Verbindende (sr) beleidsmedewerker strategie op data bij Energie-innovatie

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG voor Klimaat en Energie (DGKE)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.503 - €6.045
 • Salaris­niveau schaal 11, schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, ICT, Documentatie en Informatievoorziening
 • Reageren voor 10 oktober
 • Vacaturenummer DGKE_20220816_11/12
 • Plaatsingsdatum 16 september 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Lijkt het je interessant om een pioniersrol te vervullen in het gebruik van data voor de energietransitie? Wil je daarnaast graag meedenken over vernieuwende oplossingen voor een CO2-arme energievoorziening? Ben je zowel initiatiefrijk als goed in verbinden en samenwerken? Dan zoeken wij jou als versterking van ons team.

Kennis en innovatie is cruciaal om de Nederlandse energie- en klimaatdoelstellingen van 2050 te behalen en over te gaan op een CO2-arme energievoorziening. Het cluster energie-innovatie geeft met zo’n tien betrokken collega’s het innovatiebeleid vorm voor de klimaatdoelstellingen. Daarmee maken we de energietransitie mogelijk. Wij beheren een aantal grote innovatieregelingen; en prioriteren en monitoren de benodigde innovatie-inzet van verschillende organisaties voor deze doelstellingen (missiegedreven innovatie-aanpak). We werken daarnaast op internationaal niveau samen met Europese partners, bijvoorbeeld om Europese subsidieregelingen optimaal te benutten.

Het cluster is op zoek naar een enthousiaste beleidsmedewerker voor het opstellen en implementeren van een datastrategie voor de energietransitie. In het energiebeleid kan data namelijk veel meerwaarde opleveren: data maakt meer fact-based besluitvorming mogelijk en daardoor wordt ons beleid slimmer en effectiever. En dat is cruciaal om de doelen van de energietransitie tijdig te bereiken. Er is al heel veel data en informatie over het energiedomein beschikbaar en de uitdaging is om deze beter te benutten, te combineren en waar nodig nieuwe informatie te verzamelen.

De strategie die daarvoor wordt ontwikkeld, bevindt zich in de opbouwfase. Je zult in het begin samenwerken met de projectleider en datatrainee aan de afronding van de strategie. Daarna werk jij deze datastrategie verder uit; zorg je voor inbedding in het cluster energie-innovatie; en borg je de implementatie van de strategie in de relevante energie-directies van het ministerie.

Samen met interne collega’s en onze stakeholders maak je strategische keuzes voor de inzet of verzameling van data bij beleidsmaatregelen. Je ziet kansen voor de benutting van data in beleidstrajecten, identificeert ontbrekende informatie en speelt proactief in op kansen voor relevante dataverzameling.

Je bent een verbindende factor met zowel collega's met kennis van data als diverse beleidscollega’s binnen de energietransitie. Denk hierbij aan collega’s binnen het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, maar ook bij andere ministeries, kennisinstellingen, het CBS, rvo en de partners in de Topsector Energie. Als verbindende factor weet je collega's uit andere directies mee te krijgen om structureel goed gebruik te maken van data.

Naast de spin in het web voor de datastrategie, vervul je een flexibele, strategische adviesrol op andere innovatiedossiers. Hoe dragen we optimaal bij aan een CO2-arme energievoorziening richting 2050? Welke innovaties moeten we voor de energietransitie stimuleren in het klimaat- en energiedomein en op welke manier doen we dat het beste?

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Innovatie is cruciaal voor de transitie naar een CO2-arme energievoorziening in 2050. Het cluster energie-innovatie is binnen het DG Klimaat en Energie primair verantwoordelijk voor het energie-innovatiebeleid. Wij geven vorm aan een aantal grote innovatieregelingen, waarmee we de energietransitie mede mogelijk maken (bijvoorbeeld via de MOOI, DEI en HER).

Met een missiegedreven innovatie-aanpak geven wij sturing aan de uitvoering van de afspraken in het Klimaatakkoord om de klimaat- en energietransitie mede mogelijk te maken. Naast het coalitie-akkoord, zijn de aan het Klimaatakkoord gekoppelde Integrale Kennis- en Innovatieagenda hierin leidend, evenals de hieruit voortgekomen meerjarige missiegedreven innovatieprogramma's. Dit werk doen wij in nauwe samenwerking met collega's binnen EZK, andere ministeries, de partners in de Topsector Energie en kennisinstellingen.

Het cluster werkt op internationaal niveau samen aan innovatie met Europese partners binnen de Europese programma's (SET-Plan, Horizon Europe) en bijvoorbeeld het International Energy Agency. Ook hier staat de inzet in het teken van de missiegedreven innovatieprogramma's.

Ook is het cluster verantwoordelijk voor de datastrategie voor de energietransitie en de versterking van de kennisfunctie van het DG. Deze opdrachten bevinden zich in de opbouwfase en zijn nieuw voor het cluster. De strategie op data wordt op dit moment vormgegeven, samen met twee andere collega's en een MT-lid.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG voor Klimaat en Energie (DGKE)

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat voor een duurzaam en ondernemend Nederland. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemingsklimaat en een sterke internationale concurrentiepositie. Dit doen we door de juiste randvoorwaarden te creëren, ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien, aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving, en samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een duurzaam en ondernemend Nederland.

Binnen het Directoraat Klimaat en Energie is de directie Strategie Energiesysteem verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de visie op het energiesysteem in 2050, het uitzetten van ontwikkelpaden daarnaartoe en de vertaling naar systeemkeuzes in het heden (o.a via afwegingskaders voor en integrale programmering van investeringen in infrastructuur). De directie stelt het Nationale Energieplan op en is opdrachtgever voor (bijbehorende) verkenningen en onderzoek. De directie zorgt voor de monitoring en evaluatie van de ontwikkeling van het energiesysteem en ontwikkelt en benut de daarvoor benodigde kennis, informatie en data.

Om te kunnen sturen op de systeemkeuzes voert de directie een aantal financiële instrumenten en regelingen uit. Zo is de directie verantwoordelijk voor de bestedingsplannen voor de energie-infrastructuur en vroege fase opschaling (samen 19 miljard uit het Klimaatfonds: in de verdeling van het coalitieakkoord Rutte IV). Ook toetst ze de te realiseren infrastructuurprojecten aan het MIEK-afwegingskader. De directie geeft vorm en uitvoering aan de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++), om de energietransitie breed en effectief te ondersteunen.
Ook is de directie verantwoordelijk voor het beleid rondom energie-innovatie. De directie voert een paar grote innovatieregelingen uit en werkt aan de missiegedreven innovatie-aanpak om de klimaat- en energietransitie mede mogelijk te maken en te versnellen. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met andere ministeries, de partners in de Topsector Energie en met (toegepaste) kennisinstellingen. Ze werkt op internationaal niveau samen met Europese partners, bijvoorbeeld om Europese subsidieregelingen optimaal te benutten.

De directie stuurt op de ruimtelijke kant van het energiebeleid. Dit betreft onder andere het Programma Energie Hoofdstructuur (PEH) en de inzet voor de Omgevingswet en de instrumenten daaronder, zoals de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Daaronder vallen ook onderwerpen op het gebied van energie en samenleving, zoals de Regionale Energie Strategieën (RES), draagvlak, participatie en communicatie. Ook zorg voor de ontwikkeling en coördinatie van het (ruimtelijk) beleid op het gebied van zon op land, wind op land en rond fysieke veiligheidsrisico’s in de energietransitie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Ruben Prins, wnd. clusterleider Energie-innovatie

06-55346515

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG voor Klimaat en Energie (DGKE) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

(Senior) beleidsmedewerker strategie energie-innovatie

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Klimaat en Energie (DGKE)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 10 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Beleidsmedewerker windenergie op zee

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Klimaat en Energie (DGKE)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 28-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 6 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Clusterleider Energiebesparing

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Klimaat en Energie (DGKE)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 30 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon