• Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 32 - 36 uur
 • schaal 11
  €3.662 - €5.586 (bruto)
 • Orde / vrede / veiligheid
 • Solliciteer voor 4 juni 2024 Nog 9 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Kenmerk: ANVS 24-011, Plaatsingsdatum: 14 mei 2024

Het debat over de veiligheid van bestaande kerncentrales en de mogelijke uitbreiding ervan, evenals het toezicht op de blootstelling aan straling en de mogelijke gezondheidseffecten op mens en milieu zijn actuele thema's bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS). Als vergunningverlener speel je een essentiële rol bij het verlenen van vergunningen en het nemen van gerelateerde besluiten op het gebied van zowel nucleaire als stralingsveiligheid. Zo draag je bij aan een belangrijk maatschappelijk thema: de veiligheid in ons land. Klinkt dit als iets voor jou? Lees dan snel verder!

Hoe jij bijdraagt in je rol
Als vergunningverlener binnen de ANVS werk je aan vergunningtrajecten. In eerste instantie voornamelijk voor ziekenhuizen en industriële bedrijven. Door recente ontwikkelingen in de kernenergiesector verwacht de ANVS echter ook een toename van vergunningtrajecten in de nucleaire sector of transport, waarin op termijn mogelijkheden voor jou liggen. In complexe situaties betrekken vergunningaanvragers je vroeg in het proces om de juiste aanpak te bepalen. Van vooroverleg tot daadwerkelijke vergunningverlening speel jij een leidende rol.

Bij complexere aanvragen vereist het vooroverleg meer aandacht. Je neemt vroegtijdig deel aan periodieke overleggen om te beoordelen of de geplande documentatie volledig is. Tijdens de beoordeling van de aanvraag onderhoud je contact met diverse partijen, zoals omgevingsdiensten en andere departementen. Indien nodig raadpleeg je collega's, zoals juristen of specialisten op het gebied van radioactief afval, veiligheidsanalyses of civiele techniek. Op deze manier kom je tot een duidelijk en goed onderbouwd oordeel over de veiligheid en milieubescherming. Als de vergunningaanvraag de laatste fase ingaat, vervul je ook daar een belangrijke rol. Je zorgt voor passende communicatie met belanghebbenden en fungeert als contactpersoon voor inspraakprocedures.

Dit is waar jij voldoening uit haalt
Naast je dagelijkse taken als vergunningverlener voor stralingstoepassingen, krijg je de kans om jezelf breder te ontwikkelen op het gebied van nucleaire en stralingsgerelateerde onderwerpen. De specifieke onderwerpen waarop je je richt, zullen afhangen van jouw ervaring en interessegebieden. Je krijgt er energie van om deel te nemen aan verschillende projecten, zoals bijvoorbeeld de actualisatie van vergunningen.

Het hebben van een gevarieerd takenpakket, zowel inhoudelijk als wat betreft de aard van je werkzaamheden, is iets wat jou goed past. Je krijgt de ruimte om je te ontwikkelen op het gebied van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming, en om je competenties verder te ontwikkelen. Hoewel je een zelfstandige functie hebt, sta je er nooit alleen voor. Je teamleider coacht en begeleidt je, terwijl je collega's altijd klaarstaan om je te ondersteunen en adviseren.

Meer weten?
Is jouw interesse gewekt, maar heb je toch nog wat vragen? Neem dan contact met ons op. Yuri Franken, teamleider, vertelt je graag alle ins en outs van de functie. Je kunt hem telefonisch bereiken via 06-11875282. Hij staat je graag te woord!

Meer weten over hoe wij vergunningen beoordelen? Je leest het op onze website.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het doel van de directie Bevoegd Gezag (DBG) is het vervullen van de rol van bevoegd gezag van de ANVS op de gebieden nucleaire veiligheid en stralingsbescherming (hieronder mede begrepen het transport van splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen), de daarmee samenhangende crisisvoorbereiding, alsmede beveiliging en safeguards. DBG vervult de rol van bevoegd gezag in de volgende werkvelden: - stralingstoepassingen in alle mogelijke sectoren, (b.v. in de medische of industriële sector); - nucleaire installaties; - transport van splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen. DBG treedt op als bevoegd gezag zowel op het gebied van veiligheid als ook beveiliging.

Vergunningverlening
Binnen de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) vervult de afdeling Stralingstoepassingen de rol van bevoegd gezag in het werkveld stralingstoepassingen in de medische en industriële sector. Dit doen we op het gebied van zowel veiligheid als beveiliging. We zijn dan ook in belangrijke mate het gezicht van de ANVS richting de sector. Onze afdeling is verdeeld in twee teams. Ons team Vergunningverlening richt zich op autorisaties (vergunningen, registraties, specifieke vrijstelling/vrijgave en erkenningen), registraties van stralingsdeskundigen en -artsen en beoordelingen van risico-inventarisaties en –evaluaties en noodplannen. Ons team Toezicht en Handhaving richt zich op toezicht en handhaving en op beoordelingen. De twee teams tellen in totaal ongeveer 25 medewerkers.

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS)

Erop toezien dat de nucleaire veiligheid en stralingsbescherming in Nederland aan de hoogste eisen voldoen; dat is wat de ANVS doet. We stellen regels op en verlenen vergunningen. Daarnaast zorgen we dat de regels worden nageleefd en handhaven we als dat nodig is.

De ANVS staat continu in de schijnwerpers. Ons werk is maatschappelijk relevant en wordt dan ook op de voet gevolgd door publiek, politiek en stakeholders. We richten ons op onderwerpen als radioactief afval, de veiligheid van een kerncentrale en de toepassing van ioniserende straling in bijvoorbeeld ziekenhuizen. In onze dynamische omgeving werken we dagelijks hard aan het waarborgen en verbeteren van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming. Veiligheid voorop: dat is ons leidende principe. In juli 2022 hebben we ons vernieuwde Koersdocument gepubliceerd. Met dit Koersdocument herbevestigen we de uitgangspunten van onze organisatie en zetten we onze strategische lijn uit voor de komende jaren.

Om onze taken op een hoog niveau uit te kunnen voeren, bundelen we binnen de ANVS expertise op het gebied van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming. In onze kennisintensieve organisatie kijken we altijd hoe het beter kan. Iedere medewerker heeft daarin een eigen rol en verantwoordelijkheid. Hierbij kijken we naar wat we gemeen hebben, zijn we kritisch, onafhankelijk en probleemoplossend. De ANVS is een jonge organisatie die volop in ontwikkeling en beweging is.

Talent als basis, diversiteit als kracht
De ANVS is een inclusieve organisatie die ruimte biedt aan iedereen. Wij zetten ook de kracht van diversiteit in om onze doelen te realiseren. Naast je kwaliteit, talenten en motivatie breng je ook jouw eigen unieke identiteit mee. Je bent van harte welkom!

Onafhankelijke organisatie

Tot 2015 waren de diverse overheidstaken en de kennis over de nucleaire sector verspreid over verschillende instanties. Al deze kennis en kunde is nu gebundeld in de ANVS. De ANVS is sinds 1 augustus 2017 een zelfstandig bestuursorgaan (zbo). Hierdoor kunnen beslissingen onafhankelijk worden genomen. De ANVS valt onder de verantwoordelijkheid van de minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Yuri Franken, teamleider

06-11875282

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Yasmin Vittali, adviseur Werving en Selectie

06-57552744

Solliciteren?

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Communicatiemedewerker

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 6 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior inspecteur

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 6 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Adviseur nucleair veiligheidsbeleid

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 14 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon