Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Vaktherapeut

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Zwolle
 • Uren per week 24 - 28
 • Maand­salaris €2.805 - €3.963
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Niveau HBO bachelor
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 1 februari Nog 6 dagen
 • Vacaturenummer 2748
 • Plaatsingsdatum 1 januari 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Taken:

Als dramatherapeut werkt u binnen het team Vaktherapie, waarin u zelfstandig werkzaam bent. Als dramatherapeut zet u het medium drama doelgericht en methodisch in voor het behandelen van persoonlijkheidsstoornissen. U richt zich met name op de expressie van emotionele problemen.

De werkzaamheden bestaan o.a. uit:

- Het op methodische wijze aanbieden van dramatherapie aan patiënten, zowel individueel als groepsgewijs;
- Het ontwikkelen en implementeren van behandelmodules;
- Het opstellen, uitvoeren en evalueren van het behandeldeelplan dramatherapie;
- Gesprekken voeren met patiënten om te onderzoeken of dramatherapie kan ondersteunen bij de diagnostiek en de behandeling van de patiënt;
- Het positioneren van dramatherapie als nieuw medium binnen de instelling;
- Het overleggen en samenwerken met andere disciplines.

Functie-eisen

- Een door de beroepsvereniging erkende opleiding op HBO–niveau, eventueel aangevuld met een Voortgezette Opleiding;
- U hebt een brede kennis van dramafacetten, die ook past bij onze forensische populatie;
- U bent een stevige persoonlijkheid en stressbestendig;
- U beschikt over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;
- U bent flexibel, sensitief en bewust van eigen handelen;
- U hebt affiniteit met zowel normaal begaafde patiënten als met patiënten met een verstandelijke beperking;
- U bent vaardig in het omgaan met patiënten in spanningsvolle situaties;

U beschikt over de volgende competenties:

 • Zelfstandig;
 • Sensitief;
 • Innovatief;
 • Creatief;
 • Positioneren;
 • Stressbestendig;
 • Mondelinge en schriftelijke vaardigheden;
 • Professionele integriteit.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 9
 • Maand­salaris Min €2.805 Max. €3.963 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 24
 • Maximaal aantal uren per week 28

Overige arbeids­voorwaarden

Je kunt naast het salaris volgens de cao Rijk rekenen op een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld en tijd (vakantiegeld, eindejaarsuitkering en bovenwettelijke verlof uren). Je kunt dit naar eigen keuze op het gewenste moment uit laten betalen of opnemen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Met ingang van 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in werking. Deze wet regelt dat de rechtspositie van ambtenaren zoveel mogelijk hetzelfde wordt als die van werknemers in het bedrijfsleven.  

Als gevolg hiervan worden de aanstellingen van ambtenaren per 1 januari 2020 omgezet naar arbeidsovereenkomsten. Daarnaast is het civiele arbeidsrecht en de cao Rijk van toepassing. 

Bijzonderheden

• Ben je in dienst van het rijk en heb je een aanwijzing als Van-Werk-Naar-Werk- of (medisch) herplaatsingskandidaat? Voeg dan een voordracht van je leidinggevende of trajectmanager én een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie.
• Reacties worden tussentijds doorgestuurd.

Meer over de functiegroep Forensisch Therapeutisch Werker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De penitentiaire inrichting Zwolle is een zelfstandige vestiging binnen de Dienst Justitiële Inrichtingen en biedt plaats aan ongeveer 400 gedetineerden. We kennen verschillende regimes voor zowel mannen als vrouwen:

• een huis van bewaring;
• een gevangenis (voor kort- en langgestraften);
• een inrichting voor vrouwelijke stelselmatige daders;
• extra zorgvoorzieningen;
• een penitentiair psychiatrisch centrum (PPC) met verschillende afdelingen voor mannen en vrouwen.

Penitentiair psychiatrisch centrum

In het PPC verzorgen en behandelen wij ongeveer 120 gedetineerden met psychiatrische problematiek. Deze zorg en behandeling is gelijkwaardig aan die in de geestelijke gezondheidszorg. We nemen in het PPC zowel mannen als vrouwen op. Zij hebben naast een strafrechtelijke titel een psychiatrische stoornis, vaak in combinatie met een verstandelijke beperking of verslaving en meestal in combinatie met persoonlijkheidsproblematiek. Ons doel is de patiënten te stabiliseren, zodat ze kunnen doorstromen naar een andere (zorg)instelling.

We werken in hechte teams van professionals met uiteenlopende achtergronden. Denk aan justitieel verpleegkundigen, sociaalpsychiatrisch verpleegkundigen, (verpleegkundig) forensisch therapeutisch werkers, casemanagers, (gz-)psychologen, vaktherapeuten, artsen en psychiaters.

Voor een visuele weergave van wat er in een PPC gebeurt, klik op volgende link: https://youtu.be/t1bHz7jRs4Q    

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Veiligheid en Justitie verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrisch centra en detentiecentra. Het is zowel veelzijdig als boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer J. Gorter, hoofd Behandeling

06-28726245

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Shared Service Center DJI, Werving, Selectie & Inzetbaarheid

08807 54321

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Justitieel geneeskundige

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Verpleegkundige zorg en behandel inrichtingswerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 24-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 1 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Sociotherapeut

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Almere
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 31 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon