Viroloog Gentherapie en Biologische Veiligheid

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

 • Stand­plaats Bilthoven
 • Contractduur 12 maanden
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.842 - €5.710
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Gepromoveerd
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap
 • Reageren voor 18 augustus
 • Vacaturenummer M&V-VSP-125
 • Plaatsingsdatum 22 juli 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Ben jij gepromoveerd op het gebied van de (moleculaire) virologie? Wil jij je kennis inzetten om de risico’s van genetisch gemodificeerde organismen voor mens en milieu goed in te schatten? Lijkt het je leuk om je te bewegen op het snijvlak van wetenschap en beleid? En werk je graag op nationaal en internationaal niveau samen? Dan is dit een interessante baan voor jou.

De afdeling
De wereld van de biotechnologie ontwikkelt zich zeer snel. Kennisinstellingen en bedrijven werken met hoogstaand onderzoek aan een grote verscheidenheid van nieuwe gentechnologische toepassingen. Het RIVM draagt bij aan de veilige en duurzame ontwikkeling van deze technologie. In de afdeling “Gentechnologie en Biologische Veiligheid” onderzoeken een twintigtal collega’s de veiligheid van biotechnologie. De aandacht gaat in het bijzonder uit naar de mogelijk schadelijke effecten voor mens en milieu. Deze kennis is een belangrijke basis voor beleid. Een groot deel van de collega’s verdiept zich specifiek in het vergunningverleningsproces, voor het werken met genetisch gemodificeerde organismen (ggo's). De sfeer in het team typeert zich, door een grote mate van professionaliteit en loyaliteit naar het werk en elkaar.

Jouw verantwoordelijkheid
Met jouw kennis en expertise ben je een “trusted advisor” voor de beleidsmakers, wat betreft de veiligheid van biotechnologische toepassingen. Het gaat om werkzaamheden met ggo’s binnen laboratoria en bij gentherapie toepassingen, waarbij de ggo’s in het milieu terecht kunnen komen. Wat zijn bij deze werkzaamheden de risico’s voor mens en milieu? Op die vraag heb jij een onderbouwd antwoord. Daarbij heb je een co-ordinerende rol binnen de afdeling.

De werkzaamheden
Als viroloog ben jij kennisinhoudelijk specialist en spil in het team op het gebied van (moleculaire)virologie. Je hebt een divers takenpakket, waarin je ervoor zorgt dat meerdere projecten van ontwikkeling tot realisatie worden afgerond. Je werk speelt zich af op zowel nationaal als internationaal niveau.

 • Kennisgevingen en vergunningaanvragen voor werkzaamheden met ggo’s, komen bij jou terecht.
 • Met jouw kennis geef je een zorgvuldig afgewogen beoordeling op de aangeleverde gegevens, wat je verwerkt in een conceptvergunning. Vice versa review je ook de beoordelingen van collega’s op dit gebied.Je hebt een inhoudelijk coordinerende rol voor de afdeling en verbindt vergunningverlening en onderzoek met beleidsadvisering, met name voor Introductie in het Milieu van medisch /veterinaire toepassingen van ggo’s.
 • Je onderhoudt contacten met aanvragers, adviescommissies en betrokken ministeries en agentschappen.
 • Je bent (mede) centraal aanspreekpunt voor het Loket Gentherapie.
 • Je houdt de recente pre-klinische en klinische ontwikkelingen op het gebied van gentherapie actief bij en deelt deze kennis binnen de afdeling.
 • Je onderhoudt je kennis van de virologie en microbiologie, en verspreidt en benut de nieuwe kennis.
 • Je draagt bij aan de ontwikkeling van beoordelingsmethoden om mogelijke risico’s van biotechnologische toepassingen te identificeren en te beheersen en bestaande procedures te stroomlijnen. Je vervult hierin een voortrekkersrol, neemt de regie en zorgt voor een tijdige en juiste implementatie hiervan binnen de afdeling.

Uniek aan deze baan
In deze functie wend je je kennis aan, voor toepassing in de maatschappelijke context. Je krijgt de kans om jezelf, naast het inhoudelijk stuk, ook op andere gebieden te ontwikkelen. Je doet een breed netwerk op in een multi-disciplinair werkveld, op het snijvlak van wetenschap en de maatschappelijke relevantie. Binnen je werkomgeving staat de menselijke maat centraal. Je krijgt de flexibiliteit om jouw agenda zelf in te delen en kunt, ook na het Covid-19 tijdperk, regelmatig je werk vanuit huis doen.

De zorg voor morgen, begint vandaag
Draag jij hieraan bij in de functie van viroloog? Stuur dan je sollicitatie aan Yvonne de Keulenaar. Heb je eerst nog een vraag over deze vacature? Tot 30 juli bel je met teamlid Marco Gielkens via 030-2744179. Vanaf 2 augustus bel je met Yvonne de Keulenaar via 06-31146457.

Functie-eisen

Dit neem je mee:

 • Je hebt een universitaire opleiding afgerond en bent gepromoveerd op het gebied van de (moleculaire) virologie.
 • Je hebt meerdere jaren aantoonbare werkervaring en praktische ervaring opgedaan met genetische modificatie en bij voorkeur met (pre)klinisch gentherapie onderzoek.
 • Ervaring in het coordineren van werkzaamheden op een afdeling is een pré. (we staan open voor kandidaten die hierin willen groeien)
 • Je hebt de ambitie om met jouw kennis en ervaring een senior sparring partner voor collega’s te zijn.
 • Je bent goed op de hoogte van de maatschappelijke en politieke discussie over genetische modificatie.
 • Het spreekt je aan om internationaal samen te werken en om jezelf in internationaal verband als expert te profileren. Als de maatregelen dat weer toelaten, ben je flexibel om zo af en toe naar het buitenland te reizen. (Inschatting is 2 a 3 keer per jaar)
 • Je kunt je mondeling en schriftelijk goed uitdrukken, zowel in het Nederlands als in het Engels.

Dit is jouw kracht:
Je bent constructief kritisch op je eigen werk en dat van anderen en staat open voor het geven en ontvangen van feedback. Je organiseert je werk zelfstandig, maar zoekt de samenwerking actief op en stimuleert dit op de afdeling. Werken onder tijdsdruk is geen probleem voor jou.

Competenties:

 • Analyseren: Je analyseert vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken en legt de juiste verbanden en kunt hoofd- en bijzaken scheiden;
 • Overtuigingskracht: Je zet argumenten op het juiste moment in en houdt daarbij rekening met belangen van anderen;
 • Organisatiesensitiviteit: Je bent je bewust van de (in)formele regels, verschillende posities, ontwikkelingen en gevoeligheden en krachtenvelden in je werkveld en handelt ernaar;
 • Flexibiliteit: Je kiest een aanpak, die past bij de situatie en gaat daar creatief mee om.
 • Omgevingsbewust: Je hebt een scherpe blik en bent in staat om externe, maatschappelijk relevante (internationale) ontwikkelingen te verbinden met kennisvragen.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.842 Max. €5.710 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 12 maanden
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Wanneer je interesse hebt in deze functie, solliciteer dan snel! Je kunt je sollicitatie richten aan Yvonne de Keulenaar. Goed om te weten: Deze vacature gaat offline na de sluitingsdatum. Wil je hem later nog eens teruglezen, bijvoorbeeld voor je sollicitatiegesprek? Vergeet dan niet om de tekst te downloaden en op te slaan. We zijn benieuwd naar jouw motivatie voor deze functie, en zien een toelichting daarvan dan ook graag terug in je sollicitatiebrief. Daarnaast vragen we om in jouw cv uitvoerig jouw werkzaamheden te omschrijven, zodat we een juiste inschatting kunnen maken van jouw ervaring.

 • De sollicitatiegesprekken zullen, gezien de maatregelen, plaatsvinden via video-bellen.
 • De meeste medewerkers van het RIVM werken momenteel hybride.

Het werving- en selectieproces ziet er als volgt uit:

 • Wanneer we een match zien op papier, nodigen we jou uit voor een eerste (online) gesprek.
 • Om een aanvullend beeld van jouw ervaring, kennis en competenties te verkrijgen kan het zijn dat we openbare informatie van je op LinkedIn raadplegen. Desgewenst kun je het profiel afschermen voor personen die geen connectie van je zijn op LinkedIn.
 • Zien we het allebei zitten? Dan sluiten we af met een (online) arbeidsvoorwaardengesprek.
 • Omdat werken bij het RIVM een maatschappelijke verantwoordelijkheid met zich meebrengt, zullen we je dan vragen om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).
 • Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

De gesprekken zullen naar verwachting plaatsvinden op 31 augustus en 3 september.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Centrum Veiligheid Stoffen en Producten (VSP)
Het Centrum Veiligheid Stoffen en Producten is hét kenniscentrum voor (inter)nationale overheden dat structureel ondersteuning biedt en adviseert over de beheersing van risico’s van chemische stoffen, producten en gentechnologie ter bevordering van de gezondheid en veiligheid van mens en ecosysteem, in een tijd van sterk innoverende technologie. Het centrum adviseert de overheid bij ontwikkeling en uitvoering van beleid en regelgeving voor o.a. industriële chemische stoffen, gewasbeschermingsmiddelen, biociden, consumentenveiligheid, nanotechnologie en genetische modificatie. Ook ontwikkelt het centrum nieuwe methoden en richtlijnen voor bijvoorbeeld risicobeoordelingen, teststrategieën, socio-economische analyse en risicoreductie. Samen met maatschappelijke partijen ontplooit het centrum initiatieven gericht op het verantwoord gebruik van stoffen en producten in een duurzame economie.

Afdeling Gentechnologie en Biologische Veiligheid (GBV)
Deze afdeling houdt zich bezig met onderzoek naar de veiligheid van biotechnologie. De aandacht gaat in het bijzonder uit naar de mogelijk schadelijke effecten voor mens en milieu. Deze kennis is een belangrijke basis voor onze beleidsondersteunende activiteiten. Een deel van de afdeling voert werkzaamheden uit ten behoeve van het vergunningverleningsproces voor het werken met genetisch gemodificeerde organismen (ggo's).

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

RIVM: deskundig, betrouwbaar en onafhankelijk

Als Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn we een deskundige, betrouwbare en onafhankelijke adviseur voor overheid, professionals en burgers. Ons doel: een gezonde bevolking en een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving. We bewaken gezondheid, ziekten, de kwaliteit van de leefomgeving én het milieu. Daarvoor doen we onderzoek en we verzamelen kennis voor toegankelijke informatie en toepasbare adviezen. Het RIVM zorgt voor een goede geboortescreening, het bestrijden van infectieziekten en heeft een centrale rol bij het Rijksvaccinatieprogramma en de bevolkingsonderzoeken. We onderzoeken wat er nodig is voor goede zorg, een gezonde leefstijl, veilige producten en een veilige en gezonde leefomgeving. Ook dragen we bij aan het voorkomen, bestrijden en beheersen van incidenten en crises. Vanuit ons hoofdkantoor in Bilthoven en vanaf 2023 vanuit een prachtig nieuw gebouw op het Utrecht Science Park, werken we met ongeveer 2100 collega’s aan al onze adviezen, rapporten, factsheets en publicaties. Daarbij laten we ons leiden door de vragen van vandaag én morgen. We doen ons werk midden in de maatschappij. Trots zijn we op onze organisatie waar iedereen welkom is. Als kennisinstituut van de overheid willen we een afspiegeling van de samenleving zijn. Naast talent, ervaring en motivatie maken ook aspecten van identiteit zoals leeftijd, geaardheid, culturele achtergrond of arbeidsbeperking, onze organisatie rijker, innovatiever én leuker. Met deze verschillende achtergronden, perspectieven en inzichten werken wij samen aan een nog beter resultaat!

RIVM – De zorg voor morgen begint vandaag

Ook benieuwd naar hoe anderen het werken bij het RIVM ervaren? Bekijk het op RIVM-ers aan het woord | RIVM

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Yvonne de Keulenaar (vanaf 2 augustus)

06-31146457

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Frank Alders

Vacaturebeheer

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur veiligheid van nanomaterialen

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Stand­plaats Bilthoven
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 23 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur Safe-by-Design educatie

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Stand­plaats Bilthoven
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 30 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Datamanager

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Stand­plaats Bilthoven
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10,schaal 11
 • Reageren voor 9 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon