Vestigingshoofd, plaatsvervangend vertegenwoordiger Philipsburg Sint Maarten

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

 • Stand­plaats Philipsburg
 • Contractduur Vast contract na jaarcontract (bij voldoende functioneren)
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €5.359 - €7.834
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Niveau Gepromoveerd, Master/doctoraal
 • Vakgebied Cultureel / taalkundig, Financieel / economisch, Juridisch, Personeel en organisatie, Sociaal / maatschappelijk / welzijn, Inkoop / verkoop, Orde / vrede / veiligheid, Internationaal
 • Reageren voor 1 mei Nog 13 dagen
 • Vacaturenummer DGKR/VNACS/24/03
 • Plaatsingsdatum 1 april 2024
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Deze vacature wordt opnieuw opengesteld. Wij nodigen kandidaten uit om te solliciteren die zich in het functieprofiel herkennen, ervaring hebben als leidinggevende en in crisissituaties sterk leiderschap kunnen laten zien.

Als vestigingshoofd en plaatsvervangend vertegenwoordiger ben je namens de Nederlandse regering verantwoordelijk voor het reguliere contact met de regering en andere instanties van Sint Maarten.

Je adviseert gevraagd en ongevraagd de Vertegenwoordiger, het Directoraat-Generaal Koninkrijksrelaties (DGKR) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en andere departementen over relevante politieke, bestuurlijke, financieel-economische, juridische, maatschappelijke en sociaaleconomische ontwikkelingen. Je bereidt overleg met betrokken autoriteiten voor over het (voorgenomen) beleid en voorziet de informatie en adviezen van handelingsperspectief. Een belangrijk deel van je werk is het onderhouden van een breed relatienetwerk, waarbinnen je informeert en ook instrueert over het Nederlandse beleid of beleidsvoornemens gericht op Sint Maarten. Tot dit netwerk behoren ook maatschappelijke organisaties en – lokale, regionale en internationale – niet-gouvernementele organisaties. In dit diverse krachtenveld heb je als vestigingshoofd de rol van boodschapper, adviseur en verbinder.

Je hebt de dagelijkse leiding over de vestiging. In dit kader maak en realiseer je (jaar)plannen en je leidt en motiveert de medewerkers, zowel op het terrein van het beleidswerk als van de bedrijfsvoering. Het team op Sint Maarten is maar klein
(5 medewerkers) en we verwachten dan ook dat je een teamspeler bent, en bereid bent een divers takenpakket uit te voeren, de handen uit de mouwen te steken en als achtervang van de collega’s te fungeren.

Daarnaast heb je als vestigingshoofd diverse andere werkzaamheden. Zo begeleid je Nederlandse bewindslieden, ambtelijke delegaties of anderen die Sint Maarten bezoeken en verzorg je de bijbehorende inhoudelijke briefings. De vestigingen hebben ook consulaire taken, zoals bezoeken aan in Nederland ingeschreven Nederlanders die in detentie zijn genomen. Ook ben je inzetbaar tijdens crisissituaties. Sint Maarten ligt binnen het orkaangebied. Op Sint Maarten kunnen het hele jaar door tropische stormen of zelfs orkanen voorkomen. Vooral dan wordt een beroep gedaan op de Vertegenwoordiging van Nederland en ben jij met het team van de Vertegenwoordiging het aanspreekpunt voor lokale en Nederlandse crisispartners en Nederlandse uitgezonden medewerkers. De Vertegenwoordiging heeft een belangrijke rol in de coördinatie van hulp en bijstand die door Europees Nederland geboden wordt, het vestigingshoofd speelt hierin een belangrijke rol en doet tijdens rampen en crisis een stap naar voren.

De Vertegenwoordiger van Nederland in Aruba, Curaçao en Sint Maarten, die op Curaçao zijn standplaats heeft, is degene die jou aanstuurt. Je bent zijn plaatsvervanger op Sint Maarten. De Vertegenwoordiging opereert als een geheel, met ruimte voor accentverschillen die per eiland nodig zijn. Dat betekent dat de vestigingen onderling contact houden, met elkaar afstemmen, gedachten, plannen en reacties aan elkaar toetsen en elkaar helpen. Als vestigingshoofd heb je daarin een sturende en een voorbeeldrol. Omdat het in ieders belang is op hetzelfde informatieniveau te zitten, houd je ook je collega’s in Den Haag gevraagd en ongevraagd op de hoogte van de ontwikkelingen op Sint Maarten. Vanwege het tijdsverschil en de afstand hoort werken op ongebruikelijke tijden erbij, net als zo nu en dan een dienstreis binnen het Caribische gebied of naar Nederland.

Het DGKR is een jonge, dynamische en ambitieuze organisatie, die de schouders zet onder een grote hoeveelheid en verscheidenheid aan uitdagingen. Het DGKR kent twee directeuren, een directeur Caribisch Nederland en een directeur Landen.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De beleidsterreinen van het DGKR strekken zich uit van bestuurlijke ontwikkeling en financiën tot economie en veiligheid ten behoeve van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Landen Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Deze beleidsterreinen raken zo goed als alle departementen en binnen deze departementen, een veelheid aan beleidsterreinen. Het DGKR vervult in de uitvoering van de hieraan verbonden werkzaamheden een coördinerende en regisserende rol.

Het DGKR adviseert en ondersteunt de bewindspersoon verantwoordelijk voor Koninkrijksrelaties. Er wordt veel met andere Departementen samengewerkt. Het DGKR vervult hierin een coördinerende en regisserende rol.

De Vertegenwoordiging van Nederland in Aruba, Curaçao en Sint Maarten (VNACS) vervult een brugfunctie. De VNACS draagt bij aan de totstandkoming van Nederlands beleid door risico’s en kansen te signaleren, legt het beleid uit, informeert belanghebbenden en draagt waar mogelijk bij aan beleidsvorming- en uitvoering. De VNACS opereert geïnformeerd en in nauwe samenwerking met Den Haag. Daardoor is de VNACS in staat vragen die spelen in de Landen te beantwoorden en onderwerpen te verbinden aan de juiste departementen. De vertegenwoordiging handelt hierin proactief, met oog voor de beleidsprioriteiten die zijn gesteld.

De VNACS beschikt over relevante kennis en een netwerk waarmee zij zicht heeft op relevante politieke, bestuurlijke, economische en maatschappelijke ontwikkelingen en deze ook kan duiden. De VNACS onderhoudt dan ook een breed netwerk. Autoriteiten in de landen, maatschappelijke organisaties, sleutelspelers in het bedrijfsleven, toezichthouders en (internationale-) organisaties en (lokaal gedetacheerde medewerkers van) de Haagse vakdepartementen.

VNACS is als platformbouwer actief en zichtbaar in het bij elkaar brengen van relevante partijen binnen de overheid, bedrijfsleven en maatschappelijk middenveld. Op thema’s en op sectoren. De VNACS heeft een belangrijke rol en taak bij de totstandkoming en uitvoering v/h crisisbeheersingsplan, waarin de rolverdeling tussen actoren in de landen en Nederland worden vastgelegd in geval van crisis.

Bezoeken van bewindslieden en andere autoriteiten aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten worden voorbereid en begeleid vanuit de VNACS. Daarnaast voert de VNACS een aantal consulaire taken uit, faciliteert verkiezingen in Europees Nederland voor stemgerechtigden in de landen en zorgt zij voor de eerste opvang en doorverwijzing

DGKR, Vertegenwoordiging van Nederland in Aruba, Curaçao en Sint Maarten

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

De democratie versterken, de grondrechten van mensen bewaken en het openbaar bestuur in goede banen leiden; daar zet het ministerie van BZK zich elke dag voor in. Hiermee bouwen wij aan de basis van onze samenleving. In Nederland en de Caribische delen van ons Koninkrijk. Uitgangspunt is ons grootste goed: de Grondwet en wat we daarin hebben afgesproken. Dat iedereen meetelt bijvoorbeeld. Dat je altijd en overal kan zijn wie je bent, kan vinden wat je vindt, gelijke kansen hebt en mee kan doen. Thuis, op school en op het werk. Offline en online. En dat iedereen prettig kan wonen in een fijne omgeving. We doen dat voor de samenleving én werken tegelijk aan de basis voor de hele rijksoverheid. Zodat andere ministeries hun werk voor Nederland ook goed kunnen doen.

Dit vraagt om collega’s die samenwerken. Die gaan voor resultaat voor mensen, en daarbij niet alleen varen op vakinhoud, maar ook op hun moreel kompas. Aandacht hebben voor bijvoorbeeld rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid. En om ons werk voor de samenleving écht goed te kunnen doen, vinden we het belangrijk dat we zelf een afspiegeling van die samenleving zijn. We zijn dus op zoek naar collega’s met verschillende perspectieven, achtergronden en eigenschappen. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe oud je bent of van wie je houdt; we zijn vooral nieuwsgierig naar jou. We willen zorgen voor een prettige werkplek voor iedereen, met veel ruimte voor werkplezier en ontwikkeling.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Bo Melchers

+5999 512 9744

Solliciteren?

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Strategisch adviseur in Caribisch Nederland

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Bonaire. Kralendijk
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 24 april
 • Dienst­verband Detachering

Afdelingssecretaris voor de afdeling ISenV

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9,schaal 10
 • Reageren voor 1 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Rijksbeveiliger regio Den Haag

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 4,schaal 5
 • Reageren voor 15 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon