• Stand­plaats Maastricht
 • Contractduur tot 1 juli 2023
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.279 - €5.039
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Natuur / milieu
 • Reageren voor 6 juli
 • Vacaturenummer ZN-305
 • Plaatsingsdatum 10 juni 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Voldoende en schoon oppervlaktewater, bescherming van het milieu en in het bijzonder de water(bodem)kwaliteit; voor een veilig en leefbaar Nederland is het naleven van water- en milieuwetten noodzakelijk. Als vergunningverlener bodem bij Rijkswaterstaat Zuid-Nederland (RWS ZN) zet jij je kennis en kunde in voor schoon water en een schone waterbodem.

De provincies Noord-Brabant en Limburg, en zelfs een stukje Gelderland, vormen het decor voor veel initiatieven waarbij een groot aantal belangen betrokken zijn. Denk hierbij aan projecten zoals rivierruiming ter bevordering van de hoogwaterveiligheid van de Maas, vaak in combinatie met delfstofwinning en natuurontwikkeling. Ook vindt natuurontwikkeling plaats door bijvoorbeeld het verondiepen van diepe plassen en projecten met betrekking tot de Kader Richtlijn Water. Dit geldt ook voor de bescherming van het milieu en in het bijzonder onze waterkwaliteit. PFAS en andere zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) in waterbodems en baggerspecie staan volop in het nieuws en genieten de politieke aandacht. Als adviseur vergunningverlening zorg jij voor goede inhoudelijke onderbouwde oplossingen vanuit RWS voor het bereiken van de milieudoelstellingen.

Als vergunningverlener bodem heb je een breed pallet werkzaamheden waarbij het besluit bodemkwaliteit het belangrijkste kader is. Je hebt regelmatig contact met burgers, bedrijven en overheden die activiteiten in de Maas en kanalen willen uitvoeren en waarbij grondverzet plaatsvindt, of waarbij grond, baggerspecie of bouwstoffen worden toegepast. Hierbij behandel je onder andere vergunningaanvragen en meldingen en beoordeel je onderzoeksvoorstellen, waterbodemkwaliteitskaarten, inrichtingsplannen en nota’s bodembeheer. Je reguleert en voorkomt hiermee emissies naar het oppervlaktwater. Een optimale coördinatie van het vergunningverleningsproces, dat is jouw doel: vanaf het eerste contact met aanvrager tot en met het afgeven van het besluit. Intern stem je inhoudelijk af met adviseurs zoals rivierkundigen, juristen, handhavers, beleidsmedewerkers en ecologen. Externe afstemming vindt plaats met onze ketenpartners waterschappen, provincies en gemeenten.

Wat waarderen wij aan jou
Je bent een professionele en gedegen gesprekspartner, waarbij je makkelijk samenwerkt, de verbinding legt en snel tot een helder oordeel komt. Plannen, organiseren en overtuigen kan je van nature goed, en met jouw politieke sensitiviteit kan je situaties goed inschatten. Je legt de juiste verbanden en neemt zowel de belangen van Rijkswaterstaat, de aanvrager en overige betrokkenen mee in je afwegingen. Vanaf medio 2022 zal de Omgevingswet in werking zijn. Dit vraagt van jou een nog meer flexibele en op samenwerking met andere ketenpartners gerichte houding. Tot slot heb je de ambitie een bijdrage te leveren aan het naar een hoger plan tillen van het taakveld bodem en emissies binnen de dienst Zuid Nederland.

In verband met de ontwikkelingen rondom het coronavirus heeft Rijkswaterstaat een aangepaste selectieprocedure en werken we vanuit huis. De meest actuele informatie vind je via deze link.

Functie-eisen

 • je hebt minimaal een afgeronde hbo opleiding bijvoorbeeld in de richting van bodem, milieuchemie of milieutechniek;
 • je hebt minimaal drie jaar ervaring met vergunningverlening bodem;
 • je hebt kennis van de technische aspecten van (water)bodem, bodembeleid, onderzoeksstrategieen en protocollen;
 • je hebt kennis van relevante wet- en regelgeving, waaronder de Waterwet, de Wet milieubeheer, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en hun onderliggende besluiten zoals het Besluit Bodemkwaliteit en het Besluit lozen buiten inrichtingen. Inzicht in de ontwikkelingen rondom de Omgevingswet is een pre.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.279 Max. €5.039 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur tot 1 juli 2023
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Volop doorgroei- en ontwikkelmogelijkheden
De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Denk aan het volgen van opleidingen en het behalen van certificeringen. Ook bieden we loopbaancoaching als je daar behoefte aan hebt.

Interessante extra’s
Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB) bestaande uit vakantiegeld van 8% en een jaarlijkse eindejaarsuitkering. Dit IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en/of tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt bijvoorbeeld een deel van je maandinkomen laten uitbetalen wanneer jij dat wenst, het IKB omzetten in verlof of het besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. Tot onze andere secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer bedrijfsfitness en volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer.

Bijzonderheden

 • je standplaats is Maastricht of Den Bosch, maar vanwege de corona maatregelen werken we momenteel vanuit huis;
 • een (online) voorselectietest of een assessment kan onderdeel zijn van het sollicitatieproces. Het maken van een casus en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, kan eveneens deel uitmaken van het sollicitatieproces. Het inwinnen van referenties maakt deel uit van het sollicitatieproces.

Acquisitie op onze vacatures wordt niet in behandeling genomen.

Meer over de functiegroep Medewerker Advisering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Zuid-Nederland is een van de zeven regionale organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat en bestaat uit een samenvoeging van de provincies Noord-Brabant en Limburg. Binnen Zuid-Nederland zijn wij verantwoordelijk voor het beheren en onderhouden van onze (vaar)wegen, wateren en objecten, zoals de A2, de A58, de Maas, het Wilhelminakanaal en vele bruggen. Hiervoor werken wij samen met o.a. de provincies Noord-Brabant en Limburg, gemeenten, waterschappen en natuurorganisaties. Onze ambitie is om als één eenheid en met één werkwijze de bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid in Nederland elke dag beter te maken. In totaal werken er ongeveer 370 mensen binnen ZN, verspreid over drie directies: Netwerkontwikkeling, Netwerkmanagement en Bedrijfsvoering.

Vergunningverlening
Tot de kerntaken van de afdeling behoren het verlenen van vergunningen, ontheffingen, vrijstellingen, het beoordelen van meldingen en het bijdragen aan het opstellen van projectplannen.
Verder draagt de afdeling zorg voor het adviseren van andere bevoegde gezagen, coördineren en afstemmen met andere waterbeheerders bij de vergunningverlening in samenloopgevallen.
De afdeling levert capaciteit, kennis en expertise met betrekking tot het adviseren van initiatiefnemers in voortrajecten en vroegtijdig en proactief betrokken zijn bij omgevingsstrategie en ruimtelijke ordeningsplannen van externe partijen, bij aanleg- en onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat en derden. De afdeling draagt bij aan crisismanagement door het beschikbaar stellen van expertise respectievelijk aan handhavingsprogramma’s vanuit regio-specifieke kennis. De afdeling telt momenteel 25 medewerkers.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en bestaat uit zeven landelijke en zeven regionale organisatieonderdelen. Al meer dan 200 jaar werken we dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Peter Smeets, afdelingshoofd Vergunningverlening

06-51584163

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Dorien van Eijnsbergen, adviseur Werving en Selectie

06-20310069

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijkswaterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur intern opdrachtgeverschap

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Den Bosch of Roermond, zie bijzonderheden
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 28 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior adviseur integraal waterbeheer

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Eindhoven
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 28 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur verkeer

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Tilburg, zie bijzonderheden
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 16 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon