Voorzitter adviesgroep Keteninformatie en –processen / coördinator datakwaliteit

Ministerie van Justitie en Veiligheid

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.281 - €6.419
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Universitair oude stijl, Universitair Master, Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT, Orde / vrede / veiligheid, Documentatie en Informatievoorziening
 • Reageren voor 15 maart
 • Vacaturenummer BD21/DGM/210003
 • Plaatsingsdatum 22 februari 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Ben jij een verbinder die zonder hierarchische structuren resultaten kan bereiken? Dan is dit wellicht de combi-functie voor jou.
De migratieketen heeft de afgelopen jaren grote stappen gezet om te bereiken dat medewerkers bij de uitvoering van hun werkzaamheden in het primaire proces de benodigde informatie digitaal beschikbaar hebben, ook als deze informatie van andere ketenpartners afkomstig is. Door de digitalisering van de ketenprocessen zijn de werkprocessen en de informatie-uitwisseling in de keten sterker met elkaar verbonden geraakt. De kwaliteit van die uit te wisselen gegevens is daardoor ook steeds belangrijker geworden.

Voor de ketenbrede ondersteuning van zowel de verdere digitalisering van de processen als de verbetering van de kwaliteit van de uitgewisselde gegevens zijn de laatste jaren verschillende stappen gezet. De Adviesgroep Keteninformatie en –processen is ingesteld en is het adviesorgaan van de migratieketen voor de digitalisering van de werkprocessen. Een Plan-Do-Check-Act cyclus datakwaliteit is ontwikkeld en ingevoerd waarmee de kwaliteit van de uitgewisselde gegevens structureel geborgd en verbeterd kan worden.

Als voorzitter/coördinator ondersteun je de ketenpartners in de migratieketen in de uitvoering van deze initiatieven en houdt daarbij oog voor het ketenbelang.

Beide rollen (voorzitter Adviesgroep en Coördinator Datakwaliteit) worden uitgevoerd in opdracht van het Topberaad Migratieketen en zijn samen 1 fte.

De Adviesgroep Keteninformatie- en processen (kortweg De Adviesgroep) waarin alle ketenpartners vertegenwoordigd zijn, wordt ondersteund door een Team ketenprocessen, bestaande uit de voorzitter van de Adviesgroep, een business analist en een ondersteuner. Het team ondersteunt ketenpartners bij het in kaart brengen van de impact van wijzigingen in de inhoudelijke processen op de ketenbrede informatie-uitwisseling. Ook wijzigingen in de ICT-systemen van de ketenpartners of in de centrale ICT-voorzieningen kunnen invloed hebben op de informatie-uitwisseling in de keten. De ketenpartners doen zelf business analyses om het nieuwe proces in kaart te brengen en voeren zelf de impact analyses uit op de eigen processen en ICT-systemen. Op het moment dat besloten is hoe een informatiestroom wordt gedigitaliseerd of hoe een bestaande digitale informatiestroom wordt gewijzigd, begeleidt team ketenprocessen de ketenpartners bij het opstellen van een realisatie & implementatieplanning. Deze planning is onderdeel van de ketenbrede releaseplanning. De voorzitter onderhoudt voorts contacten met de deelberaden en het Topberaad en met de Directie Migratie Beleid (DMB) en andere relevante partijen om ontwikkelingen die van invloed zijn op ketenbrede informatie-uitwisseling vroegtijdig te onderkennen. Dit doet hij/zij samen met de ketenpartners. Verder signaleert hij/zij wijzigingen in beleid, wetgeving die van invloed zijn op de informatie-uitwisseling binnen de migratieketen.

De Coördinator Datakwaliteit zorgt ervoor dat de opgestelde en vastgestelde PDCA cyclus datakwaliteit in samenspraak met de contactpersonen van de ketenpartners wordt uitgevoerd. Hiervoor coördineert deze alle datakwaliteit gerelateerde initiatieven zoals het organiseren van de datakwaliteitsmetingen, het voorzitten van het Contactpersonenoverleg Datakwaliteit en van de Tafel Datakwaliteit en slaat de brug tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau binnen de keten. Op de Tafel Datakwaliteit brengen ketenpartners organisatie-overstijgende datakwaliteit-issues in en worden voorstellen gedaan om deze te verbeteren. Hier worden ook ketenbrede kwaliteitsmetingen voorbereid en uitgevoerd.
Met de contactpersonen datakwaliteit worden de eigen kwaliteitsaanpakken van de ketenpartners op ketenniveau afgestemd. De coördinator zorgt dat de verschillende bouwstenen van de PDCA cyclus op de juiste manier op het juiste moment worden ingezet en vertaald worden naar de respectievelijke (jaar)plannen en opdrachtbrieven/management afspraken en zorgt voor de afstemming met de betreffende deelberaden en het Topberaad.

Functie-eisen

Hiertoe beschikt de voorzitter/coördinator over de volgende competenties:

 • Leiderschap;
 • Omgevingsbewustzijn;
 • Organisatiesensitiviteit;
 • Sterke communicatie- en presentatie-vaardigheden, met name overtuigingskracht en sturend vermogen;
 • Onderhandel- en netwerkvaardigheid;
 • Pro-actief;
 • Vermogen tot het creëren van draagvlak;
 • Inlevingsvermogen en goed gevoel voor verhoudingen;
 • De mentaliteit van een teamspeler;
 • Het vermogen te enthousiasmeren en motiveren;
 • Creativiteit.

Functie eisen

 • Je hebt een WO-werk- en denkniveau;
 • Je hebt werkervaring opgedaan in ketenverbanden in de (semi)overheid;
 • Je hebt werkervaring op het gebied van de verbinding tussen primaire processen en ICT;
 • Je hebt ruime ervaring met het aansturen en motiveren van hoger opgeleide professionals;
 • Je hebt affiniteit met de relevante ketenbrede, departementale en rijksbrede standaarden en afsprakenkaders op het gebied van informatiemanagement en data-governance raamwerken als DAMA-DMBOK en het Kenniswiel Datagovernance Rijk en kunt deze toepassen.

Daarnaast is het een pre als je beschikt over:

 • Affiniteit met het organiseren van een datamissie, visie en strategie;
 • Ervaring met het organiseren van datakwaliteitsmetingen en analyses;
 • Kennis van de migratieketen en/of kennis van de belangrijkste migratieketenprocessen.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.281 Max. €6.419 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Meer over de functiegroep Coördinerend / Specialistisch Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Directie Regie Migratieketen (DRM) bevordert het functioneren van en samenwerking binnen de migratieketen. Daarmee stelt DRM de migratieketen maximaal in staat de Vreemdelingenwet en het migratiebeleid snel en zorgvuldig uit te voeren en daarover verantwoording af te leggen. De directie doet dit vanuit verschillende rollen (zoals ketenregisseur en opdrachtgever) en met verschillende instrumenten (zoals (financiële) sturing met (Europese) subsidies, managementinformatie en data-analyse, keteninformatiesystemen, relatiemanagement etc.).

De migratieketen wordt gevormd door een keten van uitvoeringsorganisaties werkzaam op het (publieke) vreemdelingenterrein zoals onder andere de IND, het COA, de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V), de Nationale politie, de Koninklijke Marechaussee, Dienst Justitiële Inrichtingen en Buitenlandse Zaken. Daarnaast werkt de directie samen met een groot aantal partners van de keten, zowel binnen als buiten de overheid, zoals de rechtspraak, Vluchtelingenwerk Nederland, Stichting Nidos etc.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Dat maakt werken voor het Bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Anders kijken. Meer zien. Een divers en inclusief JenV
Wij geloven dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving waar respect, samenwerking en aandacht voor individuele kwaliteiten en ontwikkelmogelijkheden voorop staan. Wij willen dat iedereen bij JenV zich welkom en gewaardeerd voelt, ongeacht zijn of haar achtergrond of voorkeur. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. Hiermee houden we rekening tijdens de selectieprocedure.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Peter Mostert

06-18308806

Karin Heijstek

06-53209039

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Hümeyra Akalin

06-50079682

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Managementondersteuner

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Migratie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 3 maart
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior Regievoerder OVT Groningen-Drenthe

Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V)
 • Stand­plaats Assen, Delfzijl, Hoogeveen, Zweeloo
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 10 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Coördinerend adviseur S13

Directoraat-generaal MigratieDirectoraat-generaal Migratie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 4 maart
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon