Voorzitter en leden bezwaarcommissie

Eerste Kamer der Staten Generaal

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 4 jaar
 • Uren per week 0
 • Niveau WO bachelor
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 30 juni Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer 33313
 • Plaatsingsdatum 17 juni 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst oproepkracht

Functie­omschrijving

De bezwaaradviescommissie van de Eerste Kamer der Staten-Generaal is een nieuwe onafhankelijke en extern samengestelde commissie. De commissie adviseert over het nemen van beslissingen op bezwaarschriften die bij de Eerste Kamer zijn ingediend tegen besluiten die zijn genomen op grond van de Wet open overheid (Woo) en de Wet hergebruik overheidsinformatie (Who).

Op een zitting komen de leden met drie personen in wisselende samenstelling bijeen en horen de betrokken partijen. Eén van de leden treedt daarbij op als voorzitter. Na de hoorzitting beraadslaagt de commissie over het uit te brengen advies. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris.

Voor deze bezwaarcommissie zijn we op zoek naar een voorzitter, twee leden en een plaatsvervangend lid. Als (plaatsvervangend) commissielid of voorzitter bent u medeverantwoordelijk voor het op een onafhankelijke en transparante wijze adviseren over bezwaarschriften in het kader van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Van de voorzitter wordt daarnaast ook een regisserende rol verwacht voor, tijdens en na de hoorzittingen.

De (plaatsvervangend) leden van de commissie worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar, waarna nog één keer herbenoeming mogelijk is. Er wordt gezocht naar een samenstelling van de commissie die zoveel als mogelijk bestaat uit leden uit de wetenschap, het bestuur en de juridische procespraktijk.

Werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan uit het voorbereiden van de hoorzitting, het horen en de beraadslaging over het uit te brengen advies. De commissie wordt ondersteund door een secretaris. De vergaderingen (hoorzittingen) van de commissie vinden doorgaans overdag en in beginsel op locatie plaats (Den Haag). In voorkomende gevallen kan ook digitaal worden gehoord.

De inzet van commissieleden is afhankelijk van het aantal bezwaarschriften. Van commissieleden wordt gevraagd dat zij (indien nodig) één dagdeel per maand beschikbaar zijn voor hoorzittingen (excl. voorbereiding en nawerk)

Eerste Kamer der Staten Generaal

* Verplicht veld: Klik hier om een omschrijving toe te voegen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Plaatsvervangend voorzitter en leden van de commissie voor bezwaarschriften

Gemeente Heemstede
 • Stand­plaats Heemstede
 • Uren per week 1-2
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Externe Leden van de Algemene Bezwaarschriftencommissie

Gemeente Rotterdam
 • Stand­plaats Rotterdam
 • Uren per week 10
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Voorzitter en lid Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 0
 • Reageren voor 28 juni
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst oproepkracht
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon