behorende salarisschaal in te schalen.

 • Maand­salaris Min €4.831 Max. €7.096 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 40

Overige arbeids­voorwaarden

Naast salaris ontvang je ook een individueel keuzebudget (IKB). Jouw IKB bestaat uit geld (IKB-budget) en tijd (IKB-uren). Het IKB geeft je de mogelijkheid om naar eigen keuze een deel van je IKB-budget te laten uitbetalen op de door jou gekozen tijdstippen. Én je hebt de mogelijkheid om je IKB-budget deels om te zetten in verlof of andersom. Ook kun je het IKB-budget besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals bijvoorbeeld een fiets, bedrijfsfitness of vakliteratuur.De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten, ouderschapsverlof en een vergoeding woon-werkverkeer. Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn en we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als deze niet kan worden overlegd, volgt geen arbeidsovereenkomst of wordt de arbeidsovereenkomst na uiterlijk 3 maanden beëindigd wanneer duidelijk is dat geen VOG overgelegd kan worden. Als je de opleiding niet succesvol afrondt, wordt jouw arbeidsovereenkomst tussentijds beëindigd of niet verlengd. Voor de medewerker van de Belastingdienst geldt dan dat die wordt teruggeplaatst naar zijn oorspronkelijke organisatieonderdeel en wordt belast met werkzaamheden die gelijk of gelijksoortig zijn aan die van de oorspronkelijke functie.

Bijzonderheden

We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die kennisgeving mee.

Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:
Allereerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie.
Daarna wordt beoordeeld of jouw cv en motivatiebrief voldoen aan de gestelde functie-eisen.
Op vrijdag 28 mei zullen de online selectiegesprekken plaatsvinden. Onderaan deze vacature vind je meer uitleg over de stappen die je doorloopt in de sollicitatieprocedure.

Medewerkers van de Belastingdienst die korter dan drie jaar in hun huidige functie werkzaam zijn of bezig zijn met een startopleiding of inwerktraject verzoeken we om in hun motivatiebrief duidelijk aan te geven wat de reden is om binnen de termijn van drie jaar te solliciteren.

De Belastingdienst zet zich in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Val je in deze doelgroep en sta je in het doelgroepenregister? Dan nodigen we ook jou uit om te reageren! Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie. Meer weten? Klik dan hier!

Een (online) voorselectietest en/of een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure, evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten. Na sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Houd er rekening mee dat het solliciteren technische problemen met zich mee kan brengen. Wacht hiermee dus niet tot het laatste moment.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Directie Midden- en Kleinbedrijf (MKB) is verantwoordelijk voor de fiscale behandeling van het Midden- en kleinbedrijf en onderscheidt entiteiten in het middenbedrijf (ongeveer 0,4 miljoen) én in het kleinbedrijf (ongeveer 1,8 miljoen kleine bedrijven, starters en ZZP’ ers).
De klantbehandeling kenmerkt zich door informatiegericht toezicht en een integrale en subjectgerichte aanpak. MKB streeft optimalisering van belastingopbrengsten na door de inzet van diverse handhaving- en toezichtmiddelen ter versterking van de compliance, met aandacht voor slimme en nieuwe IT- toepassingen. MKB is ook verantwoordelijk voor het vorm en inhoud geven aan de integrale overheidssamenwerking. Én MKB houdt zich bezig met deurwaarderij en waarde-onderzoek.

Belastingdienst

Bij de Belastingdienst werken 30.000 mensen verspreid over het hele land. We zijn verantwoordelijk voor heffing, inning en controle van belastingen en premies volksverzekeringen. Daarnaast sporen we fraude op, verrichten we douanetaken en zorgen we voor de uitbetaling van voorlopige teruggaven en huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag. In teams werken medewerkers met uiteenlopende achtergronden en opleidingsniveaus aan de dienstverlening voor miljoenen burgers en bedrijven. Op dit moment is de Belastingdienst volop in beweging; de rol van data wordt steeds groter en werkzaamheden worden in toenemende mate gedigitaliseerd. Maar in welk team of vakgebied je ook werkzaam bent: bij de Belastingdienst heb je direct een verantwoordelijke functie, van waaruit je je in verschillende richtingen verder kunt ontwikkelen om burgers en bedrijven in Nederland nog beter van dienst te kunnen zijn. De Belastingdienst is op weg naar de toekomst!

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Rijmie de Leeuw, Vaco controle

06-11714250

Connie van der Heide, Landelijk vaco controle

06-21679268

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Jessia Harten, Adviseur Werving & Selectie

06-21935712

Ronald Huisman, Regio directeur MKB

06-18608724

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Belastingdienst nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur Formeel Recht

Belastingdienst
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 9 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Manager Invordering MKB Eindhoven

Belastingdienst
 • Stand­plaats Eindhoven
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 31 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Manager Invordering MKB Zwolle

Belastingdienst
 • Stand­plaats Zwolle
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 28 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon