Voorzitter en lid Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen

Ministerie van Buitenlandse Zaken

 • Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 2
 • Contractduur 4 jaar
 • Uren per week 0
 • Niveau Universitair oude stijl
 • Vakgebied Personeel en organisatie, Sociaal / maatschappelijk / welzijn, Orde / vrede / veiligheid, Internationaal
 • Reageren voor 28 juni Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer 430
 • Plaatsingsdatum 7 juni 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst oproepkracht

Functie­omschrijving

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) zet zich in voor een veilige werkplek voor iedereen. Onderdeel daarvan is het tegengaan van ongewenste omgangsvormen. BZ stimuleert actief dat medewerkers het gesprek met elkaar aangaan als iemand ongewenst gedrag van een ander ervaart. Daarnaast biedt de Klachtenregeling ongewenste omgangsvormen BZ de mogelijkheid een formele klacht in te dienen over personen die werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van BZ, op het kerndepartement en op de posten (ambassades en consulaten) wereldwijd.

Een klacht wordt behandeld door een onafhankelijke klachtencommissie die bestaat uit een voorzitter en meerdere leden. De leden zijn deels werkzaam bij BZ en deels extern. De commissie wordt ondersteund door een vaste secretaris die werkzaam is bij BZ. Na ontvangst van een klacht worden twee leden aangewezen om samen met de voorzitter de klacht te behandelen. De commissie doet vervolgens (feiten)onderzoek en stelt op basis daarvan een rapport van bevindingen met advies op. Dit rapport met advies wordt vervolgens aangeboden aan het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag doet op basis van dit rapport en advies de klacht af en besluit over eventuele maatregelen.

De klachtencommissie kan daarnaast gevraagd of ongevraagd advies geven aan het bevoegd gezag met betrekking tot bestrijding en preventie van ongewenste omgangsvormen.

Om de onafhankelijkheid van de commissie te benadrukken is BZ op zoek naar een externe voorzitter en een extern lid voor de klachtencommissie. De voorzitter leidt het onderzoek naar de klacht en is medeverantwoordelijk voor het opstellen van het rapport van bevindingen met advies. De voorzitter werkt daarbij nauw samen met de andere commissieleden en de secretaris.

Jaarlijks worden ongeveer 2 à 3 klachten behandeld door de klachtencommissie.

Het horen van klager, beklaagde en getuigen vindt meestal plaats op het ministerie in Den Haag, en soms op een post in het buitenland. Het horen neemt doorgaans drie dagdelen in beslag, maar bij complexe klachten kunnen meer extra dagdelen nodig zijn. Daarnaast worden enkele uren besteed aan het redigeren van de door de secretaris opgestelde hoorverslagen. Ten slotte zijn tijdens de klachtafhandeling meerdere uren nodig voor overleg met de commissie en de secretaris en voor het opstellen van het rapport van bevindingen en advies.

BZ heeft lokaal personeel in dienst dat niet altijd Nederlands spreekt. Het kan daarom voorkomen dat hoorzittingen in het Engels worden gehouden. In gevallen waarin iemand geen Engels spreekt wordt doorgaans een tolk ingezet.

De voorzitter overlegt in het kader van bestrijding en preventie van ongewenste omgangsvormen regelmatig met anderen binnen BZ die zich bezig houden met ongewenste omgangsvormen en integriteit.

De voorzitter en het lid worden aangesteld voor een periode van 4 jaar, met de mogelijkheid van verlenging.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

BZ wil een veilige werkomgeving bieden aan alle medewerkers: in Den Haag en op de posten. Een omgeving waarin iedereen zichzelf kan zijn, zich gehoord voelt, gewaardeerd wordt en ongewenste omgangsvormen en iedere andere vorm van grensoverschrijdend gedrag onaanvaardbaar zijn. Bij het Meldpunt Integriteit BZ kunnen klachten en meldingen over integriteit en ongewenst gedrag worden ingediend. Dit meldpunt is ondergebracht bij de afdeling integriteit en veilige werkomgeving (VCI/CI). Voor de behandeling van klachten over ongewenst gedrag is een Klachtencommissie Ongewenste Omgangsvormen ingesteld.

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Het ministerie van Buitenlandse Zaken is de spil in de communicatie tussen de Nederlandse regering en de regeringen van andere landen én tussen de Nederlandse regering en internationale organisaties. Het ministerie coördineert het buitenlands beleid van de Nederlandse regering en voert dit uit. Naast het departement in Den Haag opereert het ministerie vanuit ambassades, permanente vertegenwoordigingen en consulaten-generaal, verspreid over de hele wereld. 

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken voert een actief diversiteitsbeleid en zet in op een inclusieve organisatie. We doen dit door de verschillen van mensen optimaal in te zetten en te benutten. We streven bij de samenstelling van teams en bij de aanname van nieuw talent naar diversiteit in leeftijd, geslacht, cultuur, achtergrond, geaardheid, kennis en competenties .

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Claire Zalm, Directeur VCI

06-25718201

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Derek van der Kleij, Adviseur Werving & Selectie

070-3484000

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Buitenlandse Zaken nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Strategisch adviseur huisvesting & vastgoed

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 27 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Data-scientist

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 5 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Adviseur informatiemanagement

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Schedeldoekshaven 101 te Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 1 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon