Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Verpleegkundig Zorg/ Behandel Inrichtingswerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Zwolle
 • Werkplekken 5
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.554 - €3.452
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Niveau HBO oude stijl, MBO - 4
 • Vakgebied Medisch / verzorging
 • Reageren voor 1 januari
 • Vacaturenummer 2223
 • Plaatsingsdatum 2 oktober 2019
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

In de penitentiaire inrichting Zwolle verblijven mannelijke en vrouwelijke gedetineerden met psychosociale en somatische problemen. Als verpleegkundig zorg/behandel inrichtingswerker draag jij bij aan een humane uitvoering van detentie en een goede terugkeer in de maatschappij voor deze doelgroep of doorplaatsing naar een volgend zorgkader.

Jij geeft uitvoering aan de behandeling, begeleiding en beveiliging van de gedetineerden. Een afwisselende en maatschappelijk relevante functie, waarin je ook regelmatig met spanning en conflicten te maken krijgt. Jij weet hiermee goed om te gaan en creëert samen met je collega’s een veilig leefklimaat. Ook zie je toe op een goede groepsdynamiek. De penitentiaire inrichting Zwolle kent een (cultureel) diverse doelgroep en verschillende regimes. Dat betekent dat jij volop de kans krijgt om jezelf verder te ontwikkelen.

Voor een visuele weergave van de functie, klik op de volgende link: https://www.youtube.com/watch?v=thZ0c8PcQcs

Functie-eisen

 • Je hebt een mbo-4 of hbo-diploma verpleegkunde en een BIG-registratie.
 • Je hebt kennis van begeleiding en zorg, verpleegkundige zorg en psychopathologie.
 • Je hebt ervaring of aantoonbare affiniteit met forensische psychiatrie.
 • Je hebt kennis van groepsdynamica, culturele diversiteit en conflicthantering, en je kunt goed omgaan met een forensische doelgroep.
 • Je hebt theoretische en praktische kennis van (sociotherapeutisch) groepswerk en je kunt hiermee bijdragen aan zowel de professionele ontwikkeling van het team als aan een veilig leefklimaat.
 • Je hebt bij voorkeur kennis van en inzicht in het ggz-werkveld en ketenpartners.
 • Je bent communicatief sterk en kunt goed observeren en rapporteren.
 • Je bent in staat om de deskundigheid van collega’s te bevorderen.
 • Je hebt een professionele houding en bent uitstekend in staat om gepaste afstand te bewaren.
 • Je bent loyaal, betrokken en flexibel.
 • Je kunt probleemloos werken binnen een beveiligde setting.
 • Je beschikt over een goede fysieke conditie.
 • Je staat stevig in je schoenen en kunt letterlijk en figuurlijk tegen een stootje.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 8
 • Maand­salaris Min €2.554 Max. €3.452 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 55% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden

Wacht niet tot de sluitingsdatum met solliciterren! Wij gaan gelijk in gesprek met geschikte kandidaten, daardoor kan het zijn dat we bij voldoende geschikte kandidaten de vacature eerder sluiten.

 • Om je sollicitatie in behandeling te kunnen nemen ontvangen wij graag je cv en motivatiebrief.
 • Ben je in dienst van het rijk en heb je een aanwijzing als Van-Werk-Naar-Werk- of (medisch) herplaatsingskandidaat? Voeg dan een voordracht van je leidinggevende of trajectmanager en een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie.
 • Het jaarlijks met succes afleggen van de fysieke vaardigheidstoets behoort tot de functie-eisen.
 • Een medische keuring, de fysieke vaardigheidstoets, een assessment en Verklaring Omtrent het Gedrag maken deel uit van de selectieprocedure.

Meer over de functiegroep Forensisch Therapeutisch Werker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De penitentiaire inrichting (PI) Zwolle is een zelfstandige vestiging binnen de Dienst Justitiële Inrichtingen, sector Gevangeniswezen, en biedt plaats aan ongeveer vierhonderd gedetineerden. We kennen verschillende regimes, voor zowel mannen als vrouwen. Een huis van bewaring, een gevangenis (voor lang- en kortgestraften, een inrichting voor stelselmatige daders voor vrouwen en extra zorgvoorzieningen. Daarnaast is er een penitentiair psychiatrisch centrum (PPC) met afdelingen voor mannen en vrouwen. In het PPC krijgen ongeveer 130 gedetineerden met psychiatrische problematiek de zorg en behandeling die gelijkwaardig is aan die in de geestelijke gezondheidszorg.

Voor een visuele weergave van wat er in een PPC gebeurt, klik op volgende link: https://youtu.be/t1bHz7jRs4Q

ISD is een maatregel om meerderjarige stelselmatige daders (ISD’ers) te plaatsen in een daartoe aangewezen inrichting. De PI Zwolle is er daar één van. Met deze maatregel heeft de wetgever beoogd om stelselmatige daders, die door het plegen van reeksen delicten veel criminaliteit en onveiligheid veroorzaken, voor een periode van maximaal twee jaar in een inrichting te plaatsen die specifiek voor hen bestemd is. Binnen de PI Zwolle (intramuraal) verblijven 22 vrouwelijke ISD’ers. Daarnaast verblijven ook enkele ISD’ers extramuraal alwaar zij ook nog begeleiding krijgen.

Binnen de PI Zwolle werken bijna vijfhonderd medewerkers in verschillende functies. De meeste medewerkers werken in zogenoemde executieve functies. Dat wil zeggen dat ze direct contact hebben en werken met gedetineerden. Het gaat hier over bewaarders, penitentiaire inrichtingswerkers, (verpleegkundig) zorg- en behandelinrichtingswerkers en medewerkers arbeid. Ook zijn er leidinggevenden op verschillende niveaus, zoals directieleden en middenkaderleden als afdelingshoofden, teamleiders beveiliging, hoofd behandeling, hoofd zorg, hoofd algemene zaken en hoofd detentie en re-integratie. Aangezien er een PPC in de PI Zwolle gevestigd is, is hier sprake van een duaal management (lijn en zorg), zowel binnen de directie als op de PPC-afdelingen. Daarnaast zijn er diverse ondersteunende diensten, zoals de medische dienst, onderwijs, sportbegeleiders, gedragswetenschappers, therapeuten en stafmedewerkers. Al deze diensten geven leiding aan, dan wel faciliteren het zogenoemde primaire proces. Vooral de afwisseling, verandering, spanning en maatschappelijke betrokkenheid spreekt mensen aan. Daarnaast krijgen medewerkers de kans zichzelf te ontwikkelen. Dit draagt bij aan de loyaliteit, betrokkenheid en flexibiliteit van medewerkers.

De PI Zwolle levert een bijdrage aan de veiligheid van de samenleving. Dat doen we door de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, en door de personen die aan onze zorg worden toevertrouwd de kans te bieden een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 72.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 13.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer J.C. Doljé, Plv. Hoofd Zorg

0610796045

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Shared Service Center DJI, Werving, Selectie & Inzetbaarheid

08807 54321

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Zorg-/behandel inrichtingswerker (ZBIW'er)

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
 • Stand­plaats Zwolle
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Complexbeveiliger penitentiaire inrichting Zwolle

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Zwolle
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 4
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Medewerker arbeid penitentiaire inrichting Dordrecht

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Dordrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 1 januari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon